IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Niedziela 21 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Zarządzanie sobą. Książka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu

Zarządzanie sobą. Książka o działaniu, myśleniu i odczuwaniuRenata Gut, Maria Piegowska, Barbara Wójcik

Wydawnictwo DIFIN
www.difin.pl

ISBN: 978-83-7251-957-3
Data wydania: 2008
Liczba stron/format: 280/A5
Okładka: miękka ze skrzydełkami

Autorki dzielą się 12-letnim doświadczeniem nabytym w pracy trenerskiej i doradczej. W czasach przesiąkniętych duchem liberalizmu i indywidualizmu istnieje zapotrzebowanie na specyficzne osobiste zdolności i umiejętności oraz optymalne sposoby ich wykorzystywania. Zwiększa się osobista odpowiedzialność za wybór ścieżki życia i kariery. Coraz większe znaczenie na rynku ma świadomość własnych mocnych stron, samego siebie, swoich wartości i potrzeb.

Trzy części książki są poświęcone kolejno działaniu, myśleniu i odczuwaniu. Każda z nich, jak i wszystkie razem, służą odkrywaniu samego siebie. A to w jakim celu? Żeby lepiej siebie rozumieć, aktywnie wykorzystywać swoje mocne strony, żyć świadomie zmierzając ku pełni życia, dostrzegać wartość tego, co indywidualne i głębiej czuć to, co wspólne.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Działanie
Renata Gut

Rozdział 1. Pasja rozwoju

Zasada Pareto
Zarządzanie sobą
Zasoby osobiste
Talenty mocne strony
Rozwój

Rozdział 2. Zarządzanie sobą w stresie

Mechanizm stresu
Fazy stresu
Działanie w stresie. Strategie
Równowaga wewnętrzna. Relaks

Rozdział 3. Intuicja

Intuicja w działaniu
Wrażenia intuicyjne
Obiegowe opinie dotyczące intuicji
Rodzaje intuicji
Intuicja a proces podejmowania decyzji

Część II. Myślenie
Maria Piegowska

Rozdział 1. Drogi umysłu

Umysł i mózg
Sieci neuronalne
Świadome-nieświadome
Fenomen uwagi
Uczenie się i zapamiętywanie
Wiedza, rozumienie, twórczość
Wyobraźnia

Rozdział 2. Mózg i zmysły w akcji

Mózg – życie i przeżycie
Trzy mózgi
Dwie półkule – dwa umysły
Zmysły – okna umysłu
Równowaga
Propriocepcja i kinestezja
Smak i węch
Dotyk
Słuch
Wzrok
Filtry biologiczne

Rozdział 3. Wzorce myślenia

Wzorce myślenia
Mapa
Obraz siebie
Osobiste prawa i granice
Przekonania

Wartości osobiste
Założenia, nastawienia i oczekiwania
Myśli automatyczne. Dialog wewnętrzny
Zniekształcenia jako wzorce

Rozdział 4. Obserwacja bez interpretacji

Część III. Odczuwanie
Barbara Wójcik

Rozdział 1. Ludzie i emocje

Życie w emocjach
Aktywa emocjonalne
Klucz do siebie

Rozdział 2. Emocje jako zasoby

Energia i informacja
Źródła uczuć

Rozdział 3. Emocje i ciało

Przykrość albo przyjemność
Unikanie uczuć
Emocjonalna mapa ciała
Świadomość emocjonalna – etap I

Rozdział 4. Emocje i myślenie

Wpływ odczuwania na myślenie
Wpływ myślenia na odczuwanie
Poczucie własnej wartości
Świadomość emocjonalna – etap II

Rozdział 5. Emocje i działanie

Impuls do działania
Motywy
Decyzje
Świadomość emocjonalna – etap III

Rozdział 6. Emocje i duchowość

Bibliografia

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl