IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

"3xE" - E-POMOC, E-WOLONTARIAT, E-SPOŁECZNOŚĆ (2011)

Szkolenie "ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA SKONCENTROWANEGO NA ROZWIĄZANIACH
W E-TERAPII"

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – inaczej: TSR (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach)
E-terapia – proces terapeutyczny odbywający się poprzez kontakt internetowy.

Trener: Elżbieta Kalinowska,

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia regularnej pomocy psychologicznej przez Internet (e-terapia) wspierającej konkretne zmiany u klienta według założeń nurtu terapeutycznego TSR. Spodziewane efekty: uczestnicy będą potrafili świadomie kierować procesem e-terapii. Poznają i opanują główne metody podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, efektywnie działające w kontakcie online i dostosowane do specyfiki kontaktu przez Internet. W szczególności nauczą się umiejętności: nawiązywania dobrego kontaktu z klientem, elastycznego posługiwania się Językiem Klienta, określania i doprecyzowywania celów klienta, diagnozowania jego zasobów psychologicznych i wzmacniania jego poczucia wpływu na sytuację, w związku z którą zgłasza sie po pomoc, określania wraz z klientem możliwych dróg rozwiązań dla tej sytuacji i planowania konkretnej zmiany oraz wspierania klienta w procesie zmian.
Metody pracy w minimalnym stopniu oparte są o wykłady, dominują aktywne sposoby pracy: ćwiczenia praktyczne w małych grupach, wspólne ćwiczenia całej grupy, poznawanie na podstawie gotowych materiałów z praktyki e-terapeutycznej prowadzącego.

Termin szkolenia: od 24.09.2011 do 25.09.2011

Miejsce: Wrocław, dokładna lokalizacja zostanie podana na 3 tygodnie przed szkoleniem

Dla kogo: Pierwszeństwo zapisu mają osoby współpracujące ze stowarzyszeniem, dalej: aktualnie uczestniczący w programie szkoleniowo-stażowym E-POMOC. W przypadku wolnych miejsc – nabór zostanie otwarty.

  • ELŻBIETA KALINOWSKA - psycholog kliniczny i psychoterapeuta TSR (podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu). W 2001 r. w ramach szkolenia podyplomowego uzyskała specjalizację Io z psychologii klinicznej. Staże specjalizacyjne: oddziały psychiatryczne Akademii Medycznej i Szpitala Psychiatrycznego w Warszawie, oddział rehabilitacji kardiologicznej w Instytucie Kardiologii w Warszawie, oddział rehabilitacji neurologicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Poradni Psychosomatycznej - Szpital Dziecięcy im. prof. Bogdanowicza w Warszawie. W latach 1995 - 2001 zatrudniona na Oddziale Odwykowym dla osób uzależnionych od alkoholu, Szpitala Psychiatrycznego w Warszawie. W latach 1998-2005 zatrudniona w Ośrodku Terapii Uzależnień "OLCHA" w którym wraz z zespołem opracowała ambulatoryjny program dla osób uzależnionych od narkotyków. Obecnie zatrudniona od roku 2005 w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Uzależnień POLANA. Zawodowo zajmuje się pomaganiem dorosłym osobom w zmianie destrukcyjnych nawyków (związanych z jedzeniem, nadmiernym wykorzystywaniem internetu itp.), wychodzeniu z uzależnienia (alkoholizm, narkotyki), w problemach emocjonalnych (depresja, zaburzenia lękowe) a także w radzeniu sobie z różnego rodzaju trudnościami życiowymi i problemami w relacjach. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Od 2003 roku udziela pomocy psychologicznej przez Internet zarówno w formie jednorazowych konsultacji jak i dłuższego kontaktu, w ramach regularnej korespondencji mailowej lub serii sesji prowadzonych przez komunikator głosowy.

Program dofinansowany przez MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

<< powrót

Wszystkie strony...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl