IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Czwartek 29 października 2020

Szukaj w artykułach

Wszystkie artykuły...

Artykuły

STOPEM PRZEZ PSYCHOTERAPIĘ - część 5

Autor: Iwona Kołodziejczyk

Źródło: www.psychotekst.pl

Nasze piąte spotkanie poświęcić chciałabym opisaniu kolejnych, konkretnych form, w jakich świadczona jest profesjonalna pomoc psychologiczna. Poza opisanymi wcześniej: psychoterapią, poradą psychologiczną oraz interwencją kryzysową wymienić należy jeszcze

 • konsultację diagnostyczną
 • trening psychologiczny
 • psychoterapię grupową
 • psychoterapię rodzinną

Konsultacja diagnostyczna jest świadczeniem psychologicznym, które koncentruje się, jak sama nazwa wskazuje, na badaniu stanu psychicznego klienta metodami psychologii klinicznej, często z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych (wszelkiego rodzaju testy i ankiety). Zasadniczo składa się ona z kilku podstawowych procedur, wzbogaconych - w uzasadnionych przypadkach - adekwatnymi do celu badania metodami diagnostycznymi. Jej strukturę i treść przedstawiają klarownie poniższe punkty:

 • przeprowadzenie wstępnego wywiadu
 • określenie podstawowego problemu
 • postawienie wstępnych hipotez określających głębokość i typ zaburzeń, ich etiologię i genezę
 • określenie metod, za pomocą których przeprowadzony będzie proces diagnostyczny
 • przeprowadzenie badania
 • opracowanie wyników testów i innych zastosowanych metod postawienie diagnozy
 • przekazanie wyników badań lekarzowi, zespołowi diagnostyczno - terapeutycznemu i pacjentowi (w zależności od kontekstu, w jakim konsultacja diagnostyczna się odbywa).

Oczywistym jest, iż konsultacja diagnostyczna stanowi pierwszy, naturalny krok w procesie każdej psychoterapii, będąc tym samym jej integralną częścią. Dodać jednak w tym miejscu należy, iż jest ona także osobnym świadczeniem, podejmowanym w określonych przypadkach bez związku z psychoterapią. Służy zasadniczo precyzyjnemu określeniu obserwowanych lub doświadczanych zaburzeń i sugerowaniu właściwych zdiagnozowanym problemom metod leczenia. Jednym słowem - daje odpowiedź na pytanie "Co mi jest i jak to zmieniać?". Przy czym diagnoza dotyczyć tu może tak ogólnej sprawności intelektualnej, zaburzeń organicznych (związanych z uszkodzeniami układu nerwowego), czy wreszcie osobowości badanego jako takiej. Zwykle zamyka się ona maksymalnie w cyklu trzech, trwających 90 minut spotkań.

Trening psychologiczny stanowi z kolei jedną z nowszych form oddziaływania psychologicznego o charakterze terapeutyczno - edukacyjnym. Zasadniczo jego celem jest rozwijanie umiejętności ważnych i pożądanych w kontekście budowania swoich relacji społecznych, czy kierowania własnym zachowaniem. Według Jerzego Mellibrudy (Mellibruda, 1980, s.248) cel ten konkretyzowany jest najczęściej jako uczenie się i rozwijanie umiejętności takich, jak:

 • spostrzeganie i rozumienie innych ludzi i samego siebie w trakcie kontaktów z innymi
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów międzyludzkich
 • uczenie się na podstawie własnych doświadczeń
 • udzielanie i przyjmowanie pomocy psychologicznej
 • komunikowanie się (wyrażanie uczuć i myśli, uważne słuchanie, optymalizacja niewerbalnych aspektów komunikacji)

Istnieje zatem, jak łatwo się domyśleć, bardzo szeroka gama treningów psychologicznych - określana szczegółowymi celami, jakim mają one służyć. Dla przykładu wymienić można np. treningi interpersonalne, uczące funkcjonowania w grupie, treningi asertywności, twórczości, umiejętności wychowawczych, a nawet…. organizowania własnego czasu. Rylke ( Rylke 1993, s.80 ) bardzo trafnie opisuje trening psychologiczny jako "sytuację specjalnie skonstruowaną po to, aby ludzie mogli przyglądać się sobie, uświadamiać sobie swoje mocne strony i swoje trudności, konfrontować je z innymi ludźmi, ujawniać swoje realne wartości ("co jest dla mnie ważne") , podejmować próby rozwiązań swoich trudności i problemów, próbować nowych zachowań i poznawać ich konsekwencje, poznawać reakcje innych ludzi, lepiej rozumieć jak działa grupa, i wreszcie - korzystać ze wsparcia innych osób przy tworzeniu zmian w swoim funkcjonowaniu".

Widzimy zatem, iż jest to forma pomocy, która w żaden sposób nie aspiruje do tego, by korygować głęboko osobowość - pomaga natomiast bądź w podniesieniu świadomości na temat tego, jak funkcjonujemy, bądź też w uczeniu się i trenowaniu nowych, pożytecznych kompetencji. Najczęściej zaś w jednym i drugim jednocześnie. Ogranicza się ona ponadto do pracy nad jednym, dość konkretnym obszarem naszego funkcjonowania, w którym doświadczamy upośledzającego funkcjonowanie deficytu.

Praca przebiega w małej 8-15 osobowej grupie, obfituje w wiele sytuacji stricte treningowych (czyli wymagających naszej własnej aktywności), czas trwania waha się zaś zwyczajowo od kilku do kilkudziesięciu godzin.

Źródło: www.psychotekst.pl

(publikacja: 2006-06-29)

<< powrót

Wszystkie artykuły...

Wolni od Przemocy

Książki

Złożony zespół stresu pourazowegoZłożony zespół stresu pourazowego

Arielle Schwartz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodziceKrytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice

David M. Allen
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

DogoterapiaDogoterapia

Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras, Edyta Najbert
Wydawnictwo Naukowe PWN

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowaZawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Dorota Bednarek
Wydawnictwo Naukowe PWN

Profilowanie kryminalneProfilowanie kryminalne

Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales
Wydawnictwo Naukowe PWN

Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiejPrzekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Malwina Huńczak
Wydawnictwo Samo Sedno

Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciałaKomunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała

Monika Maj-Osytek
Wydawnictwo Samo Sedno

Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wiekuNajwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku

Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnieZrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie

Magdalena Czub
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIEBĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

Adams Linda
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?

Willard F. Harley jr
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczneDIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

Wilk Maciej
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

PEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilamiPEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilami

Douglas W. Pryor
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

W PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem

Steven C. Hayes, Spencer Smith
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobąNieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą

Magdalena Staniek
Wydawnictwo Samo Sedno

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2020 Psychotekst.pl - Psychotekst.com