IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Niedziela 21 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Podzielone ja

Podzielone jaLaing R.E., (przekład Maciej Karpiński)

Dom Wydawniczy Rebis

Schizofrenia - to choroba tajemnicza, nazywana przez psychiatrów delficką wyrocznią psychiatrii, gdyż koncentrują się w niej najważniejsze zagadnienia psychiki ludzkiej. W związku z bogactwem przeżyć chorych jest też określana jako choroba królewska. Opis i próba wyjaśnienia istoty schizofrenii są niezmiernie trudne. Jest to najwyższy i najbardziej ryzykowny sprawdzian wnikliwości psychiatrycznej. Autor tej książki wspiął się na szczyty wrażliwości i dociekliwości badacza.

Schizofrenię, może bardziej niż inne psychozy, trudno zrozumieć nie tylko laikowi, który na ogół odczuwa lęk lub niepewność wobec tego, co całkowicie odmienne i niezgodne z jego dotychczasowym doświadczeniem, ale i specjalistom. Laing, jako główny przedstawiciel psychiatrii humanistycznej, czy wręcz antypsychiatrii, uważa wszelkie terminy psychiatryczne za "słownik oszczerstw". Przytaczając rozmowę dwóch chorych na schizofrenię, stwierdza: "sugerować, że konwersacja Smitha i Jonesa jest związana z jakimś psychologicznym deficytem to tak, jakby upierać się, że akrobata, który wykonuje stanie na rękach jadąc na rowerze, na linie rozpiętej bez siatki zabezpieczającej 100 stóp nad podłogą, jest chory na ...... niezdolność stania na nogach. Równie dobrze moglibyśmy spytać, dlaczego ci ludzie muszą, często świetnie, mówić tak okrężnie, w sposób tak nieuchwytny, dlaczego są takimi mistrzami w swej niestrudzonej niezrozumiałości."

Zmarly w 1989 r. R.D.Laing to jeden z najbardziej znanych współczesnych psychiatrów. "Podzielone ja" to dogłębne studium ludzi o nieprzeciętnej wrażliwości - schizofreników. Celem autora było uczynienie zrozumiałym procesu zapadania na schizofrenie oraz zbadanie istoty tej choroby, co poparł wieloma obserwacjami poczynionymi w trakcie badań klinicznych. Książka ta jest wznowieniem najsłynniejszej pracy Lainga, jednego z podstawowych dziel współczesnej psychiatrii.

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl