IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

"3xE" - E-POMOC, E-WOLONTARIAT, E-SPOŁECZNOŚĆ (2011)

Szkolenia E-POMOC i superwizowany staż online

III Edycja Programu szkoleniowo-stażowego jest organizowana przez Stowarzyszenie INTRO i Portal Pomocy Psychologicznej PSYCHOTEKST przy finansowym wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W jego ramach zostanie przeszkolona i przygotowana kilkunastoosobowa grupa wolontariuszy, zdecydowanych na współpracę przez 4 miesiące z Portalem www.psychotekst.pl w Punkcie Pomocy ONLINE, w którym będą udzielać wsparcia poprzez korespondencję e-mail.

Program jest pionierskim przedsięwzięciem w Polsce, realizowanym na kanwie autorskich i nowatorskich scenariuszy Stowarzyszenia INTRO. Praktycy z wieloletnim stażem projektują nasze szkolenia tematyczne z dziedzin im bliskich, oparte na prawdziwych przypadkach z ich pracy, z naciskiem na praktyczne wykorzystanie, a nie tylko na teorię. Niezwykle istotnym elementem jest to, że szkolenia na wysokim poziomie wraz z możliwością stażu oferujemy nieodpłatnie. Nasz cykl innowacyjnych szkoleń w połączeniu z wolontaryjnym stażem daje możliwość rozwoju zawodowego oraz udokumentowanych zaświadczeniem kompetencji.

Internet od lat zapełnia się ofertami profesjonalnej i nieprofesjonalnej – wzajemnej pomocy – do tej pory jednak na gruncie polskim nie otaczano wsparciem merytorycznym osób udzielających pomocy. Nasze działania mają wyposażyć osoby pomagające w Internecie w przydatny pakiet wiedzy i umiejętności, uzupełniony możliwością stażu pod superwizją. Szkolenie „E-POMOC” realizujemy w tym roku po raz trzeci. Absolwenci naszych szkoleń z lat ubiegłych podkreślają kompleksowość naszego szkolenia, nowatorskie treści i spojrzenie na pomoc w praktyce, które w połączeniu z superwizją pomogły doświadczyć pierwszych kontaktów w roli pomagającego online. Z ich informacji zwrotnych jednogłośnie wynika, że zdobyli wiedzę i kompetencję do zastosowania nie tylko online, ale również w praktyce pomocowej w realu. Co istotne, nadal z nami współpracują i mają możliwość uczestnictwa w kolejnych szkoleniach poszerzających ich kompetencje.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE! Jest połączeniem szkolenia bezpośredniego z e-learningiem i superwizowanym stażem w Internecie.

Dla kogo:

  Program szkoleniowy E-POMOC- KURS PODSTAWOWY przeznaczony jest dla osób, które:
 • są studentami bądź absolwentami kierunków pomocowych jak psychologia, pedagogika, socjologia itp.
 • są członkami organizacji non-profit chcącymi udzielać pomocy online w ramach stron www ich organizacji; nastawieni na rozwój kompetencji zawodowych;
 • planują pracę w kontakcie terapeutycznym, pomocowym i chcą wzbogacić ją o korzystanie ze środowiska internetowego
 • płynnie posługują się narzędziami internetowymi, typu strony www, komunikatory, e-mail, forum
 • są zainteresowane wolontariatem w stowarzyszeniu i gotowe na kilkumiesięczną systematyczną współpracę w ramach projektu;

Program E-POMOC – kurs podstawowy złożony jest z 5 etapów:

W "REALU"

Pierwszy 3-dniowy zjazd szkoleniowy we Wrocławiu (17-18-19 czerwca 2011r.)
- Trening integrujący grupę”;
- Szkolenie z interwencji kryzysowej i kontaktu z osoba w kryzysie”;
- Szkolenie "Organizacje pozarządowe - specyfika działania, wolontariat. Misja i działania Stowarzyszenia INTRO".

Drugi 3-dniowy zjazd szkoleniowy we Wrocławiu (02-03-04 września 2011r.)
- Szkolenie z obsługi programów komputerowych i aplikacji internetowych; - Szkolenie "Podstawy pomagania ONLINE";  - "Wprowadzenie do e-wolontariatu w Punkcie Pomocy ONLINE".

W INTERNECIE

Superwizowany wolontariat w utworzonym w czasie projektu Punkcie Pomocy Internetowej na Psychotekst.pl (od 15.09.2011 do 20.12.2011 )
Praca wolontariuszy – to przygotowanie i wdrożenie do Internetowego Punktu Pomocy Online, odbieranie maili od osób proszących o pomoc, opracowywanie odpowiedzi, omawianie ewentualnych wątpliwości z grupą współpracowników na forum lub z superwizorem. Na koniec roku – wspólne podsumowanie pracy na czacie i sporządzenie sprawozdania. Wolontariusze mają zapewnioną opiekę superwizyjną: koleżeńską superwizję grupową na zamkniętym forum internetowym oraz możliwość superwizji z psychoterapeutami poprzez prywatny czat.

Wszystkie powyższe szkolenia składają się na nierozerwalną całość – nie istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranych warsztatach; uczestnictwo w szkoleniach wiąże się z podpisaniem umowy regulującej zasady, obowiązki i przywileje uczestników; odesłanie podpisanej umowy tradycyjną pocztą w wyznaczonym czasie jest warunkiem zakwalifikowania do szkolenia.
*** fakultatywnie istnieje możliwość wzięcia udziału w 5 dodatkowych zjazdach szkoleniowych we Wrocławiu: Będą to szkolenia nadprogramowe, nowatorskie, autorstwa Stowarzyszenia INTRO. Szczegóły zostaną umieszczone we wstępnej ankiecie zgłoszeniowej oraz na stronie www.psychotekst.pl po oficjalnym ogłoszeniu wyników z FIO.
Zjazdy szkoleniowe odbędą się w siedzibie stowarzyszenia TRATWA, we Wrocławiu przy ul. Henryka Probusa 9/4.
* zapewniamy: obiad w soboty i niedziele, kawa/herbata w czasie 3 dni szkoleniowych; materiały, pomoc opiekunów technicznych, którzy udostępnią numery swoich telefonów komórkowych, będą odpowiadać na wszelkie pytania, pomogą odnaleźć drogę, będą tuż obok w czasie szkolenia by dać wsparcie we wszelkich niestandardowych sytuacjach. Część osób przyjezdnych będzie mogła skorzystać z nieodpłatnych noclegów w hostelu, pozostałym polecimy niedrogie opcje noclegowe na terenie Wrocławia
** Osoby uczestniczące w całym cyklu szkoleniowym i stażu otrzymają zaświadczenia z treściowym wyszczególnieniem odbytych form szkoleniowych.
Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy
>>> Pobierz formularz <<<

Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres rekrutacja@psychotekst.pl - z wpisaniem w pole TEMAT wiadomości: GRUPA E-POMOC – Wstępna Ankieta Naboru

* O wstępnym zakwalifikowaniu lub nie, powiadomimy poprzez pocztę email.

Osoby szkolące

 • MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholog, psychoterapeuta, w procesie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Doradcy i Psychoterapeuty Systemowego Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej www.wtts.edu.pl, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, pracuje w psychoterapii indywidualnej, grupowej i par pod superwizją w WTTS; redaktor naczelny www.psychotekst.pl , więcej na stronie www.terapia-par-wroclaw.com

 • MAŁGORZATA ZIĘBIŃSKA - prawnik, socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy, szkolenia: Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia, Analiza Transakcyjna w pomaganiu DDA, Gry Psychologiczne DDA w ujęciu Analizy Transakcyjnej - Ośrodek Psychoedukacji SEDNA w Warszawie, staż kliniczny w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, staż w Ośrodku Terapeutycznym "GOPLAŃSKA" w Warszawie, staż w Ośrodku Rehabilitacyjnym Szpitala Nowowiejskiego dla osób uzależnionych od narkotyków w Grzmiącej, w trakcie szkoleń z systemowej terapii rodzin, w procesie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikatu Doradcy i Psychoterapeuty Systemowego. 4-letnie doświadczenie w systematycznej pracy online – Czat ze Specjalistą, Konsultant w Punkcie Pomocy E-mail w czasie Kampanii Przeciwdziałania Przemocy, szkoleniowiec: zagadnienia prawne, interwencja kryzysowa, psychoterapia i poradnictwo.

 • ELŻBIETA KALINOWSKA - psycholog kliniczny i psychoterapeuta TSR (podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu). W 2001 r. w ramach szkolenia podyplomowego uzyskała specjalizację Io z psychologii klinicznej. Staże specjalizacyjne: oddziały psychiatryczne Akdemii Medycznej i Szpitala Psychiatrycznego w Warszawie, oddział rehabilitacji kardiologicznej w Istytutcie Kardiologii w Warszawie, oddział rehabilitacji neurologicznej w Instytutcie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Poradni Psychosomatycznej - Szpital Dziecięcy im. prof. Bogdanowicza w Warszawie. W latach 1995 - 2001 zatrudniona na Oddziale Odwykowym dla osób uzależnionych od alkoholu, Szpitala Psychiatrycznego w Warszawie. W latach 1998-2005 zatrudniona w Ośrodku Terapii Uzależnień "OLCHA" w którym wraz z zespołem opracowała ambulatoryjny program dla osób uzależnionych od narkotyków. Obecnie zatrudniona od roku 2005 w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Uzależnień POLANA. Zawodowo zajmuje się pomaganiem dorosłym osobom w zmianie destrukcyjnych nawyków (związanych z jedzeniem, nadmiernym wykorzystywaniem internetu itp.), wychodzeniu z uzależnienia (alkoholizm, narkotyki), w problemach emocjonalnych (depresja, zaburzenia lękowe) a także w radzeniu sobie z różnego rodzaju trudnościami życiowymi i problemami w relacjach. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Od 2003 roku udziela pomocy psychologicznej przez Internet zarówno w formie jednorazowych konsultacji jak i dłuższego kontaktu, w ramach regularnej korespondencji mailowej lub serii sesji prowadzonych przez komunikator głosowy.

 • KAROLINA ZARYCHTA - Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, w trakcie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center. Udziela podstawowego wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego, pomaga osobom znajdującym się w kryzysie. Udziela również wsparcia online. Absolwentka programu szkoleniowo-stażowego "3xE: e-pomoc" oraz "3xE: e-pomoc 2", autorka artykułów psychoedukacyjnych na Portalu Pomocy Psychologicznej Psychotekst; współautorka rozdziału ebooka "E-pomoc: Psychologiczna pomoc w Internecie – teoria i praktyka"

 • JOANNA KRAWCZYK - Psycholog, psychoterapeutka w trakcie kształcenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, muzykoterapeutka i socjoterapeutka. Ukończyła również roczne szkolenie "Psychoterapia i Poradnictwo" w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz szkolenia dotyczące pracy z osobami doświadczającymi różnych form przemocy, znajdującymi się w kryzysie oraz kryzysie samobójczym. Jest konsultantem w punkcie konsultacyjnym e-mail programu "wolni od przemocy 2011", stażystką i wolontariuszką w corocznym punkcie pomocy online oraz prowadzi warsztaty szkoleniowo - treningowe. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, kursach i warsztatach.

 • AGNIESZKA SITARZ - Psycholog, trener, coach. Aktualnie w procesie uzyskiwaniu dyplomu doradcy i terapeuty narracyjnego w Centre for Narrative Practice Manchester UK oraz w trakcie cyklu szkoleniowego w Terapii oraz Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu. Absolwentka programu szkoleniowo-stażowego "3xE: e-pomoc". Obecnie pracuje w firmie szkoleniowo-coachingowej, gdzie prowadzi treningi i coachingi z różnymi grupami ludzi. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach. FUNKCJA W PROJEKCIE: trener, opracowanie materiałów szkoleniowych Szkolenie: "WSPÓŁCZESNE NURTY PSYCHOTERAPEUTYCZNE", trener, opracowanie materiałów szkoleniowych, Szkolenie: "Grupa E-POMOC-1" Wprowadzenie do e-wolontariatu w Punkcie Pomocy ONLINE, współautor – "EBOOK Vademecum Psychoterapii"

 • IWONA PAWLIKOWSKA - Pedagog, absolwentka poradnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła roczne szkolenie "Program pomocy psychologicznej w ujęciu Gestalt" w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Uczestniczyła m.in. w cyklach szkoleń z zakresu kryzysu i interwencji kryzysowej, udzielania pomocy online oraz psychodramy. Współpracowała z kilkoma organizacjami pozarządowymi, głównie w charakterze wolontaryjnym. Była wolontariuszką w Samopomocowej Grupie Rodzin i Przyjaciół Osób z Problemami Psychicznymi "Nie jesteś sam", wspierając osoby chorujące psychicznie w ich reaktywizacji w środowisku społecznym. Współpracowała z Fundacją Społecznych Kuratorów Sądowych "Dajmy szansę", pomagając dzieciom ze środowisk zaniedbanych. Ma roczne doświadczenie w pracy z grupami dzieci i młodzieży, pracując jako wychowawca świetlicy środowiskowej. Od trzech lat związana jest ze Stowarzyszeniem INTRO, udzielając konsultacji poprzez e-mail w Punkcie Pomocy Online oraz biorąc udział w szkoleniach realizowanych przez Stowarzyszenie, podnosząc w ten sposób swoje kompetencje zawodowe. Jest autorką tekstów psychoedukacyjnych zamieszczonych na stronach portalu Psychotekst oraz współautorką publikacji internetowej – "E-pomoc. Psychologiczna pomoc w Internecie – teoria i praktyka", napisanej pod redakcją M. Osipczuk i P. Chocholskiej. Obecnie pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia Pomocy "Akson" we Wrocławiu, wspierając osoby, które doświadczyły przemocy w rodzinie oraz znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i emocjonalnej.

 • ANNA CHANIK - Skończyła pięcioletnią pedagogikę ogólną specjalność poradnictwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Umiejętności szkoleniowe zdobyła m.in. podczas uczestnictwa w Szkole Trenerów i na szkoleniu z Podstaw Pracy Trenera. Jest absolwentką programu szkoleniowo-stażowego "3xE: e-pomoc". Pisze artykuły psychoedukacyjne dla Portalu Psychologicznego Psychotekst. Aktualnie pracuje z osobami doświadczającymi przemocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu. Studiuje Logopedię Kliniczną na Akademii Medycznej.

Program dofinansowany przez MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

<< powrót

Wszystkie strony...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl