IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Żyjąc tracimy życie

Żyjąc tracimy życieMaria Janion

Wydawnictwo W.A.B.

Świadomość utraty życia - mówi Maria Janion - powoduje próby zatrzymywania jak największej ilości drobin i ocalenia ich na wszystkie możliwe sposoby. To idea, która mnie prześladuje. W tej niezwykle osobistej książce granica między literaturą a życiem jest równie niewyraźna, jak ta oddzielająca świat żywych od nieznanej "drugiej strony". W tym nieuchwytnym punkcie, gdzie niewiele dzieli grozę od piękna, a prawdę od pozoru, rodzą się najważniejsze paradoksy ludzkiej egzystencji. Takim właśnie dziwnym, tajemniczym i nierozwiązywalnym problemem jest symbolizowany przez balzakowskiego Jaszczura dylemat ujęty w tytule Żyjąc tracimy życie.

Równie niepokojące paradoksy odnajduje Maria Janion w dziennikach Czapskiego i we wspomnieniach z dzieciństwa Chateaubrianda, w dziełach Kafki i spokrewnionego z nim duchowo Kleista, w poezji Leśmiana i wizyjnym romantyzmie Słowackiego, w prozie Gombrowicza, Poego, Jamesa i wielu innych poszukiwaczy formy dla tego, co niewyrażalne. Odwołując się do twórczości Różewicza, Tulli, Krall, Austera, Wiedemanna, Grassa opowiada o głębokiej wspólnocie twórców polskich i światowych. Mówi o fundamentalnych przeświadczeniach obecnych w kulturze europejskiej od starożytności począwszy. Ukazuje, jak bardzo dla wielkich twórców niewystarczający i nieoczywisty jest świat, do jakiego przyzwyczaja nas codzienność, potoczna świadomość i kultura masowa.

Eseje Marii Janion cechują się wyrazistością interpretacji, niezwykłą erudycją oraz łatwością w odkrywaniu odległych kulturowych powiązań i odniesień. Autorka, podejmując wątki swoich wcześniejszych publikacji i badań, daje w tej książce bardziej niż kiedykolwiek osobistą i własną wizję kultury i kondycji ludzkiej zarazem.

Maria Janion - profesor, historyk literatury, idei i wyobraźni symbolicznej. Stworzyła szkołę badania romantyzmu. W swoim nauczaniu, jak i w książkach, także najnowszych: Kobiety i duch inności (1997), Płacz generała. Eseje o wojnie (1998), Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi (2000) łamie utarte stereotypy odczytywania literatury, odnawia znaczenia idei i szuka nowych, bezkompromisowych świadków egzystencji.

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl