IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Niedziela 19 maja 2024

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia INTRO

WOLNI OD PRZEMOCY
pomoc psychospołeczna, ofiarom przemocy domowej,
oraz osobom w sytuacji kryzysowej

Ośrodek Wsparcia Stowarzyszenia INTRO we Wrocławiu świadczy bezpłatną pomoc dla osób doświadczających przemocy i znajdujących się w kryzysie.

    Osoby:
  • doświadczające przemocy, po doświadczeniu przemocy, borykające się ze skutkami psychologicznymi przemocy, młodzi dorośli usamodzielniający się, pochodzący z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy, osoby z tendencjami agresywnymi, w kryzysie, pary i małżeństwa w konflikcie, po terapii uzależnień i współuzależnienia, lub rodzin w kryzysie, uzyskają poradnictwo, wsparcie psychologiczne, psychospołeczne i psychoedukacyjne.
Spotkania z psychologiem odbywają się w Ośrodku Wsparcia Stowarzyszenia INTRO
we Wrocławiu na placu Św. Macieja 4/5/6 (brama 5, pierwsze piętro, lewy korytarz),
po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu:
Pn-Pt godz. 11:00-15.00
Tel. 881 220 440

Program dofinansowany jest przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia

<< powrót

Wszystkie strony...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl