IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Psychologia pomocy Online czyli Internet w poradnictwie psychologicznym

Psychologia pomocy Online czyli Internet w poradnictwie psychologicznymBassam Aouil

Wydawnictwo Magraf s.c.

Streszczenie:

Procesy cywilizacyjne, tak dynamicznie odmieniające osobiste, zawodowe i społeczne życie człowieka, wywołują u niego zaburzenia i potrzeby bardzo odmienne od tych, z jakimi zgłaszał się do psychologa jeszcze dziesięć lat temu. Psychologowie kliniczni stoją przed wyzwaniem, polegającym na poznaniu oczekiwań, trudności i warunków funkcjonowania współczesnego pacjenta. W osiągnięciu tego celu pomocne mogą być narzędzia stworzone przez technologie informacyjną i komunikacyjną, których rola w naszym świecie nieustannie wzrasta. Prezentowana książka zachęca do korzystania z możliwości, jakie otwiera przed psychologami i ich klientami ów pogromca czasu i przestrzeni, jakim jest Internet.

Rozdział pierwszy prezentuje krótko historię Internetu, oraz - szerzej - sposoby wykorzystywania go jako przestrzeni komunikacyjnej, środowiska wspomagającego rozwój człowieka, narzędzia edukacji i pomocy terapeutycznej. Autor skupia się zwłaszcza na specyfice komunikowania się przez Internet, i wskazuje na związane z nią zagrożenia i możliwości.

Główną częścią książki jest rozdział prezentujący doświadczenia zebrane przez autora podczas trzyletniej praktyki udzielania pomocy psychologicznej Online w ramach portalu "zdrowe miasto" (www.zdrowemiasto.pl ) oraz Akademickiego Centrum Pomocy Psychologicznej (www.acpp.edu.pl), działalność ta miała charakter psychoedukacji i psychoprofilaktyki z elementami wsparcia psychospołecznego oraz konsultacji z elementami interwencji kryzysowej i wsparcia emocjonalnego.

Autor zaczyna od krótkiego przeglądu literatury dotyczącej pomocy psychologicznej Online, prezentując główne argumenty używane przez jej zwolenników i przeciwników. Dokonując następnie ogólnej charakterystyki kontaktu terapeutycznego Online, skupia się na właściwościach języka, ajkim posługują się osoby rozmawiające przy pomocy Internetu oraz motywach, które stoją za wyborem tego właśnie medium.

Zgłaszane przez klientów problemy charakteryzowały się dużą różnorodnością. Były to zarówno problemy partnerskie i seksualne, jak różnego rodzaju kryzysy życiowe i rozwojowe. Listy od soób szukających pomocy psychologicznej w sieci zostały ułożone włąsnie według rodzaju pomocy psychologicznej, jaki w danym wypadku okazywał się potrzebny (psychoedukacja, konsultacje, terapia). Autor prezentuje swój warsztat pracy z klientami Online, wymienia przeszkody, na jakie natrafia psycholog prowadzący praktykę w Internecie, podkreśla te zachowania psychologa, które zwiększają prawdopodobieństwo kontynuowania kontaktów przez pacjenta, pokazuje kolejne etapy terapii psychologicznej Online oraz okoliczności, w jakich terapia Online staje się wstępem i przygotowaniem do terapii tradycyjnej.

Rozdział trzeci zawiera wyniki badań, których celem było ustalenie poglądów różnych środowisk na temat pomocy psychologicznej Online i warunków jej efektywności. Zostały one przeprowadzone wśród studentów: pełno- i niepełnosprawnych oraz psychologów. Specjalnie przygotowane ankiety wypełniane były zarówno tradycyjnie, jak i w przestrzeni wirtualnej - w zależności od różnych czynników subiektywnych (miejsce technologii komputerowej w życiu konkretnej osoby) i obiektywnych (dostęp do Internetu). Wyniki badań analizowane są z perspektywy udoskonalania i optymalizacji tego typu usług psychologicznych. Na zakończenie zaprezentowane zostały opinie niektórych klientów pracowni Pomocy Psychologicznej Online w ramach Akademickiego Centrum Pomocy Psychologicznej.

Refleksja końcowa dotyczy trudności i perspektyw wdrażania, upowszechniania i wzbogacania pomocy psychologicznej Online. Zdaniem autora ten rodzaj działalności otwiera szerokie możliwości zarówno przed psychologami, jak przed osobami potrzebującymi pomocy.

Sylwetka autora:

Bassam Aouil (Ph.D.)
Profesor nadzwyczajny Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego - Instytut Psychologii. Opublikował 35 artykułów naukowych, 5 monografii, w tym 2 pod redakcją wspólnie z prof. M. Kościelską w dziedzinie psychologii klinicznej i rehabilitacyjnej.

fragment recenzji:

... Autor książki jest w Polsce pionierem stosowania psychologii Online, a równocześnie - badaczem tego zjawiska na świecie i u nas. Ma ku temu kompetencje jako psycholog-praktyk, naukowiec i wysokiej klasy użytkownik komputera, posługujący się wieloma językami.

... Przedstawiona książka jest dziełem szczególnym i wielowątkowym. Dla jednych - odkryciem będzie przede wszystkim wirtualny świat, dla innych - nowy styl pracy psychologa; jeszcze inni - mogą doświadczyć zdumienia, konfrontując się z wielością, powagą i intymnością problemów, które ludzie odsłaniają w Internecie.

Prof. Dr hab. Małgorzata Kościelska
prof. zw. AB i UW

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl