IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Środa 21 października 2020

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

TEST DO BADANIA ROZUMIENIA MOWY U DZIECI I DOROSŁYCH

TEST DO BADANIA ROZUMIENIA MOWY U DZIECI I DOROSŁYCHElżbieta Szeląg, Aneta Szymaszek

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
www.gwp.pl

Data wydania: 28 stycznia 2014 r.
ISBN: 978-83-7489-531-6
Numer wydania: I
Oprawa: miękka
Format: A5
Liczba stron: 80 (+ płyta CD)
Patronat medialny: Polski Związek Logopedów, Logopeda.pl, Reedukacji.pl
Cena: 49,90 zł
Książka z płytą CD!

Książka zawiera oryginalne - dotychczas w Polsce niepublikowane - narzędzie testowe do oceny rozumienia mowy. Test bada sprawność różnicowania dźwięczności w wyrazach typu Tomek - domek na podstawie parametru określanego jako czas rozpoczęcia dźwięczności. Służy do badania rozumienia mowy słyszanej u dzieci z zaburzeniami mowy, deficytami uwagi, szeroko pojmowanymi zaburzeniami języka i specyficznymi trudnościami w uczeniu oraz u dorosłych z zaburzeniami mowy nabytymi wskutek udaru bądź urazu.

Całość obejmuje:
1) opis teoretycznych podstaw proponowanej techniki testowej;
2) dokładne instrukcje i wskazówki dotyczące wykonania testu;
3) kompletny materiał testowy - materiał dźwiękowy nagrany na płycie CD, kartę odpowiedzi dla badanego, arkusz odpowiedzi w wersji elektronicznej i drukowanej;
4) przykładowe wyniki testu wykonanego przez osoby z nieuszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym oraz pacjentów z zaburzonym rozumieniem mowy w wyniku udaru mózgu.

Prof. dr hab. Elżbieta Szeląg kieruje Pracownią Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Katedrą Neurorehabilitacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień neurologopedii, a w szczególności neuropsychologicznego podłoża procesów mowy w normie i patologii. Jest autorką wielu prac empirycznych opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, również rozdziałów w podręcznikach akademickich. Jest Humboldtczykiem, przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Empirycznych z Udziałem Ludzi jako Osób Badanych na SWPS, ekspertem Komisji Europejskiej do oceniania projektów badawczych, a także wice-przewodniczącą światowego Programu COST TIMELY. Prowadzi aktywną współpracę naukową z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą.

Dr Aneta Szymaszek - adiunkt w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i w Katedrze Neurorehabilitacji SWPS w Warszawie..W 2008 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na temat nowych metod terapii afazji. Jest dwukrotną laureatką stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych w roku 2007 i 2008. W latach 2009-2010 odbyła staż podoktorski w Instytucie Psychologii Medycznej Uniwersytetu w Magdeburgu, gdzie prowadziła badania nad rehabilitacją logopedyczną z zastosowaniem elektrycznej stymulacji mózgu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na neurologopedii i neurorehabilitacji.

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Podziękowania

ROZDZIAŁ 1
Teoretyczne podstawy techniki testowej
1.1. Wytwarzanie głosu – oddychanie, fonacja, artykulacja
1.2. Udział oddychania w tworzeniu głosu
1.3. Fonacja
1.4. Artykulacja
1.5. Opozycje fonetyczne występujące w języku polskim
1.6. Porównawcze analizy długości VOT dla różnych języków naturalnych
1.7. Mechanizmy neuropsychologiczne leżące u podłoża różnicowania dźwięczności
1.8. Różnicowanie dźwięczności a rozwój osobniczy

ROZDZIAŁ 2
Opis narzędzia testowego
2.1. Do jakich celów przeznaczony jest niniejszy test?
2.2. Dla kogo przeznaczony jest niniejszy test?
2.3. Opis zastosowanego materiału językowego i konstrukcji testu
2.4. Opis dźwiękowego nośnika elektronicznego
2.5. Procedura testowania
2.6. Zalecenia dotyczące przeprowadzania testu i sprzętu potrzebnego do testowania
2.7. Przebieg testowania i opracowywanie wyników

ROZDZIAŁ 3
Badania empiryczne z zastosowaniem testu VOT
3.1. Badania osób bez uszkodzeń układu nerwowego
3.2. Badania pacjentów z uszkodzeniami mózgu

Załączniki
Załącznik 1. Materiał dźwiękowy
Załącznik 2. Karta odpowiedzi dla badanego
Załącznik 3. Protokół odpowiedzi dla osoby prowadzącej badanie
Załącznik 4. Protokół odpowiedzi oraz wykres w programie Excel
Załącznik 5. Matryca do wykresu

Bibliografia

<< powrót

Wszystkie książki...

Wolni od Przemocy

Książki

Złożony zespół stresu pourazowegoZłożony zespół stresu pourazowego

Arielle Schwartz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodziceKrytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice

David M. Allen
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

DogoterapiaDogoterapia

Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras, Edyta Najbert
Wydawnictwo Naukowe PWN

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowaZawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Dorota Bednarek
Wydawnictwo Naukowe PWN

Profilowanie kryminalneProfilowanie kryminalne

Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales
Wydawnictwo Naukowe PWN

Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiejPrzekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Malwina Huńczak
Wydawnictwo Samo Sedno

Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciałaKomunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała

Monika Maj-Osytek
Wydawnictwo Samo Sedno

Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wiekuNajwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku

Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnieZrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie

Magdalena Czub
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIEBĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

Adams Linda
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?

Willard F. Harley jr
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczneDIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

Wilk Maciej
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

PEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilamiPEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilami

Douglas W. Pryor
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

W PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem

Steven C. Hayes, Spencer Smith
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobąNieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą

Magdalena Staniek
Wydawnictwo Samo Sedno

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2020 Psychotekst.pl - Psychotekst.com