IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Piątek 23 lutego 2018

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

Projekt "DO PEŁNI SIŁ"
POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
POMOC SOCJALNA - PODSTAWOWE INFORMACJE

POMOC FINANSOWA I RZECZOWA W PROJEKCIE "DO PEŁNI SIŁ" - PODSTAWOWE INFORMACJE

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i jesteś zainteresowany wsparciem finansowym umów się na spotkanie w jednym z naszych oddziałów na terenie Dolnego Śląska pod numer telefonu 667-323-965.

Ocena potrzeb: Każdorazowo sytuacja osoby pokrzywdzonej będzie oceniana indywidualnie, na podstawie dostarczonych dokumentów. W uzasadnionych przypadkach będziemy korzystać z opinii specjalistów: rehabilitanta, prawnika, lekarza, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, itp.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania: po rozpoznaniu sprawy przez Osobę Pierwszego Kontaktu i złożeniu wniosku przez osobę pokrzywdzoną przestępstwem, decyzję o przyznaniu finansowania lub dofinansowania podejmuje Komisja Opiniująca przyznanie środków finansowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Komisja Opiniująca będzie rozpatrywać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na bieżąco, w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od złożenia przez beneficjenta wniosku, po zapoznaniu się z niezbędną dla danych okoliczności dokumentacją.

Komisja Opiniująca może podjąć decyzję pozytywna lub negatywną oraz może wnieść o uzupełnienie informacji na temat sprawy i właściwej dokumentacji. Od decyzji Komisji Opiniującej nie przysługuje odwołanie.
W załączeniu Regulamin przyznawania pomocy Więcej...

Kategorie tematyczne dofinansowań przyznawanych w ramach projektu:

  1. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
    (nie finansujemy obdukcji lekarskich, lekarstw)
  2. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
  3. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
  4. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-2 oraz korzystaniem z pomocy prawnej i psychologicznej;
  5. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
  6. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.


projekt Stowarzyszenia "Intro" DO PEŁNI SIŁ dofinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej przez Ministerstwo Sprawiedliwości

<< powrót

Wszystkie strony...

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
I PSYCHOLOGICZNA

Wolni od Przemocy

Książki

DogoterapiaDogoterapia

Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras, Edyta Najbert
Wydawnictwo Naukowe PWN

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowaZawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Dorota Bednarek
Wydawnictwo Naukowe PWN

Profilowanie kryminalneProfilowanie kryminalne

Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales
Wydawnictwo Naukowe PWN

Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiejPrzekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Malwina Huńczak
Wydawnictwo Samo Sedno

Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciałaKomunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała

Monika Maj-Osytek
Wydawnictwo Samo Sedno

Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wiekuNajwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku

Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnieZrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie

Magdalena Czub
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIEBĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

Adams Linda
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?

Willard F. Harley jr
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczneDIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

Wilk Maciej
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

PEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilamiPEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilami

Douglas W. Pryor
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

W PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem

Steven C. Hayes, Spencer Smith
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobąNieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą

Magdalena Staniek
Wydawnictwo Samo Sedno

Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznymZaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym

Agata Orzechowska, Piotr Gałecki
Wydawnictwo Continuo

TEST DO BADANIA ROZUMIENIA MOWY U DZIECI I DOROSŁYCHTEST DO BADANIA ROZUMIENIA MOWY U DZIECI I DOROSŁYCH

Elżbieta Szeląg, Aneta Szymaszek
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2018 Psychotekst.pl - Psychotekst.com