IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

"3xE" - E-POMOC, E-WOLONTARIAT, E-SPOŁECZNOŚĆ (2011)

Szkolenie "POSTMODERNIZM W POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, Z NACISKIEM NA POMOC ONLINE"

Trener: Małgorzata Osipczuk

To innowacyjne szkolenie według autorskiego pomysłu ma na celu przedstawienie założeń nowoczesnych nurtów pomocy: poradnictwa i psychoterapii bazujących na postmodernizmie, konstruktywizmie i konstrukcjonizmie społecznym, które to założenia w szczególny sposób dają się zaadaptować do pracy w środowisku Internetowym. Program szkolenia zakłada przedstawienie podstaw filozoficznych i historycznych postmodernizmu w pracy pomocowej, jak również przypadków z praktyki pomocy online opartych na tym modelu pracy. Szkolenie ma na celu nauczyć uczestników nowego sposobu myślenia o roli pomagającego, o relacji pomocowej, jak również dostarczyć wybranych skutecznych technik pomocowych. Uczestnicy otrzymają materiały drukiem do teczek.

Termin szkolenia: od 22.10.2011 do 23.10.2011

    Szkolenie Postmodernizm w pomocy psychologicznej, z naciskiem na pomoc on-line skierowane jest dla osób, które:

  • są studentami bądź absolwentami kierunków pomocowych jak psychologia, pedagogika, socjologia itp.
  • są członkami organizacji non-profit udzielającymi pomocy online w ramach stron www ich organizacji; nastawieni na rozwój kompetencji zawodowych;
  • planują pracę w kontakcie terapeutycznym, pomocowym i chcą wzbogacić ją o korzystanie ze środowiska internetowego.
Termin zgłoszeń na szkolenie to 19 października 2011 rok. Uczestnictwo jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia można dokonać drogą emailową. (Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres: rekrutacja@psychotekst.pl - z wpisaniem w pole TEMAT wiadomości: formularz zgłoszeniowy POSTMODERNIZM)
Kwalifikacja: Każda osoba, która przesłała ankietę zgłoszeniową zostanie poinformowana drogą mailową o zakwalifikowaniu się (bądź nie) do udziału w szkoleniu najpóźniej do 20 października 2011 roku.
Miejsce szkolenia: Zjazd szkoleniowy odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia TRATWA, we Wrocławiu przy ul. Henryka Probusa 9/4.
* zapewniamy: obiad w soboty i niedziele, kawa/herbata w czasie 2 dni szkoleniowych; materiały, pomoc opiekunów technicznych, którzy udostępnią numery swoich telefonów komórkowych, będą odpowiadać na wszelkie pytania, pomogą odnaleźć drogę, będą tuż obok w czasie szkolenia by dać wsparcie we wszelkich niestandardowych sytuacjach. Część osób przyjezdnych będzie mogła skorzystać z nieodpłatnych noclegów w hostelu, pozostałym polecimy niedrogie opcje noclegowe na terenie Wrocławia
** Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie wystawione przez Stowarzyszenie INTRO z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia.

Zapraszamy!

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy >>> Pobierz formularz <<<

  • MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholog, psychoterapeuta, w procesie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Doradcy i Psychoterapeuty Systemowego Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej www.wtts.edu.pl, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, pracuje w psychoterapii indywidualnej, grupowej i par pod superwizją w WTTS; redaktor naczelny www.psychotekst.pl , więcej na stronie www.terapia-par-wroclaw.com

Program dofinansowany przez MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

<< powrót

Wszystkie strony...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl