IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Niedziela 21 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia.

Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia.Jan Chodkiewicz

Wydawnictwo WSHE

Książka skierowana jest do lekarzy, pielęgniarek, studentów medycyny oraz wszystkich, którzy chcieliby lepiej zrozumieć psychologiczne aspekty zdrowia i choroby. Autor omawia w niej szeroki zakres tematów, takich jak:

- osobowość, temperament i charakter oraz ich związki z pomaganiem chorym;
- funkcjonowanie człowieka w relacjach z innymi, problematykę postaw, stereotypów i uprzedzeń;
- modele ujmowania zdrowia oraz zachowania i przekonania zdrowotne;
- stres, jego wpływ na jednostkę oraz radzenie sobie z stresem;
- choroby cywilizacyjne, zmaganie się z nimi, pomoc choremu;
- sytuacje trudne, kryzys psychiczny, uzależnienia (ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od alkoholu);
- zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu.

Wszystkie omawiane problemy starano się ujmować zarówno z perspektywy osoby chorej, jak i pomagającej choremu. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, każdy z nich kończą pytania będące zaproszeniem do refleksji nad poruszaną problematyką. Dla zainteresowanych podano również listę lektur umożliwiających pogłębienie wiedzy.

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl