IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Konteksty ludzkich zachowań

Konteksty ludzkich zachowańJerzy Siuta

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

W niniejszyml tomie zamieszczono teksty, których autorzy podejmowali badania nad wpływem szeroko rozumianego kontekstu na zachowanie jednostek. Czytelnik będzie miał okazję zapoznać się: z pierwszym z opublikowanych przez S.E. Ascha artykułów na ternat wpływu, jaki wywiera grupa na zmianę i zniekształcenie sadów, z nadal ważnym mimo upływu pół wieku artykułem H.J. Eysencka, przedstawiającym wyniki badań nad skutecznością psychoterapii oraz z klasycznym artykułem z psychologii rozwoju człowieka, dotyczącym "urwiska wzrokowego", autorstwa E.J. Gibson i R.D. Walka. Opublikowany w niniejszym tomie artykuł C. Haneya, C. Banksa i Ph. Zimbarda, zatytułowany, Dynamika relacji interpersonalnych w warunkach syrnulowanego więzienia, jest pierwszym i najobszerniejszym sprawozdaniem ze słynnego eksperymentu stanfordzkiego, jednego z najbardziej znanych i najbardziej kontrowersyjnych w dziejach psychologii. Tak samo scharakteryzować można następny eksperyment, opisany w artykule S. Milgrama, Behawioralne badania nad posłuszeństwem. Tom zamykają dwa, również bardzo znane, artykuły: D.L. Rosenhana O normalriych ludziach w nienormalnych miejscach i R.B. Zajonca Facylitacja społeczna. Podobnie jak w tomie poprzednim, zamieszczono także informacje biograficzne o autorach artykułów, co pomoże w umiejscowieniu ich osiągnięć w historii badań nad zachowaniem człowieka.

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl