IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Sobota 19 stycznia 2019

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

ZAPYTANIE OFERTOWE
Data: 11.06.2018r.
Numer postępowania: 3/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
Data: 11.06.2018r.
Numer postępowania: 3/2018

1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw bonów/kart żywnościowych z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: "Do Pełni Sił - pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ich bliskim, świadkom przestępstw i ich bliskim", współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości

2. Zamawiający: Stowarzyszenie INTRO
plac św. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrocław
NIP: 8951823283
REGON: 933027548
KRS: 0000217537

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dotyczących zakupu artykułów spożywczych, z wyłączeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych.

4. Zakres zamówienia:
Bony o nominałach od 20 do 100 zł lub bony w postaci elektronicznych kart płatniczych o wartości od 20 do 100 zł - na łączną kwotę 30.000 zł (słownie: trzydzieścitysięcyzłotych) uprawniające do bezgotówkowego zakupu żywności - bez możliwości zakupienia alkoholu i wyrobów tytoniowych. Bony / karty mają służyć pokrywaniu tylko i wyłącznie kosztów żywności beneficjentom stowarzyszenia pokrzywdzonym przestępstwem. Minimalny termin ważności bonów / kart to 31.12.2018r. - musi być zamieszczony na bonach / kartach.
Miejsce realizacji bonów / kart żywnościowych: Ponieważ określamy z góry cenę i kwotę zapłaty - to podstawowym kryterium wyboru oferty będzie dostępność punktów realizacji bonów / kart dla naszych beneficjentów. W ofercie należy opisać dostępność realizacji bonów / kart na terenie województwa dolnośląskiego - ilość punktów realizacji bonów/kart. Dodatkowo należy wypisać sklepy (nazwy i adresy znajdujące się w miastach: Wrocław, Legnica, Środa Śląska oraz w powiatach: wrocławski, legnicki, średzki,), w których możliwa jest realizacja bonów / kart

Maksymalny termin realizacji transzy dostawy kart / kuponów od daty wpłynięcia zamówienia należy określić w ofercie. Należy opisać też sposób złożenia zamówienia, sposób dostarczenia bonów / kart do Stowarzyszenia Intro z siedzibą we Wrocławiu, sposób uruchomienia kart do użytku przez naszych beneficjentów, ewentualne wsparcie serwisowe, doradcze.

5. Termin realizacji zamówienia:
czerwiec 2018r.

6. Oferta powinna zawierać:
- Informacje podstawowe o Oferencie - dane o działalności gospodarczej: REGON, NIP,
- wynik finansowy za ostatni rok księgowy potwierdzony za zgodność z oryginałem
- potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US wystawione z datą do maksymalnie 3 miesięcy wstecz
- Maksymalny termin realizacji transzy dostawy kart / kuponów od daty wpłynięcia zamówienia
- Sposób składania zamówienia całościowego lub częściowego przez Zamawiającego
- Opis możliwości realizacji kart / bonów przez naszych beneficjentów - gdzie, w ilu miejscach - czyli DOSTĘPNOŚĆ - teren powiatów wrocławskiego, legnickiego i średzkiego w województwie dolnośląskim oraz miast: Wrocław, Legnica, Środa Śląska - dane aktualne
- Informację o sposobie dostawy
- Informacje o wszystkich możliwych kosztach dodatkowych wymaganych do pokrycia przez Zamawiającego (koszt wyrobu bonów, kart, koszt prowizji, koszt dostawy, koszt jej ubezpieczenia, opłaty manipulacyjne, itp.)
- informację o terminie ważności bonów / kuponów
- informację o gotowości bonów / kart do użycia i sposobie ich eksploatacji,
- informację o dodatkowych atrybutach mogących mieć znaczenie dla oceny ofert.

7. Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający wybierze jedną - najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Ocenie będą podlegały następujące kryteria:
- DOSTĘPNOŚĆ - czyli możliwość realizacji bonów / kart, wyrażona zarówno w ilości miejsc realizacji, jak i w jej zakresie geograficznym
- Koszt dodatkowych kosztów poza nominalną sumą wartości bonów/kuponów wymaganych do pokrycia przez Zamawiającego (koszt wyrobu bonów/ kart, koszt prowizji, koszt dostawy, koszt jej ubezpieczenia, opłaty manipulacyjne, itp.)
- Termin ważności bonów/kart (minimalny do 31.12.2018)
- Termin i sposób dostawy zamówienia
- Wsparcie ze strony Oferenta po zakupie, z uwzględnieniem specyficznego przeznaczenia bonów/kart
- Gotowość bonów / kart do użycia i przystępność dla klienta w ich realizacji
- Wiarygodność oferenta
- Inne wyżej nieujęte atrybuty oferty, które zdaniem Komisji mogą mieć znaczenie

8. Wybór wykonawcy realizującego zlecenie:
Zamawiający - Zarząd Stowarzyszenia - wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert, oceniając je pod względem kryteriów wyżej wymienionych.
O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi podmiot, którego oferta została wybrana, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty terminu końcowego składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z procesu rozeznawania ofert przed złożeniem zamówienia, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem od wyżej opisanej procedury, o czym poinformuje na swojej stronie www.

9. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert
Oferty zawierające powyższe informacje należy złożyć w formie wiadomości e-mail na adres: intro@psychotekst.pl w terminie do dnia 14.06.2018r. do godz. 15.00.

10. Uwagi końcowe:
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na zakup bonów, w której obie strony oświadczą o braku wzajemnych powiązań kapitałowych lub osobowych. Dysponent Funduszu Sprawiedliwości – Minister Sprawiedliwości zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów Oferentów występujących z ofertą do niniejszego zapytania. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Oferenta części zamówienia podwykonawcom.

11. Kontakt
Wszelkie pytania związane z przedmiotem postępowania należy kierować drogą elektroniczną na adres: intro@psychotekst.pl, kontakt telefoniczny 603-646-436 Pani Małgorzata Osipczuk

<< powrót

Wszystkie strony...

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
I PSYCHOLOGICZNA

Wolni od Przemocy

Książki

DogoterapiaDogoterapia

Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras, Edyta Najbert
Wydawnictwo Naukowe PWN

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowaZawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Dorota Bednarek
Wydawnictwo Naukowe PWN

Profilowanie kryminalneProfilowanie kryminalne

Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales
Wydawnictwo Naukowe PWN

Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiejPrzekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Malwina Huńczak
Wydawnictwo Samo Sedno

Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciałaKomunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała

Monika Maj-Osytek
Wydawnictwo Samo Sedno

Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wiekuNajwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku

Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnieZrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie

Magdalena Czub
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIEBĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

Adams Linda
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?

Willard F. Harley jr
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczneDIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

Wilk Maciej
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

PEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilamiPEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilami

Douglas W. Pryor
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

W PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem

Steven C. Hayes, Spencer Smith
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobąNieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą

Magdalena Staniek
Wydawnictwo Samo Sedno

Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznymZaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym

Agata Orzechowska, Piotr Gałecki
Wydawnictwo Continuo

TEST DO BADANIA ROZUMIENIA MOWY U DZIECI I DOROSŁYCHTEST DO BADANIA ROZUMIENIA MOWY U DZIECI I DOROSŁYCH

Elżbieta Szeląg, Aneta Szymaszek
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2018 Psychotekst.pl - Psychotekst.com