IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 29 października 2020

Szukaj w artykułach

Wszystkie artykuły...

Artykuły

FAS - alkoholowy zespół płodowy

Autor: Małgorzata Klecka

Źródło: www.psychotekst.pl

Pomoc dla dzieci i młodzieży narażonej na działanie alkoholu w życiu płodowym
Alkohol i ciąża.
Nie ma bezpiecznego okresu w ciąży.
Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu.
Nie ma bezpiecznego alkoholu
KONIEC.
Fetal Alcohol Syndrome (alkoholowy zespół płodowy), FAS

FAS jest zespołem umysłowych i fizycznych zaburzeń, które mogą wyrażać się jako opóźnienie umysłowe, dysfunkcja mózgu, anomalia rozwojowe, zaburzenia w uczeniu się i zaburzenia psychologiczne. FAS jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkohol powoduje więcej szkód w rozwijającym się płodzie niż inne substancje łącznie z marihuaną, heroiną i kokainą. (Institute of Medicine, 1996) Efekty mogą być groźne lub średnio nasilone i wyrażają się obniżeniem IQ, zaburzeniami uwagi i zdolności uczenia się, aż do wad serca, dysfunkcji mózgu i śmierci włącznie. Wiele dzieci doświadcza poważnych zaburzeń zachowania i funkcjonowania społecznego, które trwają całe życie. Na świat przychodzi więcej dzieci z FAS, niż z Zespołem Downa. (1991, Journal of American Medical Association) W USA co roku rodzi się ponad 5 000 dzieci z FAS. Około 35 000 do 50 000 ma inne zaburzenia alkoholowe. Większość przypadków pozostaje nie zdiagnozowana lub zdiagnozowana niewłaściwie.

Diagnoza alkoholowego zespołu płodowego FAS opiera się na następujących kryteriach:

 • charakterystyczne rysy twarzy
 • mała waga urodzeniowa
 • dysfunkcja OUN (ośrodkowego układu nerwowego)
 • wywiad potwierdzający narażenie na działanie alkoholu w życiu płodowym
Charakterystyczne rysy twarzy

Uwaga: Cechy morfologiczne mogą nie być tak widoczne zaraz po urodzeniu lub w okresie dorastania, albo dorosłości, jak między 2 a 10 rokiem życia

Dzieci z FAS mają wiele (nie zawsze wszystkie) charakterystycznych cech dysmorficznych:

 • zmarszczka kącika oka
 • małe, szeroko rozstawione oczypłaska środkowa część twarzoczaszki;
 • wygładzona rynienka podnosowa
 • cienką górna warga
 • małożuchwie

Jedna lub dwie z tych cech może pojawić się u zdrowego dziecka na skutek genów i cech odziedziczonych po biologicznych rodzicach. Kiedy występuje kilka cech wraz z objawami ze strony OUN i wywiadem świadczącym o narażeniu na działanie alkoholu w życiu płodowym, można rozważyć diagnozę FAS

Dzieci, u których nie stwierdza się wszystkich fizjologicznych objawów, mogą być zdiagnozowane jako mające Fetal Alcohol Effects (FAE) - alkoholowy efekt płodowy, efekt działania alkloholu na płód

Anomalia rozwojowe. Dzieci z FAS mają niską wagę urodzeniową i z trudem przybywają na wadze. Obwód głowy może być mniejszy niż normalnie. Niektóre niemowlęta mogą mieć wady serca lub inne anomalia dotyczące uszu, oczu, wątroby lub stawów

Opóźnienia rozwojowe Większość dzieci z FAS ma opóźnienia rozwojowe i IQ niższy od normalnego. Stopień zaburzeń rozwojowych zwykle jest porównywalny ze stopniem opóźnień rozwojowych. Większość dzieci z FAS ma IQ uważany za "normalny".

Ośrodkowy Układ Nerwowy

Większość niemowląt z FAS jest pobudzonych. Ma trudności z jedzeniem, jest nadwrażliwa na bodźce. Może mieć hypertonię (zbyt duże napięcie mięśniowe) lub hypotonię (zbyt małe napięcie mięśniowe) lub jedno i drugie. Najbardziej groźne cechy charakterystyczne FAS to subtelne objawy uszkodzenia układu nerwowego będące rezultatem narażenia na działanie alkoholu w życiu płodowym.

Objawy te mogą wystąpić jako zespół FAS lub FAE:

 • deficyt uwagi
 • deficyt pamięci
 • nadaktywność
 • trudności z rozumieniem pojęć abstrakcyjnych (matematyka, czas, pieniądze)
 • nieumiejętność rozwiązywania problemów;
 • trudność w uczeniu się na błędach;
 • słaba ocena sytuacji
 • niedojrzałe zachowanie;
 • słaba kontrola impulsów

Uwaga: Te objawy nie są "problemami w zachowaniu" lecz skutkiem stałego, niezmiennego niszczenia mózgu (statyczna encefalopatia) i nie zawsze zależą od woli dziecka.

Dorośli z zespołem FAS mają trudności z osiągnięciem pełnej niezależności. Mają kłopoty w szkole, problemy w utrzymaniu stałej posady i wytrwaniu w zdrowym związku. Dzieci i dorośli z FAS są podatni na fizyczną, seksualną i emocjonalną przemoc. Bez wczesnej interwencji osoby takie mają szansę rozwinąć zaburzenia wtórne, takie jak choroby umysłowe, problemy z prawem, problemy szkolne, nadużywanie alkoholu i narkotyków, niepożądaną ciążą

FAS w pigułce

 • FAS jest wiodącą przyczyną chorób umysłowych.
 • Większość osób z FAS ma przeciętny poziom inteligencji o FAS jest przyczyną poważnych problemów społecznych i zaburzeń zachowania
 • Co roku w USA rodzi się 5 000 dzieci z FAS Dziesięć razy więcej dzieci rodzi się z efektem poalkoholowym (FAE)
 • Nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu, którą można spożywać w czasie ciąży bez ujemnego skutku na dziecko
 • Alkohol uszkadza płód bardziej, niż jakikolwiek inny narkotyk
 • Zespołowi FAS i innym uszkodzeniom alkoholowym można zapobiec w 100%
Dzieci z FAS?

Jakie cechy charakterystyczne wyróżniają dzieci z FAS? (Fetal Alcohol Syndrom) Dzieci z FAS mają wiele (nie zawsze wszystkie) następujących cech charakterystycznych:

 1. Niska waga urodzeniowa
 2. Mały obwód główki
 3. Fałda w kącie ocznym
 4. Małe, szeroko rozstawione oczy
 5. Płaska środkowa część twarzy
 6. Krótki, zadarty nos
 7. Brak rynienki podnosowej
 8. Cienka górna warga

Uwaga: Cechy te mogą być niewidoczne zaraz po urodzeniu oraz u osób dorosłych. Najbardziej nasilają się między drugim a dziesiątym rokiem życia.Większość niemowląt z FAS jest często rozdrażnionych, mają trudności ze ssaniem i spaniem. Są nadwrażliwe na bodźce.

Może u nich występować hypertonia (wzmożone napięcie mięśniowe) lub hypotonia (zbyt małe napięcie mięśniowe). Niektóre niemowlęta mogą mieć wady serca i anomalia rozwojowe, zwłaszcza uszu, oczu, wątroby lub stawów. To nie są "złe" dzieci Wiele dzieci z FAS miewa opóźnienia rozwojowe, a niektóre z nich mają iloraz inteligencji (IQ) poniżej przeciętnej.

Stopień cech morfologicznych zwykle pokrywa się ze stopniem opóźnień rozwojowych.

Większość dzieci z FAS ma IQ mieszczący się w tzw. "normie" intelektualnej.

Najgroźniejsze cechy FAS to niewidoczne symptomy uszkodzeń neurologicznych, które są skutkiem wpływu alkoholu na mózg w okresie życia płodowego.

Symptomy te obejmują:

 • Deficyty uwagi- Deficyty pamięci
 • Nadpobudliwość
 • Trudności z przyswajaniem pojęć abstrakcyjnych (matematyka, czas, pieniądze)
 • Niezdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Trudności w uczeniu się na błędach
 • Trudności w ocenie
 • Słabą kontrolę impulsów

Uwaga: Objawy te nie są "zaburzeniami zachowania", ale rezultatem stałego, trwałego uszkodzenia mózgu (tzw. statyczna encephalopatia) i nie zależą od woli dziecka.

Dorosłe osoby z FAS mają trudności z osiągnięciem niezależności.

Mają trudności z ukończeniem szkoły i rozwinięciem zdrowych relacji z innymi ludźmi.Bez właściwego wsparcia u osób takich mogą rozwinąć się zaburzenia wtórne, takie jak choroby umysłowe, konflikty z prawem, nadużywanie alkoholu i innych narkotyków oraz przedwczesna, niechciana ciąża.

Dzieci i dorośli z FAS podatni są na przemoc fizyczną, seksualną i emocjonalną.FAS Community Resource Center Bez zrozumienia zaburzeń w rozwoju poznawczym, mającym swoje źródło w uszkodzeniu mózgu u ludzi narażonych na działanie alkoholu w życiu płodowym, typowe, normalne dla nich zachowania mogą być źle interpretowane, jako świadome, celowe nieposłuszeństwo.

Odmienność w przetwarzaniu informacji

Mózg osób narażonych na działanie alkoholu w życiu płodowym, ma trudności z:

 • gromadzeniem informacji;
 • wiązaniem nowych informacji z uprzednim uczeniem;
 • pamięcią, zwłaszcza tzw. krótką;
 • wykorzystaniem informacji.

Osoby poddane działaniu alkoholu w życiu płodowym mają trudności z:

 • myśleniem abstrakcyjnym - abstrakcyjne myślenie stanowi niewidzialną podstawę funkcjonowania świata;
 • myśleniem przyczynowo-skutkowym, wyobraźnią - osoby z FAS/E nie potrafią wyobrazić sobie tego, czego nie doświadczyły;
 • uogólnianiem - brakuje im plastyczności w procesie myślenia, tak więc - jeśli zmieniasz część rutyny, musisz stworzyć całkowicie nową rutynę;
 • czasem - poczuciem czasu, godziny, dopasowaniem pewnych czynności do określonych godzin, cykliczną naturą zjawisk;- pamięcią - zwłaszcza krótką.

Pamiętaj:

 • Dzieci z FAS/E sprawiają wrażenie, że stać je na więcej.
 • Wyrażają słowami pojęcia, których naprawdę nie rozumieją.

Fetal Alcohol Syndrome jest zaburzeniem trwałym i nieuleczalnym, ale zaburzeniom wtórnym można zapobiec.

Zaburzenia wtórne:

 • zmęczenie, napady złego humoru;
 • drażliwość, ciągłe poirytowanie, frustracja, gniew, agresja; strach, unikanie;
 • wycofanie się, zamknięcie się w sobie, kłamstwo, ucieczki z domu;
 • kłopoty w domu i/lub w szkole;
 • kłopoty z prawem, nadużywanie narkotyków/alkoholu;
 • problemy ze zdrowiem psychicznym.

Tym problemom można zapobiec, gdy rodzice i profesjonaliści rozumieją zaburzenia w rozwoju poznawczym związane z przeszłością dziecka i działaniem alkoholu na jego mózg w życiu płodowym.

Źródło: www.psychotekst.pl

(publikacja: 2003-08-27)

<< powrót

Wszystkie artykuły...

Wolni od Przemocy

Książki

Złożony zespół stresu pourazowegoZłożony zespół stresu pourazowego

Arielle Schwartz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodziceKrytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice

David M. Allen
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

DogoterapiaDogoterapia

Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras, Edyta Najbert
Wydawnictwo Naukowe PWN

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowaZawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Dorota Bednarek
Wydawnictwo Naukowe PWN

Profilowanie kryminalneProfilowanie kryminalne

Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales
Wydawnictwo Naukowe PWN

Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiejPrzekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Malwina Huńczak
Wydawnictwo Samo Sedno

Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciałaKomunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała

Monika Maj-Osytek
Wydawnictwo Samo Sedno

Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wiekuNajwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku

Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnieZrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie

Magdalena Czub
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIEBĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

Adams Linda
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?

Willard F. Harley jr
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczneDIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

Wilk Maciej
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

PEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilamiPEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilami

Douglas W. Pryor
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

W PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem

Steven C. Hayes, Spencer Smith
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobąNieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą

Magdalena Staniek
Wydawnictwo Samo Sedno

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2020 Psychotekst.pl - Psychotekst.com