IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

OSOBOWOŚĆ A EKSTREMALNY STRES

OSOBOWOŚĆ A EKSTREMALNY STRESStrelau Jan

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
www.gwp.pl

ISBN 83-89120-89-5, format B5, oprawa miękka, 368 stron, wydanie I, 2004

Jak się zachowujemy w obliczu poważnego zagrożenia? W jakim stopniu nasze cechy osobowości determinują nasze działania w sytuacjach tragicznych zdarzeń? Jaki jest wpływ codziennych trudnych doświadczeń na rozwój dzieci i życie dorosłych? Prezentowana książka jest oryginalnym zbiorem tekstów poświęconych poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania i na wiele podobnych.

Dzięki międzynarodowemu zespołowi autorów - wybitnych specjalistów w dziedzinie stresu i osobowości - polski Czytelnik ma szansę zapoznać się z najaktualniejszymi światowymi badaniami dotyczącymi stresu ekstremalnego i opracowanymi na ich podstawie wnioskami.

Spis wybranych zagadnień:

Katastrofy naturalne czy społeczne klęski? Działanie przyrody leży u podstaw przekonań, dzięki którym społeczności łączą się.

Rola predysponującego środowiska i temperamentu w doświadczaniu zdarzeń traumatycznych u dzieci.

Temperament i style radzenia sobie ze stresem jako moderatory nasilenia objawów zespołu stresu pourazowego będącego skutkiem katastrofy naturalnej

Zaniedbywania przez rodziców i nadużycia doświadczane w dzieciństwie a przemoc i psychopatia u dorosłych mężczyzn.

Stresogenne wymiary osobowości. Typy osobowości w warunkach stresu.

Co powoduje, dlaczego wybieramy zawody związane z ryzykiem utraty życia lub zdrowia.

Radzenie sobie ze stresem może być skuteczne - neurotyczność i efektywność radzenia sobie ze stresem w obliczu zagrożenia.

Spis treści:

 1. Związek między osobowością a zespołem stresu pourazowego.
 2. Rola predysponującego środowiska i temperamentu w doświadczaniu zdarzeń traumatycznych u dzieci.
 3. Negatywne efekty powodzi 1997 roku dla dorastających: deterioracja wsparcia społecznego oraz symptomy stresu pourazowego.
 4. Temperament i style radzenia sobie ze stresem jako moderatory zespołu stresu pourazowego.
 5. Osobowość, przeżycie traumatyczne oraz zespół stresu pourazowego: wyjście poza jednoczynnikowy model prognostyczny.
 6. Wskaźniki ryzyka i sytuacje stresowe powiązane z psychospołecznymi zaburzeniami o charakterze rozhamowania.
 7. Rozpowszechnienie traumatycznych zdarzeń oraz objawów potraumatycznych w nieklinicznej próbie studentów wyższych uczelni.
 8. Wpływ wybranych cech osobowości na reakcje układu krążenia w warunkach stresu wywołanego laboratoryjnie.
 9. Związek między negatywną afektywnością a niekorzystnymi reakcjami na stresory.
 10. Traumatyczny stres w zawodowym doświadczeniu pracowników pogtowia. Rola niedopasowania osobowościowych regulatorów zachowania.
 11. Osobowościowe uwarunkowania rozwoju zaburzenia po stresie traumatycznym.
 12. Co sprawia, że ludzie podejmują ryzykowna pracę?
 13. Diagnoza zespołu stresu pourazowego: charakterystyka psychometryczna wersji czynnikowej i wersji klinicznej kwestionariusza PTSD.
 14. Styl radzenia sobie ze stresem jako indywidualna zmienna wpływająca na funkcjonowanie w sytuacji stresowej.
 15. Radzenie sobie w sytuacji niewoli wojenej. Wpływ osobowości na zespół stresu pourazowego.
 16. Neurotyczność i radzenie sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia.
 17. Czy poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem sprzyjają adaptacji w sytuacji doświadczenia gwałtu i przemocy fizycznej?
 18. Temperamentalny czynnik ryzyka wypalenia zawodowego na przykładzie pracowników służby więziennej.
 19. Zespół stresu pourazowego i style radzenia sobie ze stresem - uwarunkowania genetycznych i środowiskowe szacowane metodą studiów rodzinnych.

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl