IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Piątek 29 września 2023

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

KROK PO KROKU Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną

KROK PO KROKU Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualnąJacek Kielin, Katarzyna Klimek-Markowicz

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
www.gwp.pl

Data wydania: maj 2013 r.
ISBN: 978-83-7489-480-7
Numer wydania: I
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 368
Patronat medialny: Stowarzyszenie Na Tak, „Przyjaciel”, Pion.pl,
Notka o książce:

Krok po kroku to nieocenione źródło wiedzy dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Autorzy wyjaśniają, jak stworzyć program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka, postawić diagnozę funkcjonalną czy prawidłowo stawiać wymagania. Opisują zalety i wady pracy dyrektywnej i niedyrektywnej oraz przedstawiają model superwizji. W swoich rozważaniach odwołują się do zasad behawioryzmu i terapii humanistycznych, teorii rozwojowej Jeana Piageta i koncepcji strefy najbliższego rozwoju Lwa S. Wygotskiego, a także podejścia neuropsychologii. Wiele uwagi poświęcają budowaniu relacji z rodzicami dziecka, którzy są osobami kluczowymi dla przebiegu jego terapii.

Notki o autorach

Jacek Kielin - psycholog, od 1990 roku prowadzi społeczne Przedszkole Specjalne "Orzeszek" (Stowarzyszenie Na Tak) w Poznaniu. Autor książek: Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (GWP 2009), Profil osiągnięć ucznia (GWP 2009) i Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego (GWP 2002).

Katarzyna Klimek-Markowicz - psycholog kliniczna, pedagog specjalna, współzałożycielka Ośrodka Neuropsychologii i Psychoterapii w Poznaniu, założycielka i pierwsza dyrektor Społecznej Podstawowej Szkoły Specjalnej "Zakątek" (Stowarzyszenie Na Tak) w Poznaniu. Obecnie psycholog superwizor w tej placówce.

Spis treści

O Autorach
Wstęp

CZĘŚĆ 1
Podstawy
Jacek Kielin
Rozdział 1
Osobowość nauczyciela
Rozdział 2
Praca zespołowa i proces grupowy
Rozdział 3
Superwizja
Rozdział 4
Cele pracy
Rozdział 5
Między behawioryzmem a humanizmem
Rozdział 6
Jak pracować niedyrektywnie?
Rozdział 7
Strefa najbliższego rozwoju
Rozdział 8
Wykorzystanie w praktyce teorii Jeana Piageta
Rozdział 9
Naśladownictwo odroczone
Rozdział 10
Mowa i alternatywne sposoby komunikowania
Rozdział 11
Zabawa symboliczna
Rozdział 12
Rysunek dziecka
Rozdział 13
Jak prawidłowo stawiać wymagania?
Rozdział 14
Zachowania trudne
Rozdział 15
Jak konstruować program pracy?
Rozdział 16
Jak postawić diagnozę funkcjonalną?
Rozdział 17
Rodzice

CZĘŚĆ 2
Spojrzenie neuropsychologiczne
Katarzyna Klimek-Markowicz
Rozdział 18
Neuropsychologia
Rozdział 19
Badanie eksperymentalne - podstawowe założenia
Rozdział 20
Bloki funkcjonalne
Rozdział 21
Tonus - poziom aktywności
Rozdział 22
Odbiór danych – receptory
Rozdział 23
Interpretacja bodźców
Rozdział 24
Przetwarzanie i planowanie - uwaga
Rozdział 25
Przetwarzanie i planowanie - myślenie
Rozdział 26
Przetwarzanie i planowanie - pamięć
Rozdział 27
Przetwarzanie i planowanie - funkcje przestrzenne
Rozdział 28
Wykonanie
Rozdział 29
Analiza funkcjonowania poznawczego
Rozdział 30
Terapia neuropsychologiczna - podsumowanie

Załącznik 1
Bibliografia

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2021 Psychotekst.pl