IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko co chcielibyście wiedziećT. Wolańczyk, A. Kołakowski, M. Skotnicka

Wydawnictwo BiFolium

Wyd. I, 172 strony, format A5, oprawa miękka

Autorzy książki podjęli się trudnego zadania omówienia przyczyn i obrazu klinicznego zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Zaproponowali także różne formy pomocy dzieciom nadpobudliwym psychoruchowo ich rodzicom i nauczycielom. Książka jest praktycznym przewodnikiem i poradnikiem. Napisana w przystępny sposób, a zawarte w niej graficzne rozwiązania (podkreślenia, wytłuszczenia i humorystyczne rysunki) ułatwiają przyswojenie zawartej w niej wiedzy.

Przedmowa (fragment)

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest zaburzeniem występującym u znacznego odsetka dzieci, częściej u chłopców niż u dziewczynek. Jego etiologia dotychczas nie została w pełni wyjaśniona, jakkolwiek wiadomo, iż znaczącą role odgrywają w niej czynniki genetyczne.

Objawy zespołu (nadruchliwość, impulsywność i zaburzenie koncentracji uwagi), stanowią wyzwanie dla rodziców i nauczycieli, a samemu dziecku niejednokrotnie ogromnie utrudniają naukę szkolną i nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami. Mogą też rzutować na całe przyszłe życie dziecka.

Z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej często współwystępują specyficzne trudności w uzyskiwaniu umiejętności szkolnych takie jak dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia, co dodatkowo pogarsza sytuację szkolną dziecka.

Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej często tez manifestują zaburzenia zachowania, to jest zachowania niezgodne z ogólnie przyjętymi normami.

W Polsce zespół nadpobudliwości psychoruchowej interesował psychologów i psychiatrów dziecięcych już od lat sześćdziesiątych, jednakże publikacje poświęcone temu zagadnieniu były bardzo nieliczne i adresowane głownie do psychologów i psychiatrów dziecięcych. (...) Dobrze więc się stało, iż autorzy podjęli się trudnego zadania omówienia przyczyn, obrazu klinicznego zespołu oraz różnych form pomocy dzieciom nadpobudliwym psychoruchowo, ich rodzicom i nauczycielom.

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Komender

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl