IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Niedziela 19 maja 2024

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

"3xE" - E-POMOC, E-WOLONTARIAT, E-TEKSTY (2010)

Wrocław - szkolenie E-TEKSTY ze stażem wolontariackim dla Portalu Pomocy Psychologicznej PSYCHOTEKST.PL

Portal Pomocy Psychologicznej PSYCHOTEKST i Stowarzyszenie INTRO, w ramach większego projektu "3xE: E-POMOC, E-WOLONTARIAT, E-TEKSTY" ogłaszają nabór na darmowy program szkoleniowy E-TEKSTY zjazd szkoleniowy we Wrocławiu w dniach: 9 - 10 października 2010r. Współpraca z uczestnikami będzie kontynuowana internetowo poprzez zamknięte forum. Udział - bezpłatny, finansujemy obiady i nocleg dla osób przyjezdnych.

DLA KOGO:

- Jeśli jesteś studentką/studentem, niedawną absolwentką/absolwentem psychologii, pedagogiki lub innych kierunków społecznych, interesujesz się sprawami ludzkiej psychiki, pomocą psychologiczną, psychoterapią lub naukową psychologią i masz gotowość spróbować się z pisaniem artykułów z przeznaczeniem na strony Portalu Pomocy Psychologicznej

albo:

- Jeśli interesujesz się sprawami ludzkiej psychiki i własnego rozwoju i masz gotowość napisać o swoich przeżyciach i refleksjach oraz opublikować to na naszych stronach WWW z korzyścią dla wszystkich użytkowników PSYCHOTEKSTU

Poza tym:

- Jeśli masz ochotę poznać nowych ludzi, doświadczyć swojej kreatywności, wziąć udział w darmowych warsztatach, podnieść swoje kompetencje w ramach warsztatów, współpracować z grupą i opiekunami w ramach internetowej opieki po-warsztatowej

TO TA PROPOZYCJA JEST DLA CIEBIE!

CO ZYSKUJESZ?

 • doświadczenia we współpracy z internetowym portalem psychologicznym,
 • unikatową możliwość przeszkolenia z pisania psycho-tekstów z przeznaczeniem do Internetu,
 • odbycie wolontariatu w organizacji pozarządowej,
 • spotkanie nowych ludzi,
 • doświadczenie Twojej własnej kreatywności,
 • artykuł/y z Twoim nazwiskiem na stronach Portalu PSYCHOTEKST (lub jeśli sobie życzysz - anonimowo)
 • i oczywiście zaświadczenia podnoszące Twoją wartość na rynku pracy.

  Nie ponosisz kosztów finansowych. Potrzebujemy Ciebie, Twojej energii i odrobiny czasu spędzonego wspólnie z nami na warsztatach a potem w przestrzeni wirtualnej. W ramach programu uczestnicy wezmą udział w następujących bezpłatnych warsztatach:

 1. Integracyjnych - mają na celu zintegrowanie uczestników, wzajemne poznanie się, zbudowanie przyjaznej atmosfery - co ułatwi późniejszą współpracę w czasie innych zajęć warsztatowych i w czasie późniejszych spotkań internetowych
 2. Twórczego myślenia - warsztaty wzbudzające kreatywność uczestników, wydobywające ich osobiste zasoby, rozwojowe, również poprawiające konkurencyjność uczestników na rynku pracy, poszerzające świadomość siebie i swoich mocnych stron;
 3. Literacko - dziennikarskich - warsztaty na temat tworzenia tekstów internetowych, zarówno pod względem treści jak i formy, specyficznej dla medium, jakim jest Internet. Warsztaty mają pomóc w doborze formy literackiej, jaką chcą posłużyć się uczestnicy, przyjrzeniu się, jakie są możliwości oddziaływań tekstem na odbiorcę oraz przypomnieniu ogólnych zasad pisania po polsku.
 4. Szkolenie dotyczące podstaw działalności organizacji pozarządowych ( NGO )oraz wprowadzające w misję i sposoby działania Stowarzyszenia INTRO i portalu psychologicznego PSYCHOTEKST - ogólne zasady, podstawowe definicje i idea działania organizacji pozarządowych, podstawowe informacje o działalność stowarzyszenia i portalu, planowane kierunki rozwoju, zapotrzebowanie na wolontariat - aby uczestnicy szkolenia mogli odnaleźć się w wizji stowarzyszenia; specyfika działań w Internecie.
*Uczestniczący w warsztatach i szkoleniu wolontariusze otrzymają zaświadczenia.
"DAJ SOBIE SZANSĘ NA PRZYGODĘ, ROZWÓJ OSOBISTY, ROZWÓJ ZAWODOWY!"

Program E-TEKSTY realizujemy po raz trzeci. Absolwenci poprzednich edycji wypracowali poniższe artykuły:
www.psychotekst.pl/strona.php?nr=30
www.psychotekst.pl/strona.php?nr=25

Pytania można zadawać:
intro@psychotekst.pl

Nabór
  Aby zgłosić swoją deklarację uczestnictwa w programie E-TEKSTY - należy:

 • zarejestrować się na forum Psychotekst.pl
 • wypełnić ankietę zgłoszeniową (pobierz ankietę...)
 • wysłać pocztą e-mail wypełnioną ankietę pod adres: nabor@psychotekst.pl (ten adres służy tylko i wyłącznie do wysyłania ankiet zgłoszeniowych!)

Ilość miejsc jest ograniczona i o kwalifikacji do grup będzie decydować kolejność zgłoszeń od momentu otwarcia naboru. Organizatorzy stworzą listę rezerwową i pozostaną w kontakcie z chętnymi, którzy będą oczekiwać na ewentualne zwolnienie miejsca w programie przez osobę z listy podstawowej. Po wysłaniu zgłoszenia kandydat otrzyma odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, do 30 września 2010 wyślemy informację o zakwalifikowaniu na listę podstawową bądź na listę rezerwową.

Współpraca

Portal PSYCHOTEKST i Stowarzyszenie INTRO przewidują możliwość przedłużenia współpracy z uczestnikami programu. Liczymy, że część wolontariuszy zechce pozostać we współpracy ze Stowarzyszeniem, chcemy im zaproponować dalsze tworzenie i publikację tekstów, pomaganie w organizacji pomocy online i realizowanie ich własnych pomysłów służących rozwojowi organizacji.

Każdy uczestnik programu otrzyma zaświadczenie o odbyciu wolontariatu i współpracy z Portalem Pomocy Psychologicznej PSYCHOTEKST i Stowarzyszeniem INTRO oraz zaświadczenie o odbytych warsztatach.

Prawa i obowiązki uczestnika

Decyzja o uczestnictwie w programie wiąże się z koniecznością podpisania umowy precyzującej zasady współpracy między Stowarzyszeniem INTRO a wolontariuszem czyli uczestnikiem programu. Jest to umowa o wolontariacie.

Po warsztatach uczestnicy pozostaną pod internetową opieką Portalu celem wsparcia ich przy tworzeniu artykułów psychoedukacyjnych. Uczestnicy będą zobowiązani do napisania krótkich prac o tematyce psychologicznej, które zostaną opublikowane na naszym portalu psychologicznym www.psychotekst.pl

Warsztaty odbędą się 09-10 października 2010r.
w siedzibie stowarzyszenia TRATWA, we Wrocławiu przy ul. Henryka Probusa 9/4

* zapewniamy:
- sobotni i niedzielny obiad,
- kawę/herbatę w czasie trwania warsztatów
- gwarantowany nocleg w hostelu dla ośmiu osób z poza Wrocławia
- pomoc opiekunów technicznych, którzy udostępnią numery swoich telefonów komórkowych, będą odpowiadać na wszelkie pytania, pomogą odnaleźć drogę, będą tuż obok w czasie szkolenia by dać wsparcie we wszelkich niestandardowych sytuacjach.

* dojazd do Wrocławia i powrót oraz pozostałe posiłki poza obiadami uczestnicy organizują we własnym zakresie i pokrywają z własnych środków.

Program dofinansowany przez MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

<< powrót

Wszystkie strony...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl