IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Schizofrenia Kultura i Subiektywność - Na krawędzi doświadczenia

Schizofrenia Kultura i Subiektywność - Na krawędzi doświadczeniaJanis Hunter Jenkins, Robert John Barrett

Wydawnictwo LIBRON

Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów zadają zasadnicze pytania dotyczące wzajemnych oddziaływań pomiędzy doświadczaniem schizofrenii, kulturą a relacjami interpersonalnymi. Praca opiera się na badaniach terenowych i klinicznych, w których wykorzystano zarówno wiedzę medyczną, jak i najnowsze teorie kultury oraz podmiotowości powstałe w antropologii kulturowej i psychologii. Po książkę powinni sięgnąć zarówno specjaliści kliniczni, jak i humaniści zainteresowani zrozumieniem trudnych do rozwikłania związków pomiędzy doświadczeniem chorego, specyficznymi wyobrażeniami kulturowymi i życiem codziennym...

Dr Marcin Lubaś, Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ

Książka ta stanowi efekt wspólnych wysiłków wielu wybitnych uczonych - antropologów, psychiatrów, psychologów i historyków - zmierzających do poznania schizofrenii, jej subiektywnego wymiaru oraz procesów kulturowych kształtujących doświadczenie subiektywne. Bazując na badaniach przeprowadzonych w Australii, Bangladeszu, na Borneo, w Kanadzie, Kolumbii, Indiach, Indonezji, Nigerii, Stanach Zjednoczonych oraz na Zanzibarze, zawarli w niej również krytyczną analizę wyników badań międzykulturowych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Autorzy podzielają zainteresowanie subiektywnymi i interpretatywnymi aspektami choroby, chociaż wszyscy posługują się koncepcją schizofrenii skierowaną na jej wymiar biologiczny. Zaprezentowane przez nich teoretyczne ujęcie związku między kulturą i subiektywnością powinno zainteresować przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych.

Książka ma charakter wielodyscyplinarny i została napisana w sposób zrozumiały dla szerokiego grona czytelników (również studentów). To publikacja o praktycznym znaczeniu nie tylko dla psychiatrów, ale także dla wszystkich profesjonalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym, którzy na co dzień stykają się z problemami klinicznymi, pojawiającymi się na styku kultury i psychozy.

. Uświadamia, że kultura ma decydujące znaczenie w niemal każdym aspekcie schizofrenii, włączając w to rozpoznanie choroby, reakcje społeczne, wsparcie, piętno oraz jej skutki

. Objaśnia związek między lokalnym światem osoby a subiektywnym doświadczeniem schizofrenii

. Przedstawia kluczowe znaczenie społecznego i kulturowego zaangażowania dla powrotu do zdrowia

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl