IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

"3xE" - E-POMOC, E-WOLONTARIAT, E-SPOŁECZNOŚĆ (2011)

Szkolenie "PRZEMOC I UZALEŻNIENIA"

Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i dostarczenie kolejnych metod pracy w tematach uzależnienia i przemocy. Są to tematy bardzo często poruszane przez klientów internetowych. Dla osób nadużywających substancji psychoaktywnych i doświadczających przemocy Internet staje się w ostatnich latach pierwszym przyczółkiem, w którym ujawniają swój problem, jest to dla tych klientów łatwiejsze niż w realu ze względu na ogromny balast wstydu i lęku przed oceną. Nasze doświadczenia ujawniły, że studenci kierunków pomocowych posiadają zbyt nikła wiedzę w tych tematach wyniesioną ze swoich studiów. Do pracy interwenta jak i terapeuty potrzebują dodatkowego szkolenia. Nasze szkolenie ma charakter autorski – bazuje na aktualnej wiedzy wyniesionej z własnej praktyki oraz kontaktów z zagranicznymi specjalistami i literaturą przedmiotu. Ujmuje w sobie różne punkty postrzegania tych problemów – nie ogranicza się do jednego – strukturalno-strategicznego wykładanego w polskich szkołach terapii uzależnień. Uczestników chcemy nauczyć nowoczesnych metod budowania interwencji wobec osoby w problemie, jak i wobec rodziny, metod pomocy osobom, które nadużywają, ale nie straciły kontroli. Szkolenie ma też na celu przedstawienie aktualnej na polskim rynku oferty lecznictwa odwykowego i ruchów samopomocowych (AA, Al-Anon, AH, NA, SLAA, DDA i inne) oraz metody systemowej pracy z doznaną traumą przemocy – bazującej na wydobywaniu zasobów pokrzywdzonego klienta, zamiast drobiazgowego analizowania doświadczonej traumy.

Dla kogo: Pierwszeństwo zapisu mają osoby współpracujące ze stowarzyszeniem, dalej: aktualnie uczestniczący w programie szkoleniowo-stażowym E-POMOC. W przypadku wolnych miejsc – nabór zostanie otwarty.

Termin szkolenia: od 02.12.2011 do 04.12.2011

Miejsce: Wrocław, dokładna lokalizacja zostanie podana na 3 tygodnie przed szkoleniem

2 trenerów – psycholog i psychoterapeuta, specjaliści psychoterapii uzależnień i współuzależnienia oraz pracy z tematem przemocy: Małgorzata Osipczuk i Małgorzata Ziębińska

Program dofinansowany przez MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

<< powrót

Wszystkie strony...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl