IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

Copyright

Prawa autorskie

Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się na stronach Portalu Pomocy Psychologicznej "PSYCHOTEKST" są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa autorskie do materiałów, w tym artykułów i publikacji w Portalu Pomocy Psychologicznej "PSYCHOTEKST" przysługują Redakcji Portalu.

Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie i innego rodzaju wykorzystanie materiałów własnych Portalu Pomocy Psychologicznej "PSYCHOTEKST", może odbywać się tylko za zgodą Redakcji Portalu, jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz dla użytku własnego.
(redakcja@psychotekst.pl).

W przypadku uzyskania zgody, materiały takie powinny zawierać:

  1. Adnotację:
    źródło: Portal Pomocy Psychologicznej PSYCHOTEKST

  2. Imię i nazwisko autora publikacji

  3. Aktywny link do naszej strony głównej www.psychotekst.pl

Przedruk, rozpowszechnianie artykułów w pełnej lub skróconej wersji w internetowych serwisach komercyjnych możliwy jest jedynie za zgodą Redakcji po uprzednim zapytaniu i ustaleniu warunków użyczenia praw autorskich.

W przypadku zamiaru przedrukowania lub innego rozpowszechniania artykułów w pełnej wersji w publikacjach drukowanych (książkach, broszurach, gazetach, czasopismach, ulotkach, etc.) a także multimedialnych (nośniki CD, prezentacje multimedialne) o charakterze komercyjnym - prosimy o kontakt z Redakcją w celu omówienia szczegółów.

Jakiekolwiek kopiowanie elementów tej strony, oraz przetwarzanie elektroniczne i umieszczanie w internecie, w całości, lub we fragmentach, bez wiedzy i zgody Portalu Pomocy Psychologicznej "PSYCHOTEKST", zabronione.

<< powrót

Wszystkie strony...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl