IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Niedziela 19 maja 2024

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

Baza danych na temat dostępnej pomocy na terenie miasta Wrocławia - POLICJA, DZIELNICOWI

POLICJA, DZIELNICOWI

Telefony alarmowe

 • 997 (tel. stacjonarny), 112 (tel. komórkowy)

Policyjny telefon zaufania

 • 0800-283-107
 • Pod numerem "Policyjnego Telefonu Zaufania", policjant dyżuruje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 - 18.00. W pozostałe dni i godziny wszystkie informacje są nagrywane i odsłuchiwane przez kolejnego dyżurującego funkcjonariusza.

SMS-owa linia policyjna dla osób głuchych: 697-071-112

 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu uruchomiła specjalną, policyjną linię telefoniczną, służącej do przesyłania SMS-ów, powiadamiających policjantów o potrzebie udzielenia Wam pomocy. Linia ta daje możliwość całodobowego kontaktu z dolnośląską policją.
  Aby skorzystać z tej formy kontaktu należy:

 1. w telefonie komórkowym wpisz wiadomość, np.: "potrzebuję pomocy policji. Jestem we Wrocławiu na ul. Tkackiej 9",
 2. wyślij wiadomość na policyjny numer specjalny 697-071-112,
 3. wiadomość możesz przekazać też listem elektronicznym / tzw. e-mail/ na adres: dyzurny.kwp@dolnoslaska.policja.gov.pl
 4. jeżeli możesz wpisz w treść sms-a jak najwięcej informacji, np. jak się nazywasz, gdzie mieszkasz, jakiej potrzebujesz pomocy.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji

 • tel. 071-344-48-67, 071-340-34-00

POMOC POLICJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Komisarz Lew

 • ... dla przestępców Lew surowy,
  a dla dziecka odlotowy ...

  Pamiętaj, że:
       - nikt nie ma prawa zmuszać dziecka do robienia czegoś niedobrego,
       - nikt nie może dziecka poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać

  Jeżeli coś takiego zdarzy się Tobie, napisz do mnie!
  Drogie dziecko - masz kłopoty? Napisz do mnie.

  e-mail: komisarz.lew@dolnoslaska.policja.gov.pl

POLICYJNE INFOLINIE

 • jeśli chcesz zgłosić skargę na funkcjonowanie i wnioski dotyczące Policji - "Telefon 10 minut" (+48 607 429 560).

  Pod numerem "Telefonu 10 minut" dyżurują przez cały czas policjanci Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Służby dyżurne komisariatów policyjnych we Wrocławiu:

 • Komisariat Policji Wrocław Stare Miasto
  53-679 Wrocław, ul. Trzemeska 12
  tel. 359-26-00, fax 340-34-91
  Służba Dyżurna Komisariatu
  tel. 340-31-14, 340-31-31, 340-43-67

 • Komisariat Policji Wrocław Ołbin
  50-249 Wrocław, ul. Rydygiera 46/48
  tel. 340-43-06, fax 340-31-46
  Służba Dyżurna Komisariatu
  tel. 340-43-06, 328-96-18, fax 340-31-46

 • Komisariat Policji Wrocław Śródmieście
  50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 6
  tel. 340-36-96, fax 340-35-91
  Służba Dyżurna Komisariatu
  tel. 322-22-17, 340-43-58, 340-32-90, fax 340-35-91

 • Komisariat Policji Wrocław Krzyki
  53-123 Wrocław, ul. Jaworowa 12
  tel. 340-37-10, fax 340-36-91
  Służba Dyżurna Komisariatu
  tel. 340-36-07, 340-37-30, fax 340-36-91

 • Komisariat Policji Wrocław Rakowiec
  50-420 Wrocław, ul. Traugutta 94
  tel. 340-43-44, 343-56-77, fax 340-43-91
  Służba Dyżurna Komisariatu
  tel. 340-43-44, 343-56-77, fax 340-43-91

 • Komisariat Policji Wrocław Fabryczna
  54-151 Wrocław, ul. gen. I. Połbina 1
  tel. 351-02-13, 340-41-41, fax 340-34-80
  Służba Dyżurna Komisariatu
  tel. 351-02-13, 340-37-19, 340-41-41, fax 340-34-80

 • Komisariat Policji Wrocław Leśnica
  54-055 Wrocław, ul. Jeleniogórska 1/3
  tel. 354-32-96, fax 354-25-48
  Służba Dyżurna Komisariatu
  tel. 354-32-96,354-25-48

 • Komisariat Policji Wrocław Grabiszynek
  53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 255
  tel. 340-48-00, fax 340-44-76
  Służba Dyżurna Komisariatu
  tel. 363-14-21, 340-41-04, 340-41-16, fax 340-44-76

 • Komisariat Policji Wrocław Psie Pole
  51-152 Wrocław, pl. J. Piłsudskiego 6/8
  tel. 340-45-20, 340-45-06
  Służba Dyżurna Komisariatu
  tel. 325-33-21, 340-45-25, 340-46-05, fax 340-45-30

 • Komisariat Policji Wrocław Osiedle
  51-315 Wrocław, ul. Kiełczowska 15
  tel. 345-78-94, 345-81-57
  Służba Dyżurna Komisariatu
  tel. 345-78-94, 345-81-57, 340-12-35, fax 340-28-42

Szczegółowe informacje o dzielnicowych - w tym numery telefonów na stronie policji

Policyjny Telefon Pogotowia Dziecięcego- nr 071 340 38 03

 • (połączenie płatne) funkcjonuje przy stanowisku Dyżurnego Izby Dziecka KMP we Wrocławiu i jest czynny całą dobę. Obsługują go pracownicy Izby Dziecka posiadający wykształcenie pedagogiczne i wieloletnią praktykę w zawodzie. Stwarza on możliwość zawiadomienia Policji o wszelkich nadużyciach wobec dzieci (znęcanie się psychiczne i fizyczne, wykorzystywanie seksualne, zaniedbania socjalno- bytowe, nadużywanie władzy rodzicielskiej) w sposób całkowicie anonimowy.
  Jest on dostępny dla:
 • dzieci, które będąc ofiarami bądź świadkami przemocy, np. w szkole zdecydują się na poinformowanie o tym kogoś z zewnątrz,
 • nauczycieli, informujących o niepokojących zjawiskach w szkołach,
 • pracowników służby zdrowia i służb socjalnych, którzy ujawniają ślady i dowody nadużyć wobec dzieci,
 • członków rodzin, znajomych, sąsiadów, którzy są świadkami krzywdzenia dzieci.


  Ogólny zakres działania:
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących czynów karalnych, przestępstw popełnianych z udziałem nieletnich.
 • Ujawnianie zjawisk, zdarzeń, które są lub mogą być źródłem zagrożenia życia, zdrowia naszych dzieci (niebezpieczne zachowania, alkoholizm, narkomania itp.).
 • Przyjmowanie zgłoszeń o młodzieży zagrożonej demoralizacją.
 • Udzielanie informacji w zakresie podstawowych procedur dotyczących postępowania w sprawach nieletnich.
 • Wskazywanie adresów, numerów telefonów do instytucji i organizacji, gdzie można uzyskać pomoc oraz informacje specjalistyczne w zakresie zgłaszanego problemu.

Uwaga!
Nie udzielamy porad typowo prawnych!

NIEBIESKIE POKOJE

 • Niebieski Pokój - to określenie przyjaznego pokoju przesłuchań dla ofiar przestępstw na Komisariatach Policji.

  Na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu aktualnie funkcjonuje 6 Niebieskich Pokoi w niżej wymienionych komisariatach policji:
 • KP Stare Miasto, ul. Trzemeska 12, tel. 071-340-22-03, 071-340-23-01
 • KP Krzyki, ul. Jaworowa 12, tel. 071-340-37-22, 071-340-37-55
 • KP Śródmieście, ul. Grunwaldzka 6, tel. 071-340-39-95, 071-340-49-75
 • KP Ołbin, ul. Rydygiera 46, tel. 071-340-43-10, 071-340-37-07
 • KP Psie Pole, ul. Plac Piłsudzkiego 6/8, tel. 071-340-35-99,
 • KP Fabryczna, ul. Połbina 1, tel. 071-340-43-75

Informacja dotycząca realizacji przez Policję dolnośląską procedury pn. "Niebieska karta" w 2006 roku.

INFORMACJA dot. funkcjonowania Policyjnej Dolnośląskiej Infolinii KWP we Wrocławiu w 2006 roku

<< powrót

Wszystkie strony...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl