IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 25 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Homoseksualność w rodzinie. Ujawnianie tajemnicy

Homoseksualność w rodzinie. Ujawnianie tajemnicyRitch C. Savin Williams

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
www.gwp.pl

ISBN 978-83-7489-263-6
Data wydania 2011
Wydanie I
Okładka broszurowa
Liczba stron 320
Format B5
EAN 9788374892636
Przekład Ewa Jusewicz-Kalter

Nakładem GWP ukazała się niezwykła książka poruszająca temat homoseksualności w rodzinie. Autor na podstawie ponad 150 rozmów z młodymi ludźmi, które przeprowadził w ramach badań naukowych, opisuje i wyjaśnia dynamikę procesu coming out. Omawia zmiany zachodzące w relacjach między młodzieżą a członkami ich rodzin podczas ujawniania się i po ujawnieniu. Autor szczegółowo opisuje specyfikę coming outu w relacji matka - córka, matka - syn, ojciec - córka, ojciec - syn, przy czym narratorami większej części tej opowieści są rodzice i dzieci, którzy taki proces przeszli. Podkreśla różnorodność doświadczeń młodych przedstawicieli mniejszości seksualnych. Opisane historie uzupełniają dane ze wspomnianych badań. Książka skierowana jest do osób należących do mniejszości seksualnych, do ich rodzin oraz do pracujących z nimi specjalistów. To także znakomite źródło informacji dla psychologów, pedagogów i badaczy zainteresowanych zjawiskiem coming out.

Wydanie książki stanowi przełom na polskim rynku wydawniczym, ponieważ to pierwsza publikacja z takim wyczuciem wkraczająca w obszary bardzo osobistych przeżyć. Lektura tej książki pozwala rodzicom na uświadomienie sobie, że nie tylko oni zmagają się z trudnymi uczuciami, i na poznanie sposobu na to, by sobie z nimi poradzić. Homoseksualność w polskiej rzeczywistości jest tematem kłopotliwym i przesiąkniętym wieloma emocjami, ale nie można negować jego istnienia, natomiast należy wychodzić naprzeciw ludziom, którzy doświadczają trudnych momentów w swoim życiu, by mogli przeżyć je w sposób konstruktywny dla budowania relacji w rodzinie.

To znakomity przegląd zagadnień związanych z procesem coming out młodzieży lesbijskiej, gejowskiej i biseksualnej! Autor mistrzowsko połączył wywiady z młodymi ludźmi oraz omówienie wyników badań, dzięki czemu jego książka to najlepszy przewodnik dotyczący ujawniania orientacji seksualnej, z jakim kiedykolwiek się spotkałam. Znajdziemy tu odrębne rozdziały ukazujące odkrycie się córki przed matką, córki przed ojcem oraz syna przed matką i syna przed ojcem. Szkoda, że nie dysponowałam tą książką, kiedy sama się ujawniałam!

prof. Esther Rothblum,Wydział Psychologii University of Vermont, Burlington

Możemy zauważyć powszechną tendencję do traktowania młodzieży należącej do mniejszości seksualnych jak borykających się z trudnościami ofiar uprzedzeń społeczeństwa. Odrzucając taką postawę, dr Savin-Williams kreśli urozmaicony portret młodych osób, ukazując ich doświadczenia wynikające z odsłonięcia swojej orientacji seksualnej przed najbliższą rodziną. Przedstawione dane oraz analizy naukowe zapewniają nie tylko głęboki wgląd w problemy, z jakimi zmaga się młodzież, lecz również ukazują jej pozytywne doświadczenia związane z procesem coming out.

prof. Gregory Herek, University of California, Davis

O AUTORZE

Dr Ritch C. Savin-Williams jest profesorem psychologii klinicznej i rozwojowej oraz kierownikiem studiów dyplomowych na Wydziale Rozwoju Człowieka w Cornell University. Stopień magistra otrzymał po napisaniu i obronie pracy z dziedziny studiów religijnych na University of Chicago, a doktorat – na tej samej uczelni – na podstawie dysertacji z dziedziny rozwoju człowieka. Podczas obozu letniego zorganizowanego dla studentów University of Chicago badał rozwój hierarchii dominowania w grupach młodzieży. Później badał między innymi wyrażane przez zachowanie i doświadczane aspekty poczucia własnej wartości oraz zjawisko przyjaźni nastolatków.

Dr Savin-Williams napisał pięć książek na temat rozwoju młodzieży. Ostatnia z nich, "...And Then I Became Gay": Young Men`s Stories (1998) to pierwszy tom trylogii eksplorującej życie młodzieży należącej do mniejszości seksualnych. Wcześniej ukazała się praca zredagowana wspólnie z Kennethem M. Cohenem The Lives of Lesbian, Gays, and Bisexuals: Children to Adults (1996) oraz Gay and Lesbian Youth: Expressions of Identity (1990), będąca relacją z pierwszych przeprowadzonych na szeroką skalę badań młodzieży reprezentującej mniejszości seksualne. Obecnie dr Savin-Williams pisze o doświadczeniach dorastających dziewcząt, które odkrywają odczuwanie pociągu seksualnego do tej samej płci, o próbach samobójczych wśród młodzieży należącej do mniejszości seksualnych oraz o odczuwaniu pociągu homoerotycznego przez młodzież heteroseksualną. Badając różnorodne drogi rozwoju, usiłuje zastąpić modele ogólne prezentujące kolejne stadia rozwoju tożsamości. Przyjęta przezeń perspektywa umożliwia dostrzeżenie podobieństw między młodzieżą reprezentującą mniejszości seksualne a wszystkimi młodymi ludźmi oraz różnic między nastolatkami reprezentującymi odrębne mniejszości seksualne, jak też różnic między nimi a młodzieżą heteroseksualną.

Dr Savin-Williams jest również licencjonowanym psychologiem klinicznym i prowadzi prywatną praktykę. Specjalizuje się w zagadnieniach tożsamości i relacji młodych osób oraz w tematyce rodzinnej. Pełnił rolę eksperta w sprawach sądowych dotyczących małżeństw osób tej samej płci, adopcji oraz organizacji Boy Scout, zasiadał też w niezliczonych profesjonalnych komitetach do spraw etyki badawczej, między innymi był współprzewodniczącym American Psychological Foundation`s Roy Scrivner Small Grant Awards. Jest również autorem programu nauczania dla uczniów pierwszych lat szkoły średniej (junior high school), opracowanego dla Unitarian Universalist Association, ten program jest zatytułowany Beyond Pink and Blue: Exploring Our Stereotypes of Sexuality and Gender.

Więcej na stronie:
http://gradeducation.lifesciences.cornell.edu/faculty/individual22841

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl