IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Środa 24 kwietnia 2024

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

"3xE" - E-POMOC, E-WOLONTARIAT, E-TEKSTY (2010)

Szkolenie E-POMOC - kurs zaawansowany

(grupa E-POMOC-2)

Absolwenci naszego szkolenia E-POMOC z 2009 roku mają możliwość podjęcia w tym roku kursu zaawansowanego z pomocy psychologicznej poprzez Internet.

* SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE! Jest połączeniem szkolenia bezpośredniego z superwizowanym stażem w Internecie.

Dla kogo:
 • program szkoleniowy E-POMOC- KURS ZAAWANSOWANY przeznaczony jest dla osób, które ukończyły lub są w trakcie szkoleń E-POMOC - KURS PODSTAWOWY.

Cele:
 • dalsze podnoszenie kompetencji w zakresie pomocy online, budowania kontaktu i stawiania granic
 • podniesienie kompetencji wolontariuszy dotyczących budowania kontaktów pomocowych zarówno w środowisku internetowym, jak i w rzeczywistym

ZJAZD SZKOLENIOWY - GRUPA E-POMOC-2
(trzydniowy: 15-16-17 października 2010r.)
 • Warsztat doskonalący "Kontakt w sytuacji pomagania, granice, więź" - w trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z własnymi mocnymi stronami, budującymi dobrą relację międzyludzką. Będą pracować nad tymi swoimi zasobami, które ułatwiają im tworzenie relacji za pomocą werbalnych środków wyrazu (słownictwo, formułowanie zdań, parafraza oraz inne techniki). Nauczą się, jak przenosić swoje emocje na słowa, werbalizować swoje reakcje. Poznają specyfikę relacji pomagania w odróżnieniu od innych międzyludzkich relacji. Zapoznają się z pojęciem granic relacji, kontraktu na pomoc, oczekiwań i zleceń wprost i ukrytych. Warsztat będzie bazował bardziej na doświadczaniu niż na teorii.
 • Warsztat doskonalący: "Relacja i komunikaty emocjonalne w przestrzeni Internetu" - Adaptacja umiejętności zdobytych na poprzednim warsztacie do użytku w środowisku internetowym. Omówione zostaną rozmaite środowiska, takie jak czat, e-mail, forum i lista dyskusyjna. Warsztat będzie obejmował mikrowykłady (częśc teoretyczna), ćwiczenia (psychodrama, praca w parach, praca indywidualna, burza mózgów) oraz część dyskusyjną. Komunikacja prze Internet ma swoją specyfikę, jest nastawiona na częśc werbalną oraz nieliczne komunikaty emocji, emotikonki. Celem warsztatu będzie skupienie się na umiejętności przelewania myśli, emocji i intencji na ekran monitora w taki sposób, by było to pomocne dla drugiej strony oraz odczytywania reakcji klienta pomocy.
 • Superwizowany staż oparty o wolontariat w utworzonym w czasie projektu Punkcie Pomocy Online na Psychotekst.pl (od 04.10.2010 - do 10.12.2010 r.). Praca wolontariuszy - to odbieranie maili od osób proszących o pomoc, opracowywanie odpowiedzi, omawianie ewentualnych wątpliwości z grupą współpracowników na forum lub z superwizorem. Na koniec roku - wspólne podsumowanie pracy na czacie i sporządzenie sprawozdania. Wolontariusze mają zapewnioną opiekę superwizyjną: koleżeńską superwizję grupową na zamkniętym forum internetowym oraz możliwość superwizji z psychoterapeutami poprzez prywatny czat;

Uczestnictwo w szkoleniach wiąże się z podpisaniem umowy regulującej zasady, obowiązki i przywileje uczestników; odesłanie podpisanej umowy tradycyjną pocztą w wyznaczonym czasie jest warunkiem zakwalifikowania do szkolenia.

  *** fakultatywnie istnieje możliwość wzięcia udziału w 2 dodatkowych zjazdach szkoleniowych:
 • "Superwizje dot. pracy w Punkcie Pomocy ONLINE" (27-28.11.2010)
 • "Aspekty prawne pomocy psychologicznej" (11-12.12.2010)

Zjazdy szkoleniowe odbędą się w siedzibie stowarzyszenia TRATWA, we Wrocławiu przy ul. Henryka Probusa 9/4.

* zapewniamy: obiad w soboty i niedziele, kawa/herbata w czasie 3 dni szkoleniowych, 2 opłacone noclegi we wrocławskim hostelu wraz ze śniadaniem dla 8 osób – (o przyznaniu noclegu decyduje kolejność zgłoszeń!), materiały, pomoc opiekunów technicznych, którzy udostępnią numery swoich telefonów komórkowych, będą odpowiadać na wszelkie pytania, pomogą odnaleźć drogę, będą tuż obok w czasie szkolenia by dać wsparcie we wszelkich niestandardowych sytuacjach.

** Osoby uczestniczące w całym cyklu szkoleniowym i stażu otrzymają zaświadczenia z treściowym wyszczególnieniem odbytych form szkoleniowych.

Nabór:

Kontakt poprzez intro@psychotekst.pl lub zamknięte forum dla uczestników dotychczasowych szkoleń.

  Osoby szkolące:

 • Małgorzata Osipczuk - psycholog, psychoterapeuta, w procesie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Doradcy i Psychoterapeuty Systemowego Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej www.wtts.edu.pl, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, pracuje w psychoterapii indywidualnej, grupowej i par pod superwizją w WTTS; redaktor naczelny www.psychotekst.pl , więcej na stronie www.terapia-par-wroclaw.com

 • Paulina Chocholska - psycholog, psychoterapeuta z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, po I fazie Programu Licencyjnego z uprawnieniami do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją. Właścicielka internetowej poradni Epsychoterapia.pl Więcej: www.epsychoterapia.pl

 • Małgorzata Ziębińska - psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia, pracuje także z osobami doświadczającymi przemocy. Rozpoczęła zaawansowany kurs terapii systemowej, przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Pracuje w warszawskiej Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim (certyfikat specjalizacyjny: Pomoc Terapeutyczna).

 • Grzegorz Siuta - psycholog, psychoterapeuta, kulturoznawca. 7 lat pracy w zawodzie w ośrodkach związanych z pomocą psychologiczną. Doświadczenie w terapii indywidualnej, grupowej osób dorosłych i terapii rodzin. Organizuje szkolenia dla różnych grup odbiorców, m.in. nauczycieli z zakresu trudności związanych z pracą z uczniami i rodzicami. Brał udział w szkoleniach Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Obecnie w trakcie zdobywania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień. Stała superwizja we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "Plus" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Specjalisty Terapii Uzależnień.

 • Barbara Sikora - psycholog, psychoterapeuta. 7 lat pracy w zawodzie w ośrodkach terapeutycznych. Pracuje z osobami dorosłymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, warsztaty doskonalące i rozwijające umiejętności konstruktywnego radzenia sobie m.in. treningi asertywności, radzenia sobie ze stresem. Uczestnik szkoleń prowadzonych przez Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Korzysta ze stałej superwizji we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "Plus" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Członek nadzwyczajny Polskiej Federacji Psychoterapii. Obecnie w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Specjalisty Terapii Uzależnień.
 • Program dofinansowany przez MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
  w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

  << powrót

  Wszystkie strony...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl