IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Środa 21 października 2020

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

Baza danych na temat dostępnej pomocy na terenie miasta Wrocławia - DLA RODZIN Z PROBLEMAMI UZALEŻNIENIA

DLA RODZIN Z PROBLEMAMI UZALEŻNIENIA

ALKOHOL - PORADNIE I ODDZIAŁY:

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzaleznienia

 • Podwale 13, Wrocław
 • tel. 071-355-69-32
 • czynna: PN-PT 8.00-17.00, po godz. 17.00 odbywają się zajęcia grupowe

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

 • ul. Reymonta 8, 50-225 Wrocław
 • tel. 326-67-30 do -35
 • czynna: PN - PT 8.00-20.00

Poradnia Odwykowa NZOZ Centrum PRACTIMED

 • ul. Pabianicka 25, Wrocław
 • tel. 071-79-83-646

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA (WOTUiW)

 • Wyb. Korzeniowskiego 18, Wrocław
 • sekretariat tel. 071-329-26-71
 • Wojewódzka Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia WOTUiW
  tel. 071-329-13-82 lub 071-329-14-60 wew. 300
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień WOTUiW
  tel. 071-329-14-60, wew. 279 - koordynator oddziału: mgr Dorota Majlich, wew. 276, 289 - pokój terapeutów
 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnień WOTUiW
  tel. 071-329-14-60 wew. 280
 • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych WOTUiW
  tel. 071-329-14-60 wew. 285

ALKOHOL - KLUBY ABSTYNENTA:

Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub "STARÓWKA"

 • Pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław
 • tel. 071-322-61-91

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "SAMOPOMOC"

 • ul. Henrykowska 2, 50-503 Wrocław
 • tel. 071-333-86-79

Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości "ODNOWA"

Alkohol - wykaz mityngów grup samopomocowych Anonimowych Alkoholików - grupy AA:

Alkohol - wykaz mityngów grup samopomocowych Al-Anon - dla bliskich i rodzin osób uzależnionych:

NARKOTYKI - Poradnie i Ośrodki:

Poradnia Terapii Uzależnienia od Narkotyków

 • Wybrzeże Korzeniowskiego 18, Wrocław
 • tel. 329-14-60 w. 250
 • pon, śr, pt - 9.00-14.30, wt, czw - 9.00-18.00
 • pomoc leczniczo-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych (kierowanie do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków resocjalizacyjnych, terapia ambulatoryjna)
 • prowadzenie poradnictwa z zakresu HIV/AIDS (terapia wspierająca dla osób zakażonych)
 • prowadzenie poradnictwa dla osób używających substancji uzależniających

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy KARAN
Centrum Interwencji Kryzysowej

 • ul. Skoczylasa 8, 54-071 Wrocław-Leśnica
 • tel. 071-349-15-56
 • karan.wroclaw@op.pl
 • Poradnia rodzinna i uzależnień - od poniedziałku do piątku 9.00-19.00
 • Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień - od poniedziałku do piątku 8.00-19.00
 • Świetlica środowiskowa
 • Hostel całodobowy

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "Monar"

 • ul. Trzebnicka 17, Wrocław
 • tel./fax 321-05-52
 • pon, czw - 9.00-15.00, wt, śr, pt - 11.00-17.00
 • informacje i konsultacje dla osób uzależnionych od środków odurzających, w tym dla nosicieli wirusa HIV
 • kierowanie na oddziały detoksykacyjne i do ośrodków leczenia uzależnień
 • młodzieżowe grupy wsparcia
 • grupy wsparcia dla neofitów po leczeniu
 • poradnictwo dla rodziców

Ośrodek Leczenia Uzależnień dla Młodzieży "Monar"

 • ul. Jarzębinowa 14/16, Wrocław
 • tel. 071-337-24-08
 • placówka stacjonarnej terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od środków odurzających, w tym dla nosicieli wirusa HIV.

Młodzieżowy Klub Abstynenta Stowarzyszenia JESTEM

 • ul. Sienkiewicza 116/1, Wrocław
 • tel. 071-328-31-64, 0-603-429-151
 • zajęcia grupowe dla młodzieży,
 • zajęcia w pracowni artystyczno-plastycznej
 • grupy spotkaniowe dla osób eksperymentujących z narkotykami
 • spotkania z psychologiem
 • terapia rodzin
 • konsultacje z terapeutą uzależnień
 • poradnictwo w sprawie uzależnień
 • kawiarenka

Osiedlowy Klub Terapeutyczny "Swoje miejsce" Stowarzyszenia WYSPA

 • ul. Więckowskiego 10/2, Wrocław
 • tel. 071-321-05-52, 071-341-31-90
 • spotkania młodzieży - 3 razy w tygodniu
 • wyjazdy rekreacyjne - raz w miesiącu
 • obóz terapeutyczny - raz w roku
 • spotkania grupy neofitów - raz w tygodniu
 • spotkania grupy rodziców - raz na dwa tygodnie

Poradnia Profilaktyki Uzależnień Towarzystwa "Powrót z U"

 • ul. Paulińska 16/2, Wrocław
 • tel. 071-329-18-22
 • pon - pt od 16.00 do 19.00

NARKOTYKI - grupa samopomocowa NA (Anonimowi Narkomani):

Grupa "Czysty Dzień"

 • ul. Św. Antoniego, przy kościele Św. Mikołaja, w sali nr 5, Wrocław
 • środy 17.00-19.00
 • piątki 17.30-19.30
 • niedziele: 16.30 - 18.30

HAZARD

 • pomoc specjalistów zarówno dla hazardzisty, jak i jego bliskich można uzyskać w ww. poradniach i ośrodkach dla osób uzależnionych od alkoholu,

Grupa samopomocowa Anonimowi Hazardziści

 • ul. Jedności Narodowej 181/1, Wrocław
 • poniedziałek godz. 17.30

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • ul. G. Zapolskiej 2/4, 50-032 Wrocław, pokój 352,
 • tel. 071-777-78-36
 • fax: 071-777-79-94
 • od poniedziałku do piątku w godz. 8-15
 • e-mail: wzd@um.wroc.pl
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadaniem jej jest podejmowanie czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego. Komisja posiada w tym celu druki wniosków do wszczęcia procedur wobec osoby, która nadużywając alkoholu prowadzi do rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji nieletnich, systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny. Nadużywanie alkoholu często związane jest z ze stosowaniem przemocy wobec członków najbliższej rodziny. Komisja dysponuje adresami placówek oraz miejsc bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, psychiatrycznej, udzielających schronienia oraz materiałami edukacyjnymi. W celu zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Komisji - na miejscu możliwość pobrania druków wniosków i pomoc w ich wypełnieniu.

<< powrót

Wszystkie strony...

Wolni od Przemocy

Książki

Złożony zespół stresu pourazowegoZłożony zespół stresu pourazowego

Arielle Schwartz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodziceKrytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice

David M. Allen
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

DogoterapiaDogoterapia

Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras, Edyta Najbert
Wydawnictwo Naukowe PWN

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowaZawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Dorota Bednarek
Wydawnictwo Naukowe PWN

Profilowanie kryminalneProfilowanie kryminalne

Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales
Wydawnictwo Naukowe PWN

Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiejPrzekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Malwina Huńczak
Wydawnictwo Samo Sedno

Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciałaKomunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała

Monika Maj-Osytek
Wydawnictwo Samo Sedno

Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wiekuNajwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku

Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnieZrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie

Magdalena Czub
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIEBĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

Adams Linda
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?

Willard F. Harley jr
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczneDIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

Wilk Maciej
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

PEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilamiPEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilami

Douglas W. Pryor
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

W PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem

Steven C. Hayes, Spencer Smith
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobąNieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą

Magdalena Staniek
Wydawnictwo Samo Sedno

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2020 Psychotekst.pl - Psychotekst.com