IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Autoagresja

AutoagresjaAnnegret Eckhardt, (przekład Jadwiga Hockuba)

Wydawnictwo W.A.B.

"Zachowanie autoagresywne jest odmianą ludzkiego zachowania tak starą jak ludzkość. Jest częścią różnych religijnych i plemiennych rytuałów w kulturach prymitywnych. We współczesnej kulturze możemy napotkać autoagresję, choć nie w formie zrytualizowanej (..) w rozmaitych sytuacjach życia codziennego." Annegret Eckhardt

Celem, jaki stawiała sobie Annegret Eckhardt pisząc tę książkę było przedstawienie i wyjaśnienie ciągle jeszcze mało znanego zjawiska jawnej i ukrytej autoagresjii. Adresatem autorka chciałaby uczynić osoby dotknięte tą przypadłością, ich rodziny, laików zainteresowanych tematem, jak również personel medyczny, który z racji wykonywanego zawodu, styka się z samouszkodzeniami. Książka nie ma charakteru rozprawy naukowej, lecz praktycznego podręcznika, toteż obok rzeczowych informacji i rozważań na temat psychicznych przyczyn choroby zawiera przykłady ilustrujące jej przebieg, możliwości terapii i napotykane w jej trakcie trudności.

Swoje rozważania na temat zachowań autoagresywnych autorka rozpoczyna od przedstawienia ich kulturowych i społecznych aspektów. Korzenie i ślady ich odnajduje w religijnych i plemiennych rytuałach kultur prymitywnych. Następnie analizuje różnorodne formy autoagresywnych zachowań wiążące się z rozwojem kultury fizycznej i dążeniem do ideału piękna. Do takich zachowań zalicza zniekształcenia głowy, twarzy, zębów i stóp. Analogicznie we współczesnej kulturze odpowiadają im operacje upiększające, a także skrajne formy ćwiczeń fizycznych i diety. Zwraca uwagę na płynność granicy między autoagresją zakotwiczoną w naszej kulturze i na codzień akceptowaną, a tą o podłożu chorobowym.

Po szczegółowym opisie różnych rodzajów autoagresywnego zachowania, ich przejawów i przebiegu, przedstawia osobliwości zachowań w kontaktach międzyludzkich. Stara się dokładnie wniknąć w specyfikę relacji między pacjentem a lekarzem, będąc w przekonaniu, że interakcja ta ma istotne znaczenie dla przebiegu choroby w jej ukrytej odmianie.

Dalsza część książki poświęcona jest psychicznym przyczynom autoagresywnego zachowania. Autorka przedstawia pokrótce wyniki badań prowadzonych na zwierzętach, jak również biochemiczne przyczyny tej przypadłości. Szczegółowo opisuje związek traumatycznych przeżyć z dzieciństwa z późniejszym pojawieniem się choroby. Próbuje też odpowiedzieć na pytania, dlaczego to przede wszystkim kobiety cierpią na nią i jakie powiązania istnieją między autoagresją a specyfiką psychoseksualnego rozwoju kobiety.

Następnie zajmuje się, opartymi głównie na psychoanalizie, sposobami leczenia, opisuje inne metody terapii, analizując je pod względem skuteczności.

W zakończeniu Annegret Eckhardt podejmuje problem innych chorób towarzyszących autoagresji, oraz perspektywy rozwoju działów medycyny i terapii zajmujących się leczeniem autoagresji.

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl