IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Niedziela 19 maja 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Cela. Odpowiedź na zespół Downa

Cela. Odpowiedź na zespół DownaAnna Sobolewska

Wydawnictwo W.A.B.

Problemy rozwoju, rehabilitacji oraz edukacji dzieci upośledzonych umysłowo, a także ich integracji ze społeczeństwem rzadko pojawiają się w polskiej literaturze. Anna Sobolewska w swojej pionierskiej książce Cela. Odpowiedź na zespół Downa podejmuje te zagadnienia. Opisuje historię swojej córki Cecylii, dziewczynki z zespołem Downa. Dwunastoletnia dziś Cela chodzi do szkoły integracyjnej, doskonale wypełnia rozmaite role społeczne i zadziwia wyobraźnią oraz talentami artystycznymi.

Autorka opowiada o uczuciach towarzyszących narodzinom dziecka upośledzonego i reakcjach otoczenia. Opisuje pierwsze doświadczenia rehabilitacyjne, rozwijanie samodzielności Celi oraz jej umiejętności praktycznych i myślenia abstrakcyjnego. W dalszych rozdziałach mówi o kształtowaniu się wyobraźni dziecka, o pierwszych sukcesach i niepowodzeniach w szkole, o mitach i przesądach związanych z zespołem Downa. Przedstawia przy tym rezultaty terapii opartej na zabawie i wspólnym uczestnictwie w kulturze. Rzeczowo omawia zalety i wady programów edukacyjnych, metod nauki czytania i zajęć z rówieśnikami w przedszkolach integracyjnych. Pokazuje, że życie z dzieckiem upośledzonym umysłowo nie musi być nieszczęściem, ale na odwrót - może być twórcze i ciekawe, pełne radości i satysfakcji.

Książka Anny Sobolewskiej Cela. Odpowiedź na zespół Downa jest przede wszystkim świadectwem miłości do dziecka. Będzie dużym wsparciem dla rodziców, którzy doświadczają uczuć niepewności i bezradności w obliczu intelektualnej niepełnosprawności dziecka i spotykają się z nieprzychylnymi reakcjami otoczenia.

Anna Sobolewska jest krytykiem i historykiem literatury, profesorem w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, autorką książek: Polska proza psychologiczna. 1945-1950 (1979), Mistyka dnia powszedniego (1992), Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego (1997). Od czasu urodzenia w 1989 roku córki Cecylii, obciążonej zespołem Downa, pisuje artykuły na ten temat, bierze udział w pracach krajowych i zagranicznych stowarzyszeń rodziców dzieci z zespołem Downa.

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl