IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Piątek 25 września 2020

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

"3xE" - E-POMOC, E-WOLONTARIAT, E-SPOŁECZNOŚĆ (2011)

Szkolenia E-POMOC i superwizowany staż online

III Edycja Programu szkoleniowo-stażowego jest organizowana przez Stowarzyszenie INTRO i Portal Pomocy Psychologicznej PSYCHOTEKST przy finansowym wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W jego ramach zostanie przeszkolona i przygotowana kilkunastoosobowa grupa wolontariuszy, zdecydowanych na współpracę przez 4 miesiące z Portalem www.psychotekst.pl w Punkcie Pomocy ONLINE, w którym będą udzielać wsparcia poprzez korespondencję e-mail.

Program jest pionierskim przedsięwzięciem w Polsce, realizowanym na kanwie autorskich i nowatorskich scenariuszy Stowarzyszenia INTRO. Praktycy z wieloletnim stażem projektują nasze szkolenia tematyczne z dziedzin im bliskich, oparte na prawdziwych przypadkach z ich pracy, z naciskiem na praktyczne wykorzystanie, a nie tylko na teorię. Niezwykle istotnym elementem jest to, że szkolenia na wysokim poziomie wraz z możliwością stażu oferujemy nieodpłatnie. Nasz cykl innowacyjnych szkoleń w połączeniu z wolontaryjnym stażem daje możliwość rozwoju zawodowego oraz udokumentowanych zaświadczeniem kompetencji.

Internet od lat zapełnia się ofertami profesjonalnej i nieprofesjonalnej – wzajemnej pomocy – do tej pory jednak na gruncie polskim nie otaczano wsparciem merytorycznym osób udzielających pomocy. Nasze działania mają wyposażyć osoby pomagające w Internecie w przydatny pakiet wiedzy i umiejętności, uzupełniony możliwością stażu pod superwizją. Szkolenie „E-POMOC” realizujemy w tym roku po raz trzeci. Absolwenci naszych szkoleń z lat ubiegłych podkreślają kompleksowość naszego szkolenia, nowatorskie treści i spojrzenie na pomoc w praktyce, które w połączeniu z superwizją pomogły doświadczyć pierwszych kontaktów w roli pomagającego online. Z ich informacji zwrotnych jednogłośnie wynika, że zdobyli wiedzę i kompetencję do zastosowania nie tylko online, ale również w praktyce pomocowej w realu. Co istotne, nadal z nami współpracują i mają możliwość uczestnictwa w kolejnych szkoleniach poszerzających ich kompetencje.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE! Jest połączeniem szkolenia bezpośredniego z e-learningiem i superwizowanym stażem w Internecie.

Dla kogo:

  Program szkoleniowy E-POMOC- KURS PODSTAWOWY przeznaczony jest dla osób, które:
 • są studentami bądź absolwentami kierunków pomocowych jak psychologia, pedagogika, socjologia itp.
 • są członkami organizacji non-profit chcącymi udzielać pomocy online w ramach stron www ich organizacji; nastawieni na rozwój kompetencji zawodowych;
 • planują pracę w kontakcie terapeutycznym, pomocowym i chcą wzbogacić ją o korzystanie ze środowiska internetowego
 • płynnie posługują się narzędziami internetowymi, typu strony www, komunikatory, e-mail, forum
 • są zainteresowane wolontariatem w stowarzyszeniu i gotowe na kilkumiesięczną systematyczną współpracę w ramach projektu;

Program E-POMOC – kurs podstawowy złożony jest z 5 etapów:

W "REALU"

Pierwszy 3-dniowy zjazd szkoleniowy we Wrocławiu (17-18-19 czerwca 2011r.)
- Trening integrujący grupę”;
- Szkolenie z interwencji kryzysowej i kontaktu z osoba w kryzysie”;
- Szkolenie "Organizacje pozarządowe - specyfika działania, wolontariat. Misja i działania Stowarzyszenia INTRO".

Drugi 3-dniowy zjazd szkoleniowy we Wrocławiu (02-03-04 września 2011r.)
- Szkolenie z obsługi programów komputerowych i aplikacji internetowych; - Szkolenie "Podstawy pomagania ONLINE";  - "Wprowadzenie do e-wolontariatu w Punkcie Pomocy ONLINE".

W INTERNECIE

Superwizowany wolontariat w utworzonym w czasie projektu Punkcie Pomocy Internetowej na Psychotekst.pl (od 15.09.2011 do 20.12.2011 )
Praca wolontariuszy – to przygotowanie i wdrożenie do Internetowego Punktu Pomocy Online, odbieranie maili od osób proszących o pomoc, opracowywanie odpowiedzi, omawianie ewentualnych wątpliwości z grupą współpracowników na forum lub z superwizorem. Na koniec roku – wspólne podsumowanie pracy na czacie i sporządzenie sprawozdania. Wolontariusze mają zapewnioną opiekę superwizyjną: koleżeńską superwizję grupową na zamkniętym forum internetowym oraz możliwość superwizji z psychoterapeutami poprzez prywatny czat.

Wszystkie powyższe szkolenia składają się na nierozerwalną całość – nie istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranych warsztatach; uczestnictwo w szkoleniach wiąże się z podpisaniem umowy regulującej zasady, obowiązki i przywileje uczestników; odesłanie podpisanej umowy tradycyjną pocztą w wyznaczonym czasie jest warunkiem zakwalifikowania do szkolenia.
*** fakultatywnie istnieje możliwość wzięcia udziału w 5 dodatkowych zjazdach szkoleniowych we Wrocławiu: Będą to szkolenia nadprogramowe, nowatorskie, autorstwa Stowarzyszenia INTRO. Szczegóły zostaną umieszczone we wstępnej ankiecie zgłoszeniowej oraz na stronie www.psychotekst.pl po oficjalnym ogłoszeniu wyników z FIO.
Zjazdy szkoleniowe odbędą się w siedzibie stowarzyszenia TRATWA, we Wrocławiu przy ul. Henryka Probusa 9/4.
* zapewniamy: obiad w soboty i niedziele, kawa/herbata w czasie 3 dni szkoleniowych; materiały, pomoc opiekunów technicznych, którzy udostępnią numery swoich telefonów komórkowych, będą odpowiadać na wszelkie pytania, pomogą odnaleźć drogę, będą tuż obok w czasie szkolenia by dać wsparcie we wszelkich niestandardowych sytuacjach. Część osób przyjezdnych będzie mogła skorzystać z nieodpłatnych noclegów w hostelu, pozostałym polecimy niedrogie opcje noclegowe na terenie Wrocławia
** Osoby uczestniczące w całym cyklu szkoleniowym i stażu otrzymają zaświadczenia z treściowym wyszczególnieniem odbytych form szkoleniowych.
Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy
>>> Pobierz formularz <<<

Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres rekrutacja@psychotekst.pl - z wpisaniem w pole TEMAT wiadomości: GRUPA E-POMOC – Wstępna Ankieta Naboru

* O wstępnym zakwalifikowaniu lub nie, powiadomimy poprzez pocztę email.

Osoby szkolące

 • MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholog, psychoterapeuta, w procesie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Doradcy i Psychoterapeuty Systemowego Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej www.wtts.edu.pl, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, pracuje w psychoterapii indywidualnej, grupowej i par pod superwizją w WTTS; redaktor naczelny www.psychotekst.pl , więcej na stronie www.terapia-par-wroclaw.com

 • MAŁGORZATA ZIĘBIŃSKA - prawnik, socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy, szkolenia: Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia, Analiza Transakcyjna w pomaganiu DDA, Gry Psychologiczne DDA w ujęciu Analizy Transakcyjnej - Ośrodek Psychoedukacji SEDNA w Warszawie, staż kliniczny w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, staż w Ośrodku Terapeutycznym "GOPLAŃSKA" w Warszawie, staż w Ośrodku Rehabilitacyjnym Szpitala Nowowiejskiego dla osób uzależnionych od narkotyków w Grzmiącej, w trakcie szkoleń z systemowej terapii rodzin, w procesie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikatu Doradcy i Psychoterapeuty Systemowego. 4-letnie doświadczenie w systematycznej pracy online – Czat ze Specjalistą, Konsultant w Punkcie Pomocy E-mail w czasie Kampanii Przeciwdziałania Przemocy, szkoleniowiec: zagadnienia prawne, interwencja kryzysowa, psychoterapia i poradnictwo.

 • ELŻBIETA KALINOWSKA - psycholog kliniczny i psychoterapeuta TSR (podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu). W 2001 r. w ramach szkolenia podyplomowego uzyskała specjalizację Io z psychologii klinicznej. Staże specjalizacyjne: oddziały psychiatryczne Akdemii Medycznej i Szpitala Psychiatrycznego w Warszawie, oddział rehabilitacji kardiologicznej w Istytutcie Kardiologii w Warszawie, oddział rehabilitacji neurologicznej w Instytutcie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Poradni Psychosomatycznej - Szpital Dziecięcy im. prof. Bogdanowicza w Warszawie. W latach 1995 - 2001 zatrudniona na Oddziale Odwykowym dla osób uzależnionych od alkoholu, Szpitala Psychiatrycznego w Warszawie. W latach 1998-2005 zatrudniona w Ośrodku Terapii Uzależnień "OLCHA" w którym wraz z zespołem opracowała ambulatoryjny program dla osób uzależnionych od narkotyków. Obecnie zatrudniona od roku 2005 w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Uzależnień POLANA. Zawodowo zajmuje się pomaganiem dorosłym osobom w zmianie destrukcyjnych nawyków (związanych z jedzeniem, nadmiernym wykorzystywaniem internetu itp.), wychodzeniu z uzależnienia (alkoholizm, narkotyki), w problemach emocjonalnych (depresja, zaburzenia lękowe) a także w radzeniu sobie z różnego rodzaju trudnościami życiowymi i problemami w relacjach. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Od 2003 roku udziela pomocy psychologicznej przez Internet zarówno w formie jednorazowych konsultacji jak i dłuższego kontaktu, w ramach regularnej korespondencji mailowej lub serii sesji prowadzonych przez komunikator głosowy.

 • KAROLINA ZARYCHTA - Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, w trakcie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center. Udziela podstawowego wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego, pomaga osobom znajdującym się w kryzysie. Udziela również wsparcia online. Absolwentka programu szkoleniowo-stażowego "3xE: e-pomoc" oraz "3xE: e-pomoc 2", autorka artykułów psychoedukacyjnych na Portalu Pomocy Psychologicznej Psychotekst; współautorka rozdziału ebooka "E-pomoc: Psychologiczna pomoc w Internecie – teoria i praktyka"

 • JOANNA KRAWCZYK - Psycholog, psychoterapeutka w trakcie kształcenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, muzykoterapeutka i socjoterapeutka. Ukończyła również roczne szkolenie "Psychoterapia i Poradnictwo" w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz szkolenia dotyczące pracy z osobami doświadczającymi różnych form przemocy, znajdującymi się w kryzysie oraz kryzysie samobójczym. Jest konsultantem w punkcie konsultacyjnym e-mail programu "wolni od przemocy 2011", stażystką i wolontariuszką w corocznym punkcie pomocy online oraz prowadzi warsztaty szkoleniowo - treningowe. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, kursach i warsztatach.

 • AGNIESZKA SITARZ - Psycholog, trener, coach. Aktualnie w procesie uzyskiwaniu dyplomu doradcy i terapeuty narracyjnego w Centre for Narrative Practice Manchester UK oraz w trakcie cyklu szkoleniowego w Terapii oraz Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu. Absolwentka programu szkoleniowo-stażowego "3xE: e-pomoc". Obecnie pracuje w firmie szkoleniowo-coachingowej, gdzie prowadzi treningi i coachingi z różnymi grupami ludzi. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach. FUNKCJA W PROJEKCIE: trener, opracowanie materiałów szkoleniowych Szkolenie: "WSPÓŁCZESNE NURTY PSYCHOTERAPEUTYCZNE", trener, opracowanie materiałów szkoleniowych, Szkolenie: "Grupa E-POMOC-1" Wprowadzenie do e-wolontariatu w Punkcie Pomocy ONLINE, współautor – "EBOOK Vademecum Psychoterapii"

 • IWONA PAWLIKOWSKA - Pedagog, absolwentka poradnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła roczne szkolenie "Program pomocy psychologicznej w ujęciu Gestalt" w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Uczestniczyła m.in. w cyklach szkoleń z zakresu kryzysu i interwencji kryzysowej, udzielania pomocy online oraz psychodramy. Współpracowała z kilkoma organizacjami pozarządowymi, głównie w charakterze wolontaryjnym. Była wolontariuszką w Samopomocowej Grupie Rodzin i Przyjaciół Osób z Problemami Psychicznymi "Nie jesteś sam", wspierając osoby chorujące psychicznie w ich reaktywizacji w środowisku społecznym. Współpracowała z Fundacją Społecznych Kuratorów Sądowych "Dajmy szansę", pomagając dzieciom ze środowisk zaniedbanych. Ma roczne doświadczenie w pracy z grupami dzieci i młodzieży, pracując jako wychowawca świetlicy środowiskowej. Od trzech lat związana jest ze Stowarzyszeniem INTRO, udzielając konsultacji poprzez e-mail w Punkcie Pomocy Online oraz biorąc udział w szkoleniach realizowanych przez Stowarzyszenie, podnosząc w ten sposób swoje kompetencje zawodowe. Jest autorką tekstów psychoedukacyjnych zamieszczonych na stronach portalu Psychotekst oraz współautorką publikacji internetowej – "E-pomoc. Psychologiczna pomoc w Internecie – teoria i praktyka", napisanej pod redakcją M. Osipczuk i P. Chocholskiej. Obecnie pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia Pomocy "Akson" we Wrocławiu, wspierając osoby, które doświadczyły przemocy w rodzinie oraz znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i emocjonalnej.

 • ANNA CHANIK - Skończyła pięcioletnią pedagogikę ogólną specjalność poradnictwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Umiejętności szkoleniowe zdobyła m.in. podczas uczestnictwa w Szkole Trenerów i na szkoleniu z Podstaw Pracy Trenera. Jest absolwentką programu szkoleniowo-stażowego "3xE: e-pomoc". Pisze artykuły psychoedukacyjne dla Portalu Psychologicznego Psychotekst. Aktualnie pracuje z osobami doświadczającymi przemocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu. Studiuje Logopedię Kliniczną na Akademii Medycznej.

Program dofinansowany przez MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

<< powrót

Wszystkie strony...

Wolni od Przemocy

Książki

Złożony zespół stresu pourazowegoZłożony zespół stresu pourazowego

Arielle Schwartz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodziceKrytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice

David M. Allen
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

DogoterapiaDogoterapia

Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras, Edyta Najbert
Wydawnictwo Naukowe PWN

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowaZawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Dorota Bednarek
Wydawnictwo Naukowe PWN

Profilowanie kryminalneProfilowanie kryminalne

Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales
Wydawnictwo Naukowe PWN

Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiejPrzekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Malwina Huńczak
Wydawnictwo Samo Sedno

Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciałaKomunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała

Monika Maj-Osytek
Wydawnictwo Samo Sedno

Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wiekuNajwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku

Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnieZrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie

Magdalena Czub
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIEBĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

Adams Linda
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?

Willard F. Harley jr
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczneDIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

Wilk Maciej
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

PEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilamiPEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilami

Douglas W. Pryor
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

W PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem

Steven C. Hayes, Spencer Smith
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobąNieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą

Magdalena Staniek
Wydawnictwo Samo Sedno

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2020 Psychotekst.pl - Psychotekst.com