IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Piątek 19 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym

Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznymAgata Orzechowska, Piotr Gałecki

Wydawnictwo Continuo
www.continuo.wroclaw.pl

ISBN 978-83-62182-37-4,
format B5,
224 strony,
waga 0,4 kg
rok 2014

Monografia "Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym" dzięki wieloaspektowej i interdyscyplinarnej analizie problematyki zaburzeń psychosomatycznych jest kompendium najnowszej wiedzy na temat czynników psychicznych w zaburzeniach somatycznych oraz aspektów psychologicznych i psychoterapeutycznych w leczeniu osób chorych somatycznie.

Podzielona jest na dwie części.

Część I. "Czynniki psychiczne a zaburzenia somatyczne" obejmuje zagadnienia dotyczące medycyny psychosomatycznej, rozumienia zdrowia i choroby w różnych koncepcjach psychologicznych oraz analizę wybranych mechanizmów biopsychospołecznych wpływających na stan zdrowia, takich jak: stres, uwarunkowania osobowościowe oraz wsparcie społeczne w chorobie.

Część II. "Psychologia w leczeniu chorych somatycznie" prezentuje aktualny stan wiedzy na temat psychologicznych aspektów leczenia chorób: układu krążenia, nowotworowych, gastroenterologicznych, układu oddechowego, dermatologicznych, endokrynologicznych, neurologicznych i zakaźnych. Ponadto dokonano analizy psychologicznych aspektów leczenia niepłodności, trudności diagnostycznych i terapeutycznych w relacji pacjent–personel medyczny oraz stosowania farmakoterapii w chorobach psychosomatycznych.

Książka może być pomocna dla specjalistów chorób wewnętrznych, jak i innych specjalistów: onkologów, dermatologów, neurologów i ginekologów. Może być również wartościowym uzupełnieniem wiedzy psychiatrów i psychologów klinicznych, którzy na co dzień wspierają leczenie chorób o podłożu somatycznym. Dzięki tej monografii łatwiej będzie zrozumieć zachowania chorych, co powinno procentować w ich lepszym leczeniu.

Spis_tresci.pdf

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl