IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Historia chorób u zarania cywilizacji zachodniej

Historia chorób u zarania cywilizacji zachodniejMirko D. Grmek

Wydawnictwo W.A.B.

Poważne i obszerne dzieło z dziedziny historii medycyny nie musi być lekturą hermetyczną, przeznaczoną wyłącznie dla specjalistów. Najlepszym tego dowodem jest książka Mirko Grmka Historia chorób u zarania cywilizacji zachodniej, którą Państwu prezentujemy.

Autor podejmuje badania, których rozmach budzi respekt, a których celem jest odtworzenie prawdziwego obrazu chorób nękających mieszkańców świata antycznego. "Greckie i rzymskie próby wyjaśnienia przyczyn chorób - pisze - nigdy nie przekroczyły stadium legendy bądź morału. A czy my, ludzie współcześni, o wiele bardziej oddaleni od badanych wydarzeń, potrafimy dać lepsze wytłumaczenie? Odpowiedź na owo retoryczne pytanie musi być twierdząca, a nasza książka ma za zadanie to udowodnić". Kierując się tym założeniem profesor Grmek bada wszelkie dostępne materiały źródłowe, zarówno medyczne jak i paramedyczne. Analizuje eposy Homera i pisma starożytnych historyków. Poszukuje informacji w malowidłach, płaskorzeźbach, statuetkach i figurach wotywnych z czasów antycznych. Nie mniej uwagi poświęca rezultatom antropologicznych i medycznych badań szczątków ludzkich z tamtej epoki. Stworzony na tej podstawie obraz świata antycznego różni się od znanych opracowań historycznych skoncentrowanych na wybitnych jednostkach i wiekopomnych wydarzeniach. Dominuje w nim spojrzenie socjologiczne skupione przede wszystkim na "zwyczajnym człowieku". W tej ogólnej wizji historycznej choroby odgrywają pierwszo-planową rolę jako zjawiska masowe odbijające się na gospodarce, wahaniach demograficznych i obyczajach.

Ta książka jest wybitnym opracowaniem naukowym, które zadowoli specjalistów w tej dziedzinie. Jest przy tym świadectwem niezwykłej pasji poznania, która sprawia, że prowadzone tu poszukiwania układają się w niezwykle wciągającą lekturę zdolną zainteresować każdego.

Mirko Grmek (1924-2000), urodzony w Jugosławii, a od 1967 roku mieszkający we Francji, historyk medycyny i nauk biologicznych. Profesor uniwersytetów Berkeley i w Los Angeles, autor wielu cenionych publikacji poświęconych historii nauk. Laureat nagrody Akademii Francuskiej, Akademii Nauk oraz Narodowej Akademii Medycyny.

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl