IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Piątek 19 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Autyzm - epidemiologia, diagnoza i terapia

Autyzm - epidemiologia, diagnoza i terapiaTadeusz Pietras, Andrzej Witusik i Piotr Gałecki

Wydawnictwo Continuo
www.continuo.wroclaw.pl

Wrocław 2010
Format B5,
240 stron,
oprawa twarda,
waga 0,6 kg
ISBN 978-83-89629-99-9

Książka jest pierwszą całościową monografią poświęconą autyzmowi na polskim rynku wydawniczym. Omówiono w niej zagadnienia z zakresu epidemiologii, diagnozy i terapii tego zaburzenia. Dużo uwagi poświęcono metodom pedagogicznym wspomagania rozwoju osób autystycznych oraz współczesnym badaniom biomedycznym nad patogenezą choroby.

Napisana jest przez naukowców i praktyków z zakresu różnych dyscyplin wiedzy. Zaletą monografii jest udział w jej przygotowaniu nie tylko pracowników naukowych, lecz także praktyków mających na co dzień kontakt z osobami dotkniętymi autyzmem.

Publikacja jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, w tym dla lekarzy psychiatrów, pediatrów, lekarzy rodzinnych, psychologów klinicznych, pedagogów, jak również dla wszystkich mających bezpośredni kontakt z osobami z tym zaburzeniem.

Spis treści:

Przedmowa
Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Piotr Gałecki

Epidemiologia autyzmu
Maciej Banasiak, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras, Paweł Górski

Autyzm – pozycja nozologiczna, charakterystyka kliniczna i diagnoza
Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik

Neurorozwojowa hipoteza autyzmu
Radosław Wujcik, Aleksandra Porzycka, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras

Autyzm a upośledzenie umysłowe. Zaburzenia psychiczne w autyzmie
Kinga Bobińska, Piotr Gałecki, Antoni Florkowski

Autyzm a padaczka
Janusz Wendorff

Psychologiczne koncepcje rozwoju autyzmu
Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki, Krzysztof Zboralski

Badania psychologiczne w autyzmie
Monika Talarowska, Piotr Gałecki, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski

Autyzm? nie tylko dziecięcy – zaburzenia autystyczne w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości
Magdalena Kotlicka-Antczak

Trudności w badaniu internistycznym u pacjentów z upośledzeniem umysłowym i autyzmem
Michał Panek, Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Paweł Górski

Autyzm – wprowadzenie do metod terapeutycznych, doktryna terapii
Andrzej Witusik

Leczenie farmakologiczne autyzmu
Kinga Bobińska, Piotr Gałecki, Antoni Florkowski

Zarys terapii pedagogicznej dzieci z autyzmem
Anna Rozetti-Szymańska, Joanna Wójcik, Tadeusz Pietras

Terapia rodziny z dzieckiem autystycznym
Mariusz Furgał

Terapia dziecka z zachowaniami autystycznymi – studium przypadku w oczach oligofrenopedagoga
Bożena Guziak

Edukacja dziecka autystycznego w Polsce
Monika Talarowska, Anna Rozetti-Szymańska

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl