O projekcie Odwikłane Pomocne Słyszalne
  Strona główna  |  Aktualności  |  O projekcie  |  Pomoc e-mail  |  Pomoc  |  Odwikłane  |  Wiedza  |  Kontakt           

Projekt "Odwikłane, pomocne, słyszalne"

Projekt "Odwikłane, pomocne, słyszalne" jest adresowany do kobiet doświadczonych przemocą - zarówno tych, które z przemocą obecnie się borykają, jak i tych, które już sobie poradziły.

Strona projektu na FB: www.facebook.com/odwiklane - polub i bądź na bieżąco z informacjami i edukacją!

Projekt jest realizowany przez nas, Stowarzyszenie "Intro" z dotacji programu Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. Wspierają nas więc Islandia, Norwegia i Lichtenstein a w Polsce Fundacja Batorego.

Uzasadnienie:

Według statystyk policji w 2019 r. przemocy doznało ponad 88 tysięcy osób, z czego ponad 65 tysięcy stanowiły kobiety. Ogólnopolska diagnoza przemocy w rodzinie /sierpień 2019/ przeprowadzona na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazuje, że ofiary w większości nie szukają wsparcia. Wg badań Centrum Praw Kobiet rocznie w Polsce zostaje zabitych na skutek przemocy od 400 do 500 kobiet. Problem przemocy wobec kobiet jest znaczącym problemem społecznym, na co dzień jednak bagatelizowanym i minimalizowanym. Media obrazują drastyczne akty przemocy, brakuje jednak obrazu całego procesu uwalniania się z przemocy, ogromnej interdyscyplinarnej pracy, jaką wkładają w to pokrzywdzone, brakuje wieści o pozytywnych zakończeniach.

Kobiety, które doświadczyły przemocy ze strony partnerów, są niewidoczne i niesłyszalne w przestrzeni publicznej. Są jedynie odbiorczyniami pomocy, nie mają jednak wpływu na jej kształt czy dostępność. Ich głos nie jest słuchany podczas tworzenia regulacji prawnych, działań przeciwprzemocowych samorządów, decyzji o dystrybucji środków państwowych. Głosu kobiet, które odwikłały się z relacji przemocy, nie słyszą kobiety, które jeszcze jej podlegają - nie mogą więc budować nadziei na bazie doświadczeń ocalonych. Tymczasem kobiety, które wyszły z przemocy, mają ogromny zasób doświadczeń, którym mogłyby się podzielić z innymi. Mogą wesprzeć kolejne pokrzywdzone, mogą stać się self-adwokatkami w sprawie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Obecnie rzecznikami tej grupy są eksperci, ci "silniejsi", "mądrzejsi", "bardziej zaradni", którzy walczą o zmianę prawa, procedur, o zmianę społecznego rozumienia przemocy. To bardzo ważne, by eksperci wypowiadali się głośno i projektowali system jej przeciwdziałania. Nie jest jednak pożądanym zjawiskiem, że odbywa się to bez wyraźnego głosu osób pokrzywdzonych. Wiele razy spotkaliśmy się z wyrażanymi przez kobiety odwikłujące się z przemocy chęcią i potrzebą, by pomagać innym, by dzielić się doświadczeniem, edukować i zmieniać system.

Nie bez znaczenia dla potrzeby realizacji takiego właśnie projektu jest obecna sytuacja politycznospołeczna. W ostatnim czasie obserwujemy nasilenie zachowań przemocowych i dyskryminacyjnych wobec różnych grup społecznych, między innymi osób nieheteronormatywnych i właśnie kobiet, czego bardzo niepokojącym przejawem jest deklarowana przez najwyższych urzędników państwowych chęć wypowiedzenia Konwencji o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej. W tak trudnej sytuacji społecznej szczególnie ważne jest wzmacnianie głosu kobiet, tak by mogły mówić o przemocy, jej skutkach, o tym, jak trudno wyjść z przemocy, by mogły się przeciwstawić minimalizowaniu i bagatelizowaniu tego ważnego problemu.

Działania:

Projekt przewidziany jest na czas styczeń 2021 - czerwiec 2022 rok. Przez cały ten czas będziemy świadczyć pomoc prawną i psychologiczną dla kobiet doświadczających przemocy i chcących się z niej uwolnić. Poza tym dla kobiet, które już się odwikłały, ale wciąż ponoszą skutki psychiczne tego trudnego czasu w swoim życiu i wciąż walczą o swoje prawa i prawa swoich dzieci. Pomoc będzie świadczona bezpłatnie, bez rejonizacji, bezpiecznie, poprzez internetowe aplikacje.

Istotną częścią projektu mają być działania osób odwikłanych z przemocy. Chcemy Odwikłane mogły zaangażować się w pomaganie innym kobietom i - szerzej - w walkę z problemem przemocy. By im to ułatwić, zaprosimy je na szkolenia i warsztaty psychologiczne i prawne, dzięki którym zbudują kompetencje. Stworzymy punkt pomocy online, w ramach którego będą świadczyć pomoc. Będziemy je zachęcać i wspierać by znalazły przestrzeń do aktywnego działania na rzecz pokrzywdzonych przemocą w lokalnych strukturach.

Ponadto za pomocą naszych stron internetowych będą mogły nagłaśniać problem przemocy w związkach, tłumaczyć zawiłości doświadczania przemocy by przeciwdziałać wtórnej wiktymizacji ofiar. W trakcie całego projektu chcemy wspierać uczestniczki mentoringiem, zachęcać do udziału w kampanii społecznej i do własnych inicjatyw, tak by stały się prawdziwymi self-adwokatkami.

Rekrutację do grupy wolontariuszek odwikłanych z przemocy rozpoczniemy w drugiej połowie marca 2021 roku. Na stronach zamieścimy ogłoszenie, ankietę rekrutacji a potem umówimy się na spotkanie online by lepiej się poznać i zrozumieć nawzajem swoje oczekiwania, odpowiedzieć na pytania, uzgodnić szczegóły i ostatecznie podjąć decyzję o ewentualnej współpracy.
Szkolenia planujemy w miesiącach: maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2021r. Po jednym weekendzie w miesiącu, niebawem udostępnimy szczegółowy grafik szkoleń. Stworzymy sobie wspólną przestrzeń - forum internetowe - do rozmów i wsparcia w czasie naszych działań. Zachęcimy do wspólnego udziału w kampanii społecznej dotyczącej przeciwdziałania przemocy pod koniec 2021 roku - uzgodnionych wspólnie działań, odpowiadających gotowości każdej z uczestniczek, opartych na pomysłach grupy.

Udostępnimy nasze zasoby osobowe i inne /strony internetowe i profile na FB, książki, adresy e-mail, lokal, itp./ by umożliwić edukację społeczeństwa nt. przemocy. Zależy nam przekazać w świat dobrą wiadomość: z przemocy można się odwikłać! Chcemy by stało się jasne na czym polega to uwikłanie, dlaczego nie jest łatwo po prostu odejść, czego potrzebują uwikłane w przemoc osoby. Odwikłane wiedzą to najlepiej.

W styczniu 2022 uruchomimy wspólnie Punkt Pomocy Online dla osób doświadczonych przemocą, w którym pomagać będą wolontariuszki - Odwikłane z przemocy. Rolą naszych psycholożek i prawniczki będzie wspierać je superwizją zespołową lub indywidualną. Traktujemy to jak staż z opiekunem trwający 6 miesięcy. Nie zostaniecie same z wyzwaniem pomagania innym. Wiemy, że to jest wymagające wyzwanie i wiemy na czym polegają jego pułapki. Szczegóły udzielania pomocy uzgodnimy wspólnie, bo to jest nasz wspólny projekt!
Po roku wspólnych działań być może zechcecie pójść z nowymi doświadczeniami w świat i użyć ich we własnych projektach. Może zdecydujecie się pozostać z nami w kontakcie, tworzyć coś wspólnie w przyszłości. Wierzymy, że ta nasza wspólna przygoda ubogaci i nas, członków Stowarzyszenia Intro i Was - uczestniczki projektu. I że wyniknie z tego dużo dobrych, użytecznych rzeczy.

Deklaracja dostępności

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG
Stowarzyszenie "Intro" 2021 - 2022