IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Wtorek 27 października 2020

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

Baza danych na temat dostępnej pomocy na terenie miasta Wrocławia - DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Fundacja NON LICET

 • ul. Stalowa 6a, 53-425 Wrocław, (oficyna prawa strona)
 • tel. 071-361-97-70
 • oik@go2.pl
 • www.nonlicet.pl
 • Świadczy nieodpłatna pomoc osobom uwikłanym w przemoc w formie usług psychologicznych, psychiatrycznych, prawnych. W ośrodku odbywa się grupa wsparcia dla kobiet, poza tym terapie indywidualne, terapie par, wsparcie (również materialne), poradnictwo, praca socjalna.

Fundacja Centrum Praw Kobiet

 • Oddział we Wrocławiu
 • ul. Ruska 46B, Wrocław
 • II p. p. 208, 208a i 219
 • tel. 071-358-08-74
 • e-mail: cpk.wroclaw@neostrada.pl
 • www.cpk.wroclaw.pl
 • Godziny przyjęć: pon.-czw. 9.00-18.00 pt. 9.00-15.00
  Prowadzone są grupy wsparcia, indywidualna pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne, spotkania edukacyjne

Stowarzyszenie Pomocy AKSON

 • Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Matek z Dziećmi
 • ul. Obornicka 99, 51-114 Wrocław
 • udzielania schronienia, pomoc specjalistyczną, w tym: pomoc psychologiczna, prawna, pedagogiczna, konsultacje psychiatryczne, terapia logopedyczna, prowadzenie tzw. mieszkań chronionych dla ofiar przemocy
 • Punkt Interwencyjny czynny codziennie od 8.00-20.00 ( w dni wolne od pracy - całodobowo)
 • telefon interwencyjny: 071-352-94-03

Stowarzyszenie Akson - Ośrodek Interwencji Czasowej

 • ul. Jedności Narodowej 57a, Wrocław
 • tel. 071-322-34-81
 • e-mail: wsob@o2.pl
 • udzielanie schronienia osobom bezdomnym, rodzinom, matkom z dziećmi

Towarzystwo Rozwoju Rodziny

 • ul. Podwale 74 ofic. 23, 40-449 Wrocław
 • tel/fax 071-342-14-13, 071-343-79-55
 • email: wroclaw@trr.org.pl
 • www.trr.info.pl
 • Pomoc psychologiczna, medyczna(lekarz seksuolog), poradnictwo socjalne, telefon zaufania (Pon.-pt.) 9.00-20.00, sob. 9.00-15.00

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw "Karta 99"

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia "Interwencja"

 • ul. Podwale 13, parter, Wrocław
 • tel. 071-783-36-64
 • codziennie od 15.00 do 20.00
  dodatkowo w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 12.00
 • pomoc osobom w sytuacji kryzysowej, w tym ofiarom przemocy poprzez: pomoc psychologiczną, prawną, pomoc małżeństwom w kryzysie, pomoc psychiatryczną

Ośrodek Interwencji kryzysowej i Socjoterapii
Demokratyczna Unia Kobiet - Klub Wrocławski

 • ul. Ofiar Oświęcimskich 17, Wrocław
 • tel. 071-341-71-43
 • e-mail: koalicja_europejsla@o2.pl
 • Poradnictwo psychologiczne, medyczne (lekarz pediatra), prawno-socjalne, psychoterapia, warsztaty psychoterapeutyczne, (pon.-pt.) 10.00-18.00

Stowarzyszenie na rzecz ochrony zdrowia psychicznego przy Ośrodku DUMAS

 • ul. Młodnickiego 9a, Wrocław
 • tel. 071-791-67-195
 • e-mail: dumas@otit.dumas.pl
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, ofiarom przemocy i zagrożonym przemocą w rodzinie ( pon.-pt.) od 13.00-18.00

Stowarzyszenie INTRO

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii EVOLUTIO

 • Pl. Dominikański 2
 • tel. 071-348-61-12
 • e-mail: magda.dragan@wp.pl
 • www.evolutio.free.ngo.pl
 • wszystkie działania realizowane są w Dominikańskim Centrum Pomocy Rodzinie SYNTONIA
 • Pierwszy kontakt to telefoniczne umówienie się z psychologiem Anną Pawińską (tel. kom. 0506-191-823)

Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów STARÓWKA
- punkt konsultacyjny

 • Punkt konsultacyjno-informacyjny (pon.-sob.) 13.00-17.00
 • Pl. Św. Macieja 5, Wrocław
 • tel. 071-322-61-91
 • e-mail: wsa_starowka@op.pl

MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław
 • tel. (071) 78-22-300 do 03
 • Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej parter, wejście B, tel. (071) 78-22-322

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • ul. G. Zapolskiej 2/4, 50-032 Wrocław, pokój 352,
 • tel. 071-777-78-36
 • fax: 071-777-79-94
 • od poniedziałku do piątku w godz. 8-15
 • e-mail: wzd@um.wroc.pl
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadaniem jej jest podejmowanie czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego. Komisja posiada w tym celu druki wniosków do wszczęcia procedur wobec osoby, która nadużywając alkoholu prowadzi do rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji nieletnich, systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny. Nadużywanie alkoholu często związane jest z ze stosowaniem przemocy wobec członków najbliższej rodziny. Komisja dysponuje adresami placówek oraz miejsc bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, psychiatrycznej, udzielających schronienia oraz materiałami edukacyjnymi. W celu zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Komisji - na miejscu możliwość pobrania druków wniosków i pomoc w ich wypełnieniu.

Policyjny telefon zaufania

 • tel. 0800-283-107

<< powrót

Wszystkie strony...

Wolni od Przemocy

Książki

Złożony zespół stresu pourazowegoZłożony zespół stresu pourazowego

Arielle Schwartz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodziceKrytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice

David M. Allen
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

DogoterapiaDogoterapia

Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras, Edyta Najbert
Wydawnictwo Naukowe PWN

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowaZawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Dorota Bednarek
Wydawnictwo Naukowe PWN

Profilowanie kryminalneProfilowanie kryminalne

Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales
Wydawnictwo Naukowe PWN

Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiejPrzekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Malwina Huńczak
Wydawnictwo Samo Sedno

Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciałaKomunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała

Monika Maj-Osytek
Wydawnictwo Samo Sedno

Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wiekuNajwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku

Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnieZrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie

Magdalena Czub
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIEBĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

Adams Linda
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?

Willard F. Harley jr
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczneDIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

Wilk Maciej
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

PEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilamiPEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilami

Douglas W. Pryor
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

W PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem

Steven C. Hayes, Spencer Smith
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobąNieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą

Magdalena Staniek
Wydawnictwo Samo Sedno

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2020 Psychotekst.pl - Psychotekst.com