Odwikłane Odwikłane Pomocne Słyszalne
  Strona główna  |  Aktualności  |  O projekcie  |  Pomoc e-mail  |  Pomoc  |  Odwikłane  |  Wiedza  |  Kontakt           

Odwikłane

ODWIKŁANE Z PRZEMOCY:

Chcemy, by kobiety odwikłane z przemocy mogły zaangażować się w pomaganie innym kobietom i - szerzej - w walkę z problemem przemocy.

Od maja 2021 przeprowadzimy dla kobiet odwikłanych z przemocy SZKOLENIA - wyposażające w wiedzę prawną i psychologiczną w temacie przemocy i podnoszące kompetencje miękkie kobiet, które doświadczyły przemocy, ale już w znacznym stopniu sobie z nią poradziły i chcą się zaangażować w pomaganie innym kobietom doświadczającym przemocy. Szkolenia są zaprojektowane na bazie naszych własnych doświadczeń z pomagania oraz w oparciu o informacje od naszych klientek, które borykały się z różnymi sytuacjami trudnymi i nieadekwatnymi w procesie poszukiwania dla siebie pomocy.

Znamy pułapki pomagania osobom doświadczającym przemocy /np. uporczywe porady, narzucanie swojego światopoglądu, ocenianie, pośpieszanie, niedostateczna cierpliwość, zbyt mała wiedza o mechanizmach przemocy i mechanizmach adaptacyjnych ofiar przemocy, o procedurach prawnych, osobiste uprzedzenia/ - chcemy uwrażliwić na nie uczestniczki szkoleń.

Jednocześnie szkolenia będą formą osobistego rozwoju dla kobiet doświadczonych przemocą /np. uwrażliwią na granice osobiste własne i innych, poszerzą samoświadomość, dodadzą poczucia wartości w związku z integracją z grupą odwikłanych i przekazem, jaki płynie z całego naszego projektu: "Jesteście ważne", "Wasze doświadczenie jest ważne", "Możecie być dumne z tego, co dokonałyście".

Szkolenia będą prowadzone przy wykorzystaniu różnych metod: wykładu ze slajdami, burzy mózgów, warsztatów. Uczestniczki otrzymają materiały drukiem oraz zaświadczenia o odbyciu szkoleń.

    Szkolenia:
  1. Integracja - budowanie podwalin grupy, z elementami treningu interpersonalnego.
  2. Warsztat psychologiczny "Jak pomagać odpowiedzialnie?" - motywacja pomagającej, zasady, granice udzielania pomocy, sytuacje trudne, ryzyka, kwestie odpowiedzialności, pomoc wzajemna a specjalistyczna, superwizja, specyfika pomocy online - przygotowanie do świadczenia pomocy w punkcie online.
  3. Warsztat "Prawo a przemoc": informacje nt. przepisów i możliwości prawnych w procesie wychodzenia z przemocy, instytucji, procedur.
  4. Warsztat "Interwencja kryzysowa" - wiedza o kryzysie, koniecznych reakcjach pomocowych w sytuacjach zagrożenia samobójstwem, zabójstwem. Wiedza o nałogach i chorobach psychicznych konieczna do interwencji kryzysowej. Ocena ryzyka zagrożenia życia w sytuacji kobiet i dzieci narażonych na przemoc.
  5. Warsztat "Komunikacja interpersonalna": zasady dobrej komunikacji, asertywności, aktywnego słuchania. Ćwiczenie oddzielania swoich doświadczeń przemocy od doświadczeń rozmówczyni. Obchodzenie się z różnicami między sobą.
  6. Dialog motywujący - nauka konkretnego narzędzia pomocy, opartego na współpracy i używaniu języka zmiany, umacniającego motywację do zmiany.

Szkolenia będą nieodpłatne i odbędą się w weekendy, ze względu na epidemię prawdopodobnie w formie internetowej na platformie ZOOM. Grafik szkoleń podamy wkrótce /po jednym weekendzie, 2021r.: maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień-styczeń 2022r.

PUNKT POMOCY ONLINE
Po przeprowadzeniu szkoleń zaprosimy grupę do pomagania kobietom borykającym się z przemocą. Udostępnimy internetowe wewnętrzne forum, uruchomimy punkt pomocy online - uczestniczki projektu wolontaryjnie będą udzielać wsparcia. Przez cały czas trwania projektu będziemy służyć wsparciem mentorskim - psychologicznym i prawnym - będą mogły ćwiczyć się w pomocy wzajemnej i samorzecznictwie oraz konsultować powstałe sytuacje i pomysły budując własne kompetencje. Będziemy wspierać psychologiczną superwizją - nasze psychoterapeutki będą służyć rozmową by poukładać pomagającym te pierwsze kontakty, opanować emocje, niepewność, doradzić sposób dalszej rozmowy. To rodzaj stażu z opiekunami. Punkt ma działań od stycznia 2022 roku do czerwca 2022r.

KAMPANIA SPOŁECZNA i INNE DZIAŁANIA ODWIKŁANYCH
Odwikłane z przemocy wolontariuszki będziemy zachęcać i wspierać by znalazły przestrzeń do aktywnego działania na rzecz pokrzywdzonych przemocą w lokalnych strukturach. Ponadto, za pomocą naszych stron internetowych będą mogły nagłaśniać problem przemocy w związkach, tłumaczyć zawiłości doświadczania przemocy by przeciwdziałać wtórnej wiktymizacji ofiar. Zaprosimy do wspólnych działań w kampanii społecznej i do własnych inicjatyw, tak by stały się prawdziwymi self-adwokatkami.

Rekrutacja do grupy Odwikłanych, Pomocnych i Słyszalnych - kwiecień 2021.

Deklaracja dostępności

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG
Stowarzyszenie "Intro" 2021 - 2022