IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Środa 20 stycznia 2021

Szukaj w artykułach

Wszystkie artykuły...

Artykuły

Co to są przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego?

Autor: Mateusz Pietraszewski

Źródło: www.psychotekst.pl

Istnieje pewna grupa przestępstw, których ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego (w tzw. trybie prywatnoskargowym). Oznacza to, że prokurator czy Policja co do zasady nie wniosą aktu oskarżenia, lecz możliwość w tym zakresie należy do pokrzywdzonego, który nazywany jest wówczas oskarżycielem prywatnym.

Wszczęcie postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego następuje poprzez wniesienie prywatnego aktu oskarżenia do sądu (tak art. 14 § 1 kodeksu postępowania karnego, ;dalej „k.p.k.”). Wymogi co do aktu oskarżenia są mocno odformalizowane i akt taki może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie (art. 487 k.p.k.), choć oczywiście lepiej jest, jeżeli akt taki zawiera dokładne uzasadnienie stawianych zarzutów.
Poza tym należy w prywatnym akcie oskarżenia przytoczyć inne dane, które muszą wystąpić w każdym piśmie procesowym (np. oznaczenie wnoszącego pismo i jego adres, oznaczenie sądu, do którego akt oskarżenia jest kierowany, datę i podpis składającego pismo).

Opłata za wniesienie prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł (osoby, których nie stać na jej poniesienie, mogą się starać w sądzie o uzyskanie zwolnienia od opłaty).

W polskim prawie przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego są następujące przestępstwa:

  1. naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwające do 7 dni (art. 157 § 4 k.k.),
  2. przestępstwo zniesławienia (pomówienie; art. 212 k.k.),
  3. przestępstwo znieważenia (zniewaga; art. 216 k.k.),
  4. naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.).

Jak widać, chodzi o przestępstwa o mniejszej społecznej szkodliwości, które przede wszystkim godzą w dobra osobiste samego pokrzywdzonego.

Oskarżyciel prywatny ma pełne prawa strony. Przykładowo ma więc prawo zadawania pytań, składania wniosków (np. wniosek dowodowy), może wnieść apelację.

W sprawach z oskarżenia prywatnego zwykłe postępowanie sądowe poprzedza tzw. posiedzenie pojednawcze, na którym strony mogą zawrzeć ugodę, co kończy sprawę. W razie niedojścia stron do pojednania, sędzia kieruje sprawę na rozprawę.

Pamiętać przy tym należy, że przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego bardzo szybko ulegają przedawnieniu. Zgodnie z art. 101 § 2 k.k., karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. Aby więc uniknąć przedawnienia, należy przed upływem wskazanych okresów wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia.



projekt Stowarzyszenia "Intro" DO PEŁNI SIŁ dofinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Źródło: www.psychotekst.pl

(publikacja: 2013-09-20)

<< powrót

Wszystkie artykuły...

Wolni od Przemocy

Książki

Złożony zespół stresu pourazowegoZłożony zespół stresu pourazowego

Arielle Schwartz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodziceKrytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice

David M. Allen
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

DogoterapiaDogoterapia

Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras, Edyta Najbert
Wydawnictwo Naukowe PWN

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowaZawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Dorota Bednarek
Wydawnictwo Naukowe PWN

Profilowanie kryminalneProfilowanie kryminalne

Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales
Wydawnictwo Naukowe PWN

Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiejPrzekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Malwina Huńczak
Wydawnictwo Samo Sedno

Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciałaKomunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała

Monika Maj-Osytek
Wydawnictwo Samo Sedno

Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wiekuNajwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku

Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnieZrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie

Magdalena Czub
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIEBĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

Adams Linda
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?

Willard F. Harley jr
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczneDIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

Wilk Maciej
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

PEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilamiPEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilami

Douglas W. Pryor
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

W PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem

Steven C. Hayes, Spencer Smith
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobąNieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą

Magdalena Staniek
Wydawnictwo Samo Sedno

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2021 Psychotekst.pl