IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

TERAPIA MAŁŻEŃSKA

TERAPIA MAŁŻEŃSKAStanislav Kratochvil

Wydawnictwo Via Medica

"Podręcznik ten informuje o możliwościach działalności leczniczej w przypadkach zaburzeń w pożyciu małżeńskim. Pierwszy rozdział prezentuje przegląd współczesnych teoretycznych koncepcji takiej działalności. Drugi charakteryzuje komunikację pary małżeńskiej i udziela praktycznych wskazówek, jak ją doskonalić. Rozdział trzeci zwraca uwagę na podstawowe typy problemów małżeńskich i przynosi propozycje ich rozwiązywania. Czwarty rozdział podaje instrukcje organizacji i taktyki w terapii małżeńskiej. Piąty rozdział przynosi informacje na temat badania.

Trzecie wydanie uzupełniono o nowe informacje, przede wszystkim w rozdziale o koncepcjach, o rozwiązywaniu głównych problemów małżeńskich oraz o organizacji i taktyce w terapii małżeńskiej.

Podręcznik jest przeznaczony dla psychoterapeutów i doradców małżeńskich, ale może posłużyć także pracownikom innych wspomagających profesji oraz studentom medycyny, psychologii i nauk społecznych." Stanislav Kratochvil

Terapia Małżeńska S. Kratochvila jest unikalną książką na polskim rynku wydawniczym, poświeconą terapii par małżeńskich. Problem ten, obecny w codziennej praktyce terapeutycznej, doczekał się wyjątkowo małej liczby fachowych opracowań autorstwa uznanych autorów.

Terapia małżeńska jest szczególną formą psychoterapii, która jest zorientowana na leczenie zaburzeń pożycia małżeńskiego działaniem psychologicznym. Renomowany autor prezentuje przegląd współczesnych teoretycznych koncepcji małżeńskiej psychoterapii, przedstawiających różne wyobrażenia na temat przyczyn powstawania małżeńskiej dysharmonii. Dużo uwagi poświęca się komunikacji pary małżeńskiej i szeregowi praktycznych wskazówek, jak ją doskonalić oraz podstawowym typom małżeńskich problemów, które tkwią np. w osobowościach partnerów, w kształtowaniu się i w etapach rozwoju ich relacji, w wewnętrznych funkcjach małżeństwa: od rodzinnego budżetu aż po seks, a także w zagrażających wpływach zewnętrznych. Dla każdego z tych problemów przedstawia autor propozycje ich rozwiązania. Książka zawiera również praktyczne instrukcje organizacji i taktyki w terapii małżeńskiej oraz informacje na temat badania jej skuteczności. Praca jest przeznaczona dla doradców małżeńskich, psychologów klinicznych i lekarzy oraz dla studentów medycyny, psychologii i nauk społecznych.

Prof. dr Stanislav Kratochvil (ur. w 1932 r.) - główny psycholog kliniczny w szpitalu psychiatrycznym w Kromieryżu i profesor psychologii klinicznej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Ze znanych jego prac można wymienić np. uniwersytecki podręcznik Podstawy psychoterapii (pol. Wyd. 1974, 1978. 1980, 1984, 2003) i monografie: Leczenie zaburzeń seksualnych, Hipnoza kliniczna, Hipnoza eksperymentalna i psychoterapia grupowa w praktyce. Jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Doradców Małżeńskich i Rodzinnych, Czeskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Słowackiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.

Profesor Kratochvil należy niewątpliwie do niekwestionowanych autorytetów w dziedzinie psychoterapii. Jako praktykujący psychoterapeuta oraz naukowiec stworzył własną szkołę terapii par małżeńskich oraz terapii zaburzeń seksualnych. Jego książki poświęcone podstawom psychoterapii oraz terapii zaburzeń seksualnych, wydane w ostatnich latach w Polsce, wypełniły ważna lukę w dostępie do praktycznej wiedzy w tych dziedzinach i cieszą się dużą popularnością wśród czytelników.

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl