IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Psychologia kobiety

Psychologia kobietyHorney Karen, (przekład Jacek Majewski)

Dom Wydawniczy Rebis

"Psychoanaliza jest wytworem geniusza płci męskiej i prawie wszyscy, którzy rozwijali jego idee, również byli mężczyznami. Jest zatem najzupełniej naturalne i zrozumiałe, że łatwiej im było uprawiać psychologię z męskiego punktu widzenia i bardziej zbliżyć się do zrozumienia rozwoju mężczyzn niż kobiet." Karen Horney

Książka ta stanowi 15 najważniejszych rozpraw i referatów z dziedziny psychospołecznych uwarunkowań kobiecego seksualizmu. Wychowana na ortodoksyjnej psychoanalizie Karen Horney potrafiła stworzyć odrębny nurt w tej dziedzinie i skonfrontować swoje nowatorskie poglądy z tradycjonalistycznymi przekonaniami Freuda na temat kobiecości. Ojciec psychoanalizy bowiem wierzył w naturalną niższość kobiet, zarówno intelektualną, jak i moralną, oraz w ich prokreacyjno-wychowawczo-seksualne przeznaczenie, do którego miałyby być predestynowane przez swoją biologiczno-anatomiczną naturę.

Książka opisuje, tzw. kompleks męskości u kobiet w oczach mężczyzn i kobiet. Analizuje także oziębłość kobiecą, napięcie przedmiesiączkowe, konflikty macierzyńskie, idealizację związków monogamicznych, problemy małżeństwa, zmiany osobowościowe u dorastających dziewcząt. Autorka porusza tak trudne kwestie, jak podejrzliwość jednej płci wobec drugiej, masochizm kobiecy i neurotyczną potrzebę miłości.

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl