IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Piątek 19 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Wydanie II

Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Wydanie IIJerzy Leszek

Wydawnictwo Continuo
www.continuo.wroclaw.pl

ISBN 978-83-62182-03-9,
format B5, 560 s.,
oprawa twarda,
waga 1,1 kg

Publikacja zawiera 33 rozdziały: 20 jest nowych, 13 zmienionych i uaktualnionych.

Na podstawie własnej praktyki zawodowej i doświadczeń badawczych Autorzy poszczególnych rozdziałów – wybitni znawcy tematu – przedstawiają najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą patomechanizmów zaburzeń otępiennych, aspektów epidemiologicznych, diagnostycznych, klinicznych, strategii terapeutycznych oraz implikacji lekarskich.

Różnorodność ujęcia i podejścia do zagadnienia decyduje o niewątpliwej wartości dokonanego, po raz drugi po ośmiu latach, zbioru, zawierającego 33 rozdziały (20 nowych, 13 zmienionych i uaktualnionych). Podobnie jak poprzednio powstało dzieło unikatowe, które w sposób wszechstronny i wieloaspektowy – integrując różne obszary wiedzy – umożliwia holistyczne spojrzenie na problematykę zaburzeń otępiennych, zajmujących bardzo ważne miejsce wśród chorób wieku podeszłego.

Publikacja stanowi aktualne, nowoczesne i bardzo różnorodne tematycznie źródło wiedzy. Jest przeznaczona nie tylko dla specjalistów zajmujących się tematyką otępień, ale także dla wszystkich, którzy chcą się zapoznać z aspektami prawnymi, etycznymi czy organizacyjnymi opieki i leczenia chorych z otępieniem.

Z recenzji Prof. G. Opali

Autorzy (w kolejności alfabetycznej):
Ryszard Andrzejak, Leszek Bidzan, Zofia Błach-Olszewska, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik, Jadwiga Barbara Brokos, byron caughey, Wanda Dobryszycka, Aneta Domagała, Marcin Flirski, Tomasz Gabryelewicz, Andrzej Gamian, Kazimierz Gąsiorowski, Ewa Golańska, rafał grams, Bożena Grochmal-Bach, Izabela Herman-Sucharska, Maria Janusz, Izabela Jaraczewska, Andrzej Kiejna, Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec, Iwona Kłoszewska, Henryk Kurzbauer, Jerzy Leszek, Piotr Lewczuk, Paweł P. Liberski, Bruce Duncan MacQueen, Radosław Magierski, Błażej Misiak, Grzegorz Opala, Józef Opara, Bernard Panaszek, Tadeusz Parnowski, Maria Pąchalska, Karolina Pesz, Jadwiga Pietkiewicz, Tadeusz Pietras, Jerzy Pobocha, Elżbieta Poniewierka, Alicja Sadowska, Marek Sąsiadek, Maria M. Sąsiadek, Beata Sikorska, Janusz Skolimowski, Tomasz Sobów, Andrzej Szczudlik, Jacek Szepietowski, Andrzej Urbanik, Wojciech Witkiewicz, Jerzy Vetulani, Agnieszka Zabłocka, inga zerr, Anna Zimny

Spis treści

Słowo wstępne – Grzegorz Opala . . . . . 9
Wprowadzenie – Jerzy Leszek . . . . . 11

RYS HISTORYCZNY

Alois Alzheimer – zarys biografii – Andrzej Kiejna . . . . .17

EPIDEMIOLOGIA CHORÓB OTĘPIENNYCH I PROGNOZY DEMOGRAFICZNE

Epidemiologia choroby Alzheimera – Andrzej Kiejna . . . . . 25
Epidemiologia otępień w perspektywie prognoz demograficznych – Grzegorz Opala . . . . . 31

NEUROBIOLOGIA CHORÓB OTĘPIENNYCH:
ASPEKTY GENETYCZNE, BIOCHEMICZNE I IMMUNOLOGICZNE

Genetyczne podstawy zespołów otępiennych – Karolina Pesz, Błażej Misiak, Maria M. Sąsiadek . . . . . 45
Otępienie w chorobie Parkinsona i innych synukleinopatiach: postępy w diagnostyce i terapii – Tomasz Sobów . . . . . 57
Badania i poradnictwo genetyczne w chorobie Alzheimera – Tomasz Sobów, Marcin Flirski, Radosław Magierski, Iwona Kłoszewska . . . . . 73
Mechanizmy neurotoksyczności złogów amyloidowych – Kazimierz Gąsiorowski, Jadwiga Barbara Brokos . . . . . 83
Znaczenie produktów glikacji białek w chorobie Alzheimera – Jerzy Leszek, Jadwiga Pietkiewicz, Andrzej Gamian . . . . . 119
Mutacje w mitochondrialnym DNA a patogeneza otępień – Tadeusz Pietras . . . . . 127
Nowy wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba i choroby wywołane przez priony – problem globalnego zagrożenia – Beata Sikorska, Inga Zerr, Rafał Grams, Byron Caughey, Ewa Golańska, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik, Paweł P. Liberski . . . . . 157
Neurochemia zaburzeń procesów poznawczych. Perspektywy terapeutyczne – Jerzy Vetulani, Jerzy Leszek . . . . . 201
Wrodzona odporność w chorobach otępiennych – Zofia Błach-Olszewska, Jerzy Leszek . . . . . 229
Nowe aspekty w diagnostyce laboratoryjnej choroby Alzheimera – Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek . . . . . 239
Hipoteza stresu oksydacyjnego w chorobie Alzheimera – Agnieszka Zabłocka, Maria Janusz . . . . . 255

KLINIKA CHORÓB OTĘPIENNYCH: DIAGNOSTYKA, RÓŻNICOWANIE, ZABURZENIA PSYCHICZNE, MOŻLIWOŚCI TERAPII

Nietypowe zaburzenia języka i mowy u pacjentki z klinicznym rozpoznaniem zespołu Steele’a-Richardsona-Olszewskiego – Maria Pąchalska, Henryk Kurzbauer, Bożena Grochmal-Bach, Bruce Duncan MacQueen, Andrzej Urbanik, Izabela Herman-Sucharska . . . . . 271
Zaburzenia depresyjne w otępieniu – Leszek Bidzan . . . . . 291
Otępienie alzheimerowskie – usprawnianie komunikacji językowej w relacji: opiekun–chory – Aneta Domagała . . . . . 305
Wpływ łagodnych zaburzeń poznawczych na jakość życia osób w podeszłym wieku – Tomasz Gabryelewicz . . . . . 321
Otępienie poudarowe – Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec, Andrzej Szczudlik 331 Choroba Alzheimera i otępienie naczyniopochodne – jak rozległe jest pogranicze? – Iwona Kłoszewska . . . . . 343
Strategie leczenia chorób neurodegeneracyjnych – Jerzy Leszek, Kazimierz Gąsiorowski . . . . . 353
Neurochemiczna diagnostyka chorób otępiennych – Piotr Lewczuk . . . . . 371
Inhibitory sekretaz – nowa strategia terapeutyczna w leczeniu choroby Alzheimera – Tadeusz Pietras, Janusz Skolimowski . . . . . 387
Diagnostyka neuroobrazowa w chorobach otępiennych – Anna Zimny, Marek Sąsiadek . . . . . 403

ASPEKTY OGÓLNOMEDYCZNE OTĘPIEŃ:
WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE

Naczyniopochodne otępienie mózgu w miażdżycy i nadciśnieniu tętniczym – Ryszard Andrzejak . . . . . 423
Wpływ zaburzeń funkcji poznawczych na rozpoznanie i leczenie chorych na astmę w podeszłym wieku – Bernard Panaszek . . . . . 431
Rola aktywności fizycznej i umysłowej w zapobieganiu otępieniom – Józef Opara . . . . . 443
Naczyniopochodne zespoły otępienne w praktyce chirurga naczyniowego – Izabela Jaraczewska, Wojciech Witkiewicz, Jerzy Leszek . . . . . 455
Aspekty dermatologiczne otępienia – Jacek Szepietowski . . . . . 477
Problemy żywieniowe u osób w wieku starszym – Elżbieta Poniewierka . . . . . 489
Prawne aspekty otępienia – Jerzy Pobocha . . . . . 497
Organizacja pomocy w opiece nad chorym z chorobą Alzheimera w Polsce – Alicja Sadowska . . . . . 513
Otępienie: coraz więcej pytań – coraz więcej odpowiedzi – Tadeusz Parnowski. . . . . . 525

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl