IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Kwestionariusz do badania optymizmu

Kwestionariusz do badania optymizmuRyszard Stach

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kwestionariusz ten służy do badania poziomu optymizmu u osób dorosłych. Optymizm definiowany jest jako ogólna, względnie trwała tendencja do spostrzegania, wyjaśniania i oceniania świata i zjawisk w nim zachodzących w kategoriach raczej pozytywnych niż negatywnych oraz względnie trwała skłonność do oczekiwania przyszłych wydarzeń - szczególnie tych związanych z podmiotem - jako raczej dla niego pomyślnych niż niepomyślnych. (...) Kwestionariusz składa się z 32 pozycji odnoszących się do różnorodnych zdarzeń, zjawisk i obszarów życia. Różnorodność ta umożliwia ocenę owej ogólnej tendencji do pozytywnego wartościowania świata i przyszłych wydarzeń na podstawie wyniku uzyskanego w kwestionariuszu.

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl