IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

TEST DO BADANIA ROZUMIENIA MOWY U DZIECI I DOROSŁYCH

TEST DO BADANIA ROZUMIENIA MOWY U DZIECI I DOROSŁYCHElżbieta Szeląg, Aneta Szymaszek

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
www.gwp.pl

Data wydania: 28 stycznia 2014 r.
ISBN: 978-83-7489-531-6
Numer wydania: I
Oprawa: miękka
Format: A5
Liczba stron: 80 (+ płyta CD)
Patronat medialny: Polski Związek Logopedów, Logopeda.pl, Reedukacji.pl
Cena: 49,90 zł
Książka z płytą CD!

Książka zawiera oryginalne - dotychczas w Polsce niepublikowane - narzędzie testowe do oceny rozumienia mowy. Test bada sprawność różnicowania dźwięczności w wyrazach typu Tomek - domek na podstawie parametru określanego jako czas rozpoczęcia dźwięczności. Służy do badania rozumienia mowy słyszanej u dzieci z zaburzeniami mowy, deficytami uwagi, szeroko pojmowanymi zaburzeniami języka i specyficznymi trudnościami w uczeniu oraz u dorosłych z zaburzeniami mowy nabytymi wskutek udaru bądź urazu.

Całość obejmuje:
1) opis teoretycznych podstaw proponowanej techniki testowej;
2) dokładne instrukcje i wskazówki dotyczące wykonania testu;
3) kompletny materiał testowy - materiał dźwiękowy nagrany na płycie CD, kartę odpowiedzi dla badanego, arkusz odpowiedzi w wersji elektronicznej i drukowanej;
4) przykładowe wyniki testu wykonanego przez osoby z nieuszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym oraz pacjentów z zaburzonym rozumieniem mowy w wyniku udaru mózgu.

Prof. dr hab. Elżbieta Szeląg kieruje Pracownią Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Katedrą Neurorehabilitacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień neurologopedii, a w szczególności neuropsychologicznego podłoża procesów mowy w normie i patologii. Jest autorką wielu prac empirycznych opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, również rozdziałów w podręcznikach akademickich. Jest Humboldtczykiem, przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Empirycznych z Udziałem Ludzi jako Osób Badanych na SWPS, ekspertem Komisji Europejskiej do oceniania projektów badawczych, a także wice-przewodniczącą światowego Programu COST TIMELY. Prowadzi aktywną współpracę naukową z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą.

Dr Aneta Szymaszek - adiunkt w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i w Katedrze Neurorehabilitacji SWPS w Warszawie..W 2008 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na temat nowych metod terapii afazji. Jest dwukrotną laureatką stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych w roku 2007 i 2008. W latach 2009-2010 odbyła staż podoktorski w Instytucie Psychologii Medycznej Uniwersytetu w Magdeburgu, gdzie prowadziła badania nad rehabilitacją logopedyczną z zastosowaniem elektrycznej stymulacji mózgu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na neurologopedii i neurorehabilitacji.

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Podziękowania

ROZDZIAŁ 1
Teoretyczne podstawy techniki testowej
1.1. Wytwarzanie głosu – oddychanie, fonacja, artykulacja
1.2. Udział oddychania w tworzeniu głosu
1.3. Fonacja
1.4. Artykulacja
1.5. Opozycje fonetyczne występujące w języku polskim
1.6. Porównawcze analizy długości VOT dla różnych języków naturalnych
1.7. Mechanizmy neuropsychologiczne leżące u podłoża różnicowania dźwięczności
1.8. Różnicowanie dźwięczności a rozwój osobniczy

ROZDZIAŁ 2
Opis narzędzia testowego
2.1. Do jakich celów przeznaczony jest niniejszy test?
2.2. Dla kogo przeznaczony jest niniejszy test?
2.3. Opis zastosowanego materiału językowego i konstrukcji testu
2.4. Opis dźwiękowego nośnika elektronicznego
2.5. Procedura testowania
2.6. Zalecenia dotyczące przeprowadzania testu i sprzętu potrzebnego do testowania
2.7. Przebieg testowania i opracowywanie wyników

ROZDZIAŁ 3
Badania empiryczne z zastosowaniem testu VOT
3.1. Badania osób bez uszkodzeń układu nerwowego
3.2. Badania pacjentów z uszkodzeniami mózgu

Załączniki
Załącznik 1. Materiał dźwiękowy
Załącznik 2. Karta odpowiedzi dla badanego
Załącznik 3. Protokół odpowiedzi dla osoby prowadzącej badanie
Załącznik 4. Protokół odpowiedzi oraz wykres w programie Excel
Załącznik 5. Matryca do wykresu

Bibliografia

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl