IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Niedziela 23 czerwca 2024

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

Regulamin Akcji Jubileuszowej Portalu Pomocy Psychologicznej www.psychotekst.pl "MOJE WSPARCIE W SIECI – MÓJ PSYCHOTEKST"

Konkurs skierowany do użytkowników Portalu Pomocy Psychologicznej www.psychotekst.pl

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu "Moje Wsparcie w Sieci – Mój Psychotekst" jest Stowarzyszenie INTRO oraz Portal Pomocy Psychologicznej www.psychotekst.pl.
 2. Celem Akcji Jubileuszowej jest:
  uczczenie 10 – rocznicy istnienia Portalu Pomocy Psychologicznej www.psychotekst.pl,
  - integracja użytkowników Portalu
  - propagowanie idei pomocy psychologicznej
  - aktywizowanie społeczności Portalu do udziału w Akcji.
 3. Akcja Jubileuszowa organizowana jest za pośrednictwem internetu. Osoby korzystające z Portalu www.psychotekst.pl i chcące wziąć udział w Akcji Jubileuszowej powinny zarejestrować się na forum www.psychotekst.pl/Forum/index.php i wpisać w formularzu zgłoszeniowym swój NICK.
 4. Akcja Jubileuszowa trwać będzie od 4 czerwca – 30 września 2011r.

Uczestnicy Akcji Jubileuszowej i jej przebieg

 1. Uczestnikiem Akcji Jubileuszowej jest osoba, która w terminie 4 czerwca –30 września 2011r. prześle formularz zgłoszeniowy oraz swoją pracę w formie elektronicznej, na adres: jubileusz@psychotekst.pl
 2. Prace będzie można wykonać w czterech blokach tematycznych:
  - "Moje spotkanie z Psychotekstem"
  Artykuły-świadectwa, wiersze, humorystyczne wierszowanki.
  - "Pozwól mi zrobić, a zrozumiem i pokaże jak jesteś dla mnie ważny"
  Prezentacje multimedialne , scenki rodzajowe, komiksy nawiązujące do Portalu Pomocy Psychologicznej www.psychotekst.pl
  - "Życzenia z okazji 10-lecia Psychotekstu" – prace plastyczne wykonywane w różnych technikach (np. malowanie farbami, ołówkiem, węglem, świecą, formy z gipsu, masy solnej, płaskorzeźby itp.)
  - "To Tobie dziś zaśpiewam" – Użytkownicy Psychotekstu będą mieli okazję skomponować i zaśpiewać piosenkę, w której będą mogli wyrazić siebie i swój osobisty stosunek do naszego Portalu.
 3. Każdy uczestnik Akcji może zgłosić maksymalnie 4 prace.
 4. Treść listu (elektroniczna) powinna zawierać formularz zgłoszeniowy oraz załącznik z pracą w formie elektronicznej.
 5. 5. Prace można przekazywać pocztą elektroniczną, zgodnie z poniższymi założeniami:
  - Format pliku: .jpg,
  - Maksymalna objętość jednego pliku: 10 MB,
  - Termin nadsyłania prac: 30 września 2011r.
 6. W Akcji będą brały udział wyłącznie prace spełniające założenia regulaminowe.
 7. Przesłane pliki nie będą zwracane. Nadesłania prace przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują prawa autorskie do nadesłanych prac.
 8. Każda osoba, która zechce wziąć udział w akcji, za włożony trud zostanie nagrodzona i zostanie o tym poinformowana drogą emailową.
 9. Przesłane prace oraz lista nagrodzonych uczestników (w formie: Nicków) będą opublikowane na stronie www.psychotekst.pl. Natomiast pełna lista z podanym imieniem nazwiskiem i adresem będzie zamieszczona w dokumentacji Stowarzyszenia INTRO

Nagrody

 1. W Akcji Jubileuszowej, w jednej kategorii, jedna osoba może otrzymać tylko 1 nagrodę.
 2. W Akcji Jubileuszowej, w każdej kategorii nagrodzone zostaną wszystkie osoby.
  Przyznane zostaną następujące nagrody: książki wspierające rozwój osobisty oraz własnoręcznie zaprojektowane gadżety z logiem (www.psychotekst.pl) w formie długopisów, zakładek do książek, podkładek pod mysz, piłeczek antystresowych.
 3. Aby uniknąć konkurencji wśród użytkowników Portalu przyjmuje się, że pierwszych dziesięć prac zostanie nagrodzonych pozycją książkową, natomiast kolejne – gadżetami.
 4. Nicki nagrodzonych osób zamieszczone zostaną pod adresem internetowym: www.psychotekst.pl
 5. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej www.psychotekst.pl
 6. Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku uczestników zamieszkałych zagranicą, koszt wysyłki nagrody jest przerzucony na adresata.
 7. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent ani nie można zbyć uprawnienia do nagrody na inną osobę.
 8. Przyjmuje się, iż Uczestnikiem Akcji Jubileuszowej uprawnionym do odbioru nagrody jest osoba, której dane wskazane są w zgłoszeniu do Akcji.
 9. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Akcji Jubileuszowej pod adresem internetowym www.psychotekst.pl

Oświadczenia organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia do regulaminu uzasadnionych zmian.
 2. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Akcji Jubileuszowej "Moje Wsparcie w Sieci – Mój Psychotekst" i regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Akcji Jubileuszowej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu zgłoszeń, jeśli liczba uczestników przewyższy możliwości zapewnienia nagrody.
 5. Udział w Akcji Jubileuszowej jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Akcji oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.
 6. Pytania dotyczące Akcji Jubileuszowej należy kierować pod adres: jubileusz@psychotekst.pl
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub zaginione z przyczyn losowych.
 8. Organizator Akcji Jubileuszowej nie ponosi kosztów związanych z realizacją prac konkursowych.

Program dofinansowany przez MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

<< powrót

Wszystkie strony...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl