IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Środa 21 lutego 2024

Szukaj w artykułach

Wszystkie artykuły...

Artykuły

Zalecenia WHO ( Światowej Organizacji Zdrowia )

Autor:

Źródło: www.psychotekst.pl

- jakie prawa powinny przysługiwać matkom i ich rodzinom w okresie porodu ?

 1. Kobieta rodzącą ma prawo do opieki życzliwej, serdecznej oraz do szacunku ze strony personelu . Ma tez prawo do pełnej informacji.
  Personel nie może traktować rodzącej niegrzecznie, lekceważąco, bezosobowo. Powinien ja wspierać emocjonalnie. Kobieta ma prawo do pełnej i zrozumiałej dla siebie informacji o postępach porodu, podawanych środkach, zabiegach i ich skutkach, a także o zdrowiu dziecka i ewentualnym jego leczeniu.
 2. Kobieta ma prawo wyboru miejsca urodzenia dziecka Kobieta może - zgodnie z prawem - wybrać dowolny szpital (nie tylko w swoim województwie), a także rodzic w izbie porodowej i w domu. Szpitale powinny tak zorganizować prace, by nie narazić na odmowę przyjęcia żadnej kobiety, chyba, ze wyczerpane zostały wszystkie rezerwy. Wtedy szpital powinien zatroszczyć się o to, by kobieta trafiła tam, gdzie warunki są jak najbardziej zbliżone do oczekiwanych przez nią.
 3. Przyszli rodzice powinni mieć możliwość przygotowania się do porodu w szkołach rodzenia
  Każda rodząca powinna mieć możliwie dogodny dostęp do szkól prowadzonych przez szpitale, przychodnie i inne placówki. Jeżeli najbliższa szkoła jest zbyt odległa, to wszelkich wyjaśnień lub instruktażu musi udzielić lekarz czy położna prowadzący ciążę.
 4. To nie szpital lecz kobieta decyduje, jak urodzi swoje dziecko.
  Kobieta ma prawo do swobodnego poruszania się w pierwszej fazie porodu. Sama tez powinna wybierać najdogodniejsza dla siebie pozycje do parcia.
 5. Kobieta ma wpływ na środki i zabiegi stosowane podczas porodu.
  Kobieta może nie zgodzić się na rutynowe zabiegi stosowane przez szpital: lewatywę, golenie wzgórka łonowego, indukowanie porodu, przebicie pęcherza płodowego, ciecie krocza czy znieczulenie. Każda rodząca powinna być traktowana indywidualnie, a zabiegi winny być wykonywane tylko, gdy są wskazania medyczne.
 6. Poród jest wydarzeniem intymnym.
  Rodząca ma prawo domagać się, aby wszystkie badania i zabiegi odbywały się w miejscu odosobnionym. Może również nie zgodzić się na obecność osób postronnych, w tym słuchaczek szkoły położnych i studentów medycyny.
 7. Poród to wydarzenie rodzinne. Kobieta ma prawo do tego, by towarzyszył jej ktoś bliski.
  Może to być mąż lub partner życiowy, matka, siostra, czy ktoś inny, kto będzie mógł rodzącą wspierać i z kim będzie się czuła bezpiecznie.
 8. Od pierwszych chwil po porodzie zdrowy noworodek powinien przebywać z matka.
  Dziecko ma prawo do najbardziej wartościowego pokarmu czyli mleka matki. Karmienie piersią należy rozpocząć natychmiast po porodzie. W oddziale położniczym matka powinna mieć możliwość przebywania bez ograniczeń z dzieckiem. Należy dążyć do organizowania systemu rooming-in czyli sal dla matek z dziećmi. Personel powinien uczyć matkę karmienia piersią i wspierać ja, by przebiegało ono bez zakłóceń.
 9. Szpital nie powinien, bez uzasadnionego powodu, zabraniać lub utrudniać matce i dziecku kontaktu z rodzina.
  Szpital może tylko zachęcać do odwiedzania matki w godzinach dogodnych dla organizacji życia szpitalnego, nie może bliskim zakazać odwiedzenia matki czy dziecka. Chyba, ze są istotne wskazania medyczne lub epidemiologiczne.
 10. "Rodzenie po ludzku" powinno być dostępne każdej kobiecie. Powinno być objęte ubezpieczeniem.
  Państwo powinno zapewnić dostępny dla wszystkich opisany wyżej standard rodzenia w szpitalach. Ten postulat nie wyklucza minimalnych opłat za dodatkowe koszty poniesione przez szpital, np. za jednorazowy fartuch dla osoby, która towarzyszy rodzącej. Większe opłaty mogą być pobierane tylko za świadczenia luksusowe, np. elegancko wyposażone sale, świadczenia hotelowe dla osoby towarzyszącej itp.

Źródło: www.psychotekst.pl

(publikacja: 2003-10-12)

<< powrót

Wszystkie artykuły...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl