IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Środa 24 kwietnia 2024

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

"3xE" - E-POMOC, E-WOLONTARIAT, E-TEKSTY (2010)

Szkolenie E-POMOC – kurs podstawowy

(grupa E-POMOC-1)

Program szkoleniowo-stażowy jest organizowany przez Stowarzyszenie INTRO i Portal Pomocy Psychologicznej PSYCHOTEKST przy finansowym wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W jego ramach zostanie przeszkolona i przygotowana kilkunastoosobowa grupa wolontariuszy, zdecydowanych na współpracę przez 4 miesiące z Portalem. W efekcie stworzą Punkt Pomocy ONLINE na www.psychotekst.pl w którym będą udzielać wsparcia poprzez korespondencję e-mail.

Program jest pionierskim przedsięwzięciem w Polsce, realizowanym na kanwie autorskich scenariuszy Stowarzyszenia INTRO. Internet od lat zapełnia się ofertami profesjonalnej i nieprofesjonalnej – wzajemnej pomocy – do tej pory jednak na gruncie polskim nie otaczano wsparciem merytorycznym osób udzielających pomocy. Nasze działania mają wyposażyć osoby pomagające w Internecie w przydatny pakiet wiedzy i umiejętności, uzupełniony możliwością stażu pod superwizją. Szkolenie E-POMOC – Kurs podstawowy realizujemy w tym roku po raz drugi. Absolwenci naszego szkolenia z 2009 roku nadal z nami współpracują i mają możliwość podjęcia w tym roku kursu zaawansowanego z e-pomocy.

* SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE! Jest połączeniem szkolenia bezpośredniego z e-learningiem i superwizowanym stażem w Internecie.
Dla kogo:
  program szkoleniowy E-POMOC- KURS PODSTAWOWY przeznaczony jest dla osób, które:
 • ukończyły minimum 4 rok studiów lub dla absolwentów kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia,
 • planują pracę w kontakcie terapeutycznym, pomocowym i chcą wzbogacić ją o korzystanie ze środowiska internetowego
 • płynnie posługują się narzędziami internetowymi, typu strony www, komunikatory, e-mail, forum
 • są zainteresowane wolontariatem w stowarzyszeniu i gotowe na kilkumiesięczną systematyczną współpracę w ramach projektu;
Program E-POMOC – kurs podstawowy złożony jest z 5 etapów:

W "REALU":

Pierwszy 3-dniowy zjazd szkoleniowy we Wrocławiu (10-11-12 września 2010r.)
a) Wprowadzenie do programu szkoleniowego i misja stowarzyszenia
b) Trening integrujący grupę
c) Szkolenie z interwencji kryzysowej i kontaktu z osobą w kryzysie

Drugi 3-dniowy zjazd szkoleniowy we Wrocławiu (24-25-26 września 2010r.)
a) Szkolenie z obsługi programów komputerowych i aplikacji internetowych przydatnych w projekcie
b) Szkolenie "Podstawy pomagania ONLINE"
c) Wprowadzenie do e-wolontariatu w Punkcie Pomocy ONLINE

W INTERNECIE:

Dwa kursy internetowe (poprzez e-mail ) jako kontynuacja szkoleń rozpoczętych w czasie zjazdu (od 13.09 do 11.11.2010):

3)Kurs e-mail: „„Planowanie wsparcia kryzysowego - wybrane sytuacje” – 5 lekcji 13.09-18.10.2010

4) Kurs e-mail: „Specyfika pomocy internetowej - 6 lekcji 30.09-11.11.2010

W INTERNECIE:

5. superwizowany wolontariat w utworzonym w czasie projektu Punkcie Pomocy Internetowej na Psychotekst.pl (od 15.11.2010 – do 20.12.2010 r.)
Praca wolontariuszy – to odbieranie maili od osób proszących o pomoc, opracowywanie odpowiedzi, omawianie ewentualnych wątpliwości z grupą współpracowników na forum lub z superwizorem. Na koniec roku – wspólne podsumowanie pracy na czacie i sporządzenie sprawozdania. Wolontariusze mają zapewnioną opiekę superwizyjną: koleżeńską superwizję grupową na zamkniętym forum internetowym oraz możliwość superwizji z psychoterapeutami poprzez prywatny czat;

Wszystkie powyższe szkolenia składają się na nierozerwalną całość – nie istnieje możliwość odbycia tylko wybranych; uczestnictwo w szkoleniach wiąże się z podpisaniem umowy regulującej zasady, obowiązki i przywileje uczestników; odesłanie podpisanej umowy tradycyjną pocztą w wyznaczonym czasie jest warunkiem zakwalifikowania do szkolenia.

*** fakultatywnie istnieje możliwość wzięcia udziału w 2 dodatkowych zjazdach szkoleniowych:
- "Superwizje dot. pracy w Punkcie Pomocy ONLINE" (27-28.11.2010)
- "Aspekty prawne pomocy psychologicznej" (11-12.12.2010)


Zjazdy szkoleniowe odbędą się w siedzibie stowarzyszenia TRATWA, we Wrocławiu przy ul. Henryka Probusa 9/4.

* zapewniamy: obiad w soboty i niedziele, kawa/herbata w czasie 3 dni szkoleniowych, 2 opłacone noclegi we wrocławskim hostelu wraz ze śniadaniem dla 8 osób – (o przyznaniu noclegu decyduje kolejność zgłoszeń!), materiały, pomoc opiekunów technicznych, którzy udostępnią numery swoich telefonów komórkowych, będą odpowiadać na wszelkie pytania, pomogą odnaleźć drogę, będą tuż obok w czasie szkolenia by dać wsparcie we wszelkich niestandardowych sytuacjach.

** Osoby uczestniczące w całym cyklu szkoleniowym i stażu otrzymają zaświadczenia z treściowym wyszczególnieniem odbytych form szkoleniowych.

  Osoby szkolące:

 • Małgorzata Osipczuk - psycholog, psychoterapeuta, w procesie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Doradcy i Psychoterapeuty Systemowego Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej www.wtts.edu.pl, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, pracuje w psychoterapii indywidualnej, grupowej i par pod superwizją w WTTS; redaktor naczelny www.psychotekst.pl , więcej na stronie www.terapia-par-wroclaw.com

 • Paulina Chocholska - psycholog, psychoterapeuta z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, po I fazie Programu Licencyjnego z uprawnieniami do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją. Właścicielka internetowej poradni Epsychoterapia.pl Więcej: www.epsychoterapia.pl

 • Małgorzata Ziębińska – psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia, pracuje także z osobami doświadczającymi przemocy. Rozpoczęła zaawansowany kurs terapii systemowej, przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Pracuje w warszawskiej Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim (certyfikat specjalizacyjny: Pomoc Terapeutyczna).

 • Grzegorz Siuta – psycholog, psychoterapeuta, kulturoznawca. 7 lat pracy w zawodzie w ośrodkach związanych z pomocą psychologiczną. Doświadczenie w terapii indywidualnej, grupowej osób dorosłych i terapii rodzin. Organizuje szkolenia dla różnych grup odbiorców, m.in. nauczycieli z zakresu trudności związanych z pracą z uczniami i rodzicami. Brał udział w szkoleniach Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Obecnie w trakcie zdobywania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień. Stała superwizja we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "Plus" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Specjalisty Terapii Uzależnień.

 • Barbara Sikora - psycholog, psychoterapeuta. 7 lat pracy w zawodzie w ośrodkach terapeutycznych. Pracuje z osobami dorosłymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, warsztaty doskonalące i rozwijające umiejętności konstruktywnego radzenia sobie m.in. treningi asertywności, radzenia sobie ze stresem. Uczestnik szkoleń prowadzonych przez Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Korzysta ze stałej superwizji we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "Plus" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Członek nadzwyczajny Polskiej Federacji Psychoterapii. Obecnie w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Specjalisty Terapii Uzależnień.
 • Program dofinansowany przez MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
  w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

  << powrót

  Wszystkie strony...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl