IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Niedziela 19 maja 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

ILE MOŻESZ WYPIĆ? O nałogach i ich leczeniu

ILE MOŻESZ WYPIĆ? O nałogach i ich leczeniuLindenmeyer Johannes

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
www.gwp.pl

Przekład i opracowanie: Jan Chodkiewicz, Wstęp do wydania polskiego: Ewa Woydyłło, ISBN: 978-83-7489-067-0, format: B5, oprawa: twarda, str. 286, wyd. I; 2007

Książka jednego z najwybitniejszych niemieckich terapeutów uzależnień Johannesa Lindenmeyera, którą pod tytułem: "Ile możesz wypić" otrzymuje właśnie polski czytelnik, doczekała się w Niemczech już siedmiu wydań, a obecnie przygotowywane jest ósme. Co decyduje o tak dużej popularności pozycji omawiającej problemy związane z uzależnieniami? Dlaczego czytelnicy niemieccy wybierają właśnie ją spośród wielu innych poświęconych podobnej problematyce?

Próbując odpowiedzieć na te pytania warto zwrócić uwagę, iż Autor, w sposób niezwykle przystępny i "wciągający" omawia bardzo szerokie spektrum problemów, takich jak między innymi: sposoby obchodzenia się z alkoholem w różnych kulturach, historię jego nadużywania, działanie alkoholu na organizm, uzależnienia od alkoholu, nikotyny i leków oraz ich mechanizmy, terapię uzależnień, problemy seksualne osób uzależnionych, ból i radzenie sobie z bólem, nawroty w uzależnieniach oraz wpływ uzależnienia na funkcjonowanie rodzinne i partnerskie. Kolejnym atutem omawianej pozycji są różnorodne możliwości jej wykorzystania. Może ona bowiem nieść pomoc osobom uzależnionym, członkom ich rodzin oraz terapeutom nie tylko poprzez przekazanie najnowszej i niezbędnej wiedzy o uzależnieniach, ale również poprzez stworzenie możliwości do przemyśleń (między innymi dzięki zamieszczonym w aneksie krótkim kwestionariuszom przygotowanym dla każdego z omawianych problemów). Książkę wykorzystywać można także w terapii, jako "lekturę" zadawaną pacjentom (co zresztą ma miejsce w wielu ośrodkach odwykowych w Niemczech) oraz źródło inspiracji do podjęcia konkretnych działań profilaktycznych i terapeutycznych. Może ona wreszcie stanowić okazję do refleksji dla osób "niepewnych" tego, czy problem z uzależnieniem ich dotyczy, czy też nie.

Ponieważ książka w wielu fragmentach odwoływała się do realiów niemieckich, stąd za wiedzą i zgodą Autora oraz w wyniku wspólnych dyskusji dokonano w niej pewnych zmian i uzupełnień. Należy mieć nadzieję, iż dzięki temu Czytelnik będzie mógł otrzymać wyczerpującą odpowiedź na pytanie - czy i ile może wypić.

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl