IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Wtorek 7 lipca 2020

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Schizofrenia Kultura i Subiektywność - Na krawędzi doświadczenia

Schizofrenia Kultura i Subiektywność - Na krawędzi doświadczeniaJanis Hunter Jenkins, Robert John Barrett

Wydawnictwo LIBRON

Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów zadają zasadnicze pytania dotyczące wzajemnych oddziaływań pomiędzy doświadczaniem schizofrenii, kulturą a relacjami interpersonalnymi. Praca opiera się na badaniach terenowych i klinicznych, w których wykorzystano zarówno wiedzę medyczną, jak i najnowsze teorie kultury oraz podmiotowości powstałe w antropologii kulturowej i psychologii. Po książkę powinni sięgnąć zarówno specjaliści kliniczni, jak i humaniści zainteresowani zrozumieniem trudnych do rozwikłania związków pomiędzy doświadczeniem chorego, specyficznymi wyobrażeniami kulturowymi i życiem codziennym...

Dr Marcin Lubaś, Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ

Książka ta stanowi efekt wspólnych wysiłków wielu wybitnych uczonych - antropologów, psychiatrów, psychologów i historyków - zmierzających do poznania schizofrenii, jej subiektywnego wymiaru oraz procesów kulturowych kształtujących doświadczenie subiektywne. Bazując na badaniach przeprowadzonych w Australii, Bangladeszu, na Borneo, w Kanadzie, Kolumbii, Indiach, Indonezji, Nigerii, Stanach Zjednoczonych oraz na Zanzibarze, zawarli w niej również krytyczną analizę wyników badań międzykulturowych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Autorzy podzielają zainteresowanie subiektywnymi i interpretatywnymi aspektami choroby, chociaż wszyscy posługują się koncepcją schizofrenii skierowaną na jej wymiar biologiczny. Zaprezentowane przez nich teoretyczne ujęcie związku między kulturą i subiektywnością powinno zainteresować przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych.

Książka ma charakter wielodyscyplinarny i została napisana w sposób zrozumiały dla szerokiego grona czytelników (również studentów). To publikacja o praktycznym znaczeniu nie tylko dla psychiatrów, ale także dla wszystkich profesjonalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym, którzy na co dzień stykają się z problemami klinicznymi, pojawiającymi się na styku kultury i psychozy.

. Uświadamia, że kultura ma decydujące znaczenie w niemal każdym aspekcie schizofrenii, włączając w to rozpoznanie choroby, reakcje społeczne, wsparcie, piętno oraz jej skutki

. Objaśnia związek między lokalnym światem osoby a subiektywnym doświadczeniem schizofrenii

. Przedstawia kluczowe znaczenie społecznego i kulturowego zaangażowania dla powrotu do zdrowia

<< powrót

Wszystkie książki...

Wolni od Przemocy

Książki

Złożony zespół stresu pourazowegoZłożony zespół stresu pourazowego

Arielle Schwartz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodziceKrytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice

David M. Allen
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

DogoterapiaDogoterapia

Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras, Edyta Najbert
Wydawnictwo Naukowe PWN

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowaZawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Dorota Bednarek
Wydawnictwo Naukowe PWN

Profilowanie kryminalneProfilowanie kryminalne

Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales
Wydawnictwo Naukowe PWN

Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiejPrzekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Malwina Huńczak
Wydawnictwo Samo Sedno

Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciałaKomunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała

Monika Maj-Osytek
Wydawnictwo Samo Sedno

Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wiekuNajwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku

Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnieZrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie

Magdalena Czub
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIEBĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

Adams Linda
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?

Willard F. Harley jr
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczneDIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

Wilk Maciej
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

PEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilamiPEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilami

Douglas W. Pryor
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

W PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem

Steven C. Hayes, Spencer Smith
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobąNieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą

Magdalena Staniek
Wydawnictwo Samo Sedno

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2020 Psychotekst.pl - Psychotekst.com