IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Rozmowy o tajemnicach psychoterapii

Rozmowy o tajemnicach psychoterapiiLidia Grzesiuk, Krzysztof Krawczyk

Wydawnictwo ENETEIA
www.eneteia.pl

Liczba stron: 284
Rok wydania: 2008
Oprawa: miękka
Wydanie: pierwsze
ISBN: 978-83-85713-94-4
Seria: Ścieżki Psychoterapii

Autorzy książki przedstawiają w popularny sposób podstawowe nurty, szkoły i metody współczesnej psychoterapii, odpowiadając na różne pytania, które mogą nurtować osoby zainteresowane psychoterapią lub poszukujące pomocy terapeutycznej.

Jak działa psychoterapia, co wydarza się w relacji psychoterapeutycznej, jakie trudności występują podczas psychoterapii, czy psychoterapia jest skuteczna? – to ważniejsze z omawianych pytań.

Książka zawiera wiele ciekawych przykładów z praktyki psychoterapeutycznej, jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym do studentów, psychologów, nauczycieli i osób, których bliscy korzystają z terapii.

Autorzy

Lidia Grzesiuk - Prof. dr hab., pracuje w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka i współautorka książek, m.in.: Jak ludzie porozumiewają się?; Style komunikacji interpersonalnej; Studia nad komunikacją interpersonalną; Umiejętności menedżera; Jak pomagać sobie, rodzinie i innym; Spotkania, które leczą. Doświadczenia z psychoterapii młodzieży oraz Rozmowy o tajemnicach psychoterapii. Redaktor naukowy i współautorka monografii i podręczników akademickich, m.in.: Zaburzenia komunikowania się neurotyków, osobowościowe wyznaczniki nerwicy i psychoterapia; Psychoterapia – szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy; Psychoterapia. Teoria; Psychoterapia. Praktyka; Psychoterapia. Badania i szkolenie; Psychoterapia. Integracja; Psychoterapia. Problemy pacjentów;Psychoterapia bez tajemnic. Posiada licencje psychoterapeuty i superwizora psychoterapii oraz licencję trenera grupowych treningów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Krzysztof Krawczyk - Psycholog, doktorant na Wydziale Psychologii UW. W preacy badawczej zajmuje się problematyką zaburzeń tożsamości, osobowości typu borderline, swobodnych technik diagnostycznych. Uzyskał certyfikat Mistrza Praktyki Neurolingwistycznego Programowania. Obecnie szkoli się na psychoterapeutę – kończy Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii w Polskim Instytucie NLP. Interesuje się zastosowaniem technik medytacyjnych w psychoterapii.

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1: Czym jest psychoterapia
O potocznym rozumieniu psychoterapii, o tym co ją charakteryzuje, o jej ograniczeniach, o kompetencjach i uprawnieniach do prowadzenia psychoterapii

Rozdział 2: Nie ma jednej psychoterapii
O znaczeniu nieświadomości i tożsamości (psychoanaliza), o zmianie zachowań i sposobu myślenia (terapia behawioralna i poznawcza), o znaczeniu kontaktu z drugim człowiekiem (terapia humanistyczna), o zmianie systemu rodzinnego (terapie systemowe), o łączeniu i integracji różnych technik psychoterapii (terapia eklektyczna)

Rozdział 3: O rozpoczynaniu i kończeniu psychoterapii
O pierwszym spotkaniu psychoterapeuty z pacjentem, o kontrakcie terapeutycznym, o „wypadaniu” pacjentów z terapii i jego przyczynach, o przygotowaniach do zakończenia psychoterapii

Rozdział 4: Pojedynczo czy w grupie?
O kryteriach doboru pacjentów do grupy, o terapeutycznych właściwościach grupy, o pracy indywidualnej na tle grupy, o terapii rodzinnej

Rozdział 5: Co się zdarza podczas psychoterapii
O relacji pacjent – terapeuta, o oporze przed zmianą w psychoterapii, o znaczeniu wglądu, odreagowaniu i uczeniu się

Rozdział 6: Techniki, sposoby pracy stosowane w psychoterapii
O interpretacji – zasadniczej technice psychoanalizy, o odwrażliwianiu i treningu asertywności – technikach terapii behawioralnej, o modyfikacji sposobu myślenia w terapii poznawczej, o technikach innych podejść psychoterapeutycznych

Rozdział 7: Czy psychoterapia w ogóle działa?
O badaniach nad skutecznością psychoterapii i ich niejednoznacznych wynikach, o sensie prowadzenia badań nad skutecznością psychoterapii, o tym, kiedy i dla kogo psychoterapia może być szkodliwa, o przyczynach rezygnacji z psychoterapii, o cechach dobrego psychoterapeuty

Rozdział 8: Kto poddaje się psychoterapii?
O pacjentach neurotycznych, o pacjentach z zaburzeniami psychosomatycznymi, o pacjentach z zaburzeniami afektywnymi, o pacjentach z zaburzeniami odżywiania, o pacjentach socjopatycznych, o pacjentach schizofrenicznych

Rozdział 9: Jak zostać psychoterapeutą?
O psychoterapii treningowej, o warsztatach służących ćwiczeniu umiejętności postępowania terapeutycznego, o superwizji, o certyfikatach, o regulacjach prawnych dotyczących psychoterapeutów

Parę słów na zakończenie
Słowniczek wybranych terminów

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl